“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בשלח- אף אחד לא יכול לעזור לך!

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת בשלח". ה' אומר למשה רבנו: "מה תצעק אלי" וכי מה עוד היה ביכולתו של משה לעשות אם לא לצעוק?! ואל מי עוד יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה?! "משל לפרשת בשלח" המבאר כי "רק אתה יכול לעזור לעצמך!"

אף אחד לא יכול לעזור לך!

 

"ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"

 

נשאלת השאלה:

תשובתו של הקב"ה למשה "מה תצעק אלי" תמוהה היא, וכי מה עוד היה ביכולתו של משה לעשות אם לא לצעוק?!

ואל מי עוד יוכל לפנות אם לא אל הקב"ה?!

 

הרב משה קלר זצ"ל בספרו "טללי אורות" מביא משל למה הדבר דומה:

 

אדם עשיר וגיבור גדול כעס על בנו יחידו בשל התנהגותו הקלוקלת, ובכעסו כי רב שלח אותו מביתו.

הסתובב לו הבן ברחובות העיר בעירום ובחוסר כל, וכשגברה הצינה וכל מוצא אחר לא נראה לו, הוא פנה אל אחד מן השכנים בבקשה שידבר עם אביו שיחוס וירחם עליו וייתן לו לכל הפחות נעלים ובגדים.

 

השכן התמלא רחמים על הבן המסכן ומיהר לקבל על עצמו את השליחות. הוא הגיע אל שכנו העשיר, והפציר בו: "אנא, רחם על בנך… הוא הולך ערום ויחף, והקור הנורא חודר לעצמותיו והוא חולה מאוד…".

 

כששמע השכן את פנייתו נענה ואמר: אדרבה, במקום לדבר על העניין איתי – דבר על כך עם בני…

הרי אני אביו, וכי סבור אתה שאין לבי שותת דם על שקר לו? אולם בכל זאת אינני יכול לעזור, מכיוון שאני מצווה לחנך אותו…

דבר אתו אתה, אפוא, אמור לו שייטיב את דרכיו ומעשיו, ובאותו רגע שישוב אלי – אתן לו הכול!"…

 

כן הוא הנמשל:

 

בשעה שהיו ישראל נתונים בצרה, היה שר של מצרים עומד ומקטרג עליהם: "הללו (=מצרים) עובדי עבודה זרה והללו (=בני ישראל) עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו?!"…

 

באותה שעה לא הייתה לאבותינו שום זכות לישועה, כמו שנאמר: "ואעבור עליך… ואת ערום ועריה".

ברוב רחמיו רצה הקב"ה להצילם, אלא שהיה צורך בזכות, לפיכך כאשר בא משה וביקש להצילם

 עונה לו הקב"ה: לא ממני צריך אתה לבקש זאת – אלא מעם ישראל! – "דבר אל בני ישראל ויסעו" – אמור להם שיעשו מעשה שכרוכה בו מסירות נפש, ועל ידי כך ייסתם פי המקטרג והם יזכו בכל השפע המוכן עבורם…

 

כמה הלקח נוקב עבורנו:

התרחקנו מאבא – אף אחד לא יכול לעזור לנו – אלא רק אנחנו יכולים לעזור לעצמנו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן