“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בשלח- אמונה בצדיק כאמונה בה'

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת בשלח" על אמונה בברכת הצדיק והתוצאה הבאה בעקבותיה. אמונה בצדיק היא אמונה בהקב"ה וכשצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים! - "כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".

אמונה בצדיק כאמונה בה'

 

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

 

ילקוט שמעוני מחדד את האמונה שהייתה להם במשה רבנו ואומר:

"אם במשה האמינו, קל וחומר בה', ומה תלמוד לומר ובמשה? – ללמדך, שכל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".

 

הסיפור הבא ממחיש עד כמה אמונה תמימה בתלמידי החכמים מביאה ישועה:

מסופר על אחד מתלמידיו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, שפסקו עליו הרופאים כי אין הוא יכול להביא ילדים לעולם, רח"ל, ועל כן נשאר רווק.

 

רבו רבי יהודה, שחיבבו, כאב את כאבו, והשתתף עמו בתפילות שיושיעו ה' מצרתו. בהיותו מקורב לגאון הצדיק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, הציע לתלמידו שילך אל הרב שיחזקו באמונה, לדעת כי מאת ה' היתה זאת…

 

נסע התלמיד וסיפר לרבי מאיר את סיפורו: "בחור מבוגר אני, לא באתי בברית הנישואין מפאת…"

קטע אותו הרב ואמר בפשטות: "בקרוב תמצא את זיווגך ההגון, ותזכה לראות בנים ובנות!"

 

כשמוע הבחור את דבריו פרץ בבכי. לא היה גבול לשמחתו הרבה.

כשהגיע לישיבה בירושלים, נכנס אל רבו וסיפר לו דברים כהווייתן.

 

בשמעו, תמה הרב להבטחה שעל פי טבע אין לה אחיזה במציאות והחליט לנסוע אל הצדיק בעצמו. בהגיעו, כיבדו רבי מאיר כערכו הרם. 

 

הגר"י צדקה ניגש ישר לעניין: "הרב הבטיח אתמול בנים ובנות לתלמיד פלוני… הלה לא נישא, מחמת שאינו יכול להביא ילדים. הרופאים הגדולים ביותר ראו את הממצאים, וסמכו ידיהם על קביעה מצערת זו. כעת נכנס הבחור לאשליה וצפייה. חוששני שפשוט לא הספיק לספר את סיפורו…"

 

רבי יהודה לא הספיק לסיים את דבריו, ורבי מאיר אמר לו בקביעה נחרצת: "יהיו לו ילדים!"

 

הגר"י צדקה, אשר ידע את כוחו של הצדיק רבי מאיר, הורה לבחור לסמוך על דבריו, ולחפש שידוך.

 

לאחר זמן מצא הבחור את זיווגו ונישא בשעה טובה. בביתו של אותו תלמיד יש עשרה ילדים אשר נולדו לו מברכת הצדיק.

יש לו בבית גם תיק שלם של מסמכים רפואיים הקובעים ברורות שאין הוא יכול להיות אבא…

 

זהו שאומר ילקוט שמעוני:

"ללמדך, שכל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן