“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ברית- "נוצר תאנה יאכל פרייה"

תקציר המאמר:

"דבר תורה לברית מילה". ביאור נפלא בחינוך הבנים על פי דברי שלמה המלך: "נוצר תאנה יאכל פרייה" והמסר לאבי הבן בהכניסו את בנו בבריתו של אברהם אבינו... מתאים גם כ- "דבר תורה קצר לברית"

ברית- "נוצר תאנה יאכל פרייה"

 

שלמה מלך ישראל – החכם מכל אדם כותב בספרו: "נוצר תאנה יאכל פריה" (משלי כז,יח)

 

ושמעתי ביאור נפלא לעניין חינוך הילדים מפי הרב יוסף שילת שליט"א על הפסוק זה:

שלמה המלך מבקש לומר לאדם היזהר בעץ התאנה שאין הוא מוציא פרותיו בפעם אחת אלא קמעא קמעא בכל יום.

עליך לחזור אל העץ ולבדוק אם יש כמה תאנים שהבשילו ואותם יש לקטוף כעת שאם לא תעשה כך תפסידם.

רק מי שנוצר תאנה ועוקב בדריכות אחר התפתחות הפירות – הוא זה שיאכל = יהנה מהפירות.

 

גם חז"ל השוו במסכת עירובין את התאנה לדברי תורה:

"מה תאנה זו (האילן), כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם".

ולכן אם יום אחד לא תגיע אל העץ תאבד את הפירות של אותו היום…

 

כן הוא בחינוך הבנים.

בכל יום ויום על האבא לחזור אל הבית ולבדוק אלו מסוכות עמדו לפני הבן ולהדריכו בנועם רק כך יוכל הוא להנאות מפירותיו – ילדיו.

אך אם חלילה יום אחד לא בדק מה יש בעץ יכול להפסידם וחבל…

זוהי ההוראה לאבי הבן.

בחינוך הבנים יש להשקיע ובכל יום לבדוק מה קורה ואז בעז"ה יראה נחת מהם…

וזהו שאומר שלמה: "נוצר תאנה יאכל פרייה"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן