“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ברית מילה – מחילת עוונות

תקציר המאמר:

"דבר תורה לסעודת ברית מילה". כל מי שמשתתף בברית מילה - נמחלים לו כל עוונותיו" האומנם?! מדרש נפלא המסביר מדוע נמחלים העוונות למשתתפים בברית המילה.

ברית מילה – מחילת עוונות

 

בפרשת פינחס כתוב: "תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל"

המדרש מבאר:

שפינחס הוא אליהו הנביא. והואיל ומידתו קנאה, וה' גזר עליו להיות בכל ברית, (למרות שזה מצער אותו, שמפסיד חידושים שמתחדשים ברקיע באותה השעה, ובנוסף, אם ישנם מספר בריתות באותה השעה, הוא צריך להתחלק לכמה ניצוצות וזהו צער לנשמה).

 

המדרש מביא דו שיח בין הקב"ה לאליהו הנביא:

אמר אליהו לקב"ה: "הואיל, ומידתי קנאה, ולא אוכל לסבול עוונות, אם אבי הבן יש בו עוונות"?

אמר לו הקב"ה: "אמחל לו"

שאל אותו אליהו: "ואם למוהל ישנן עוונות"?

השיב לו הקב"ה: "אמחל גם לו"

המשיך אליהו: "ואם לסנדק ישנם עוונות?"

ענה לו הקב"ה: "גם לו אמחל"

התעקש אליהו והמשיך לשאול: "ואם יש מישהו מהקהל עם עוונות?"

השיב לו הקב"ה: "אמחל לכולם"

 

וזהו שכתוב: "ויכפר על בני ישראל" – בקנאה שיש בו, גורם הוא שה' יכפר ומוחל לכל המשתתפים בברית המילה!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן