“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- פרשה ללא מצוות

תקציר המאמר:

"רעיון לשולחן שבת לפרשת במדבר". המחלוקת של הרמב"ם עם הבה"ג - בעל ההלכות גדולות האם יש בפרשת במדבר מצווה אחת או שמא היא אחת משש הפרשיות שבארבעת החומשים האחרונים שאין בהן מצוות...

פרשה ללא מצוות

 

"ולא יבואו לראות כי בלע את הקודש ומתו"

 

ישנן שש פרשיות שאין בהם מצוות (למעט חומש בראשית שיש בכולו 3 מצוות):

בחומש שמות: פקודי.

בחומש במדבר: במדבר, בלק

בחומש דברים: ניצבים האזינו וזאת הברכה

 

ספר החינוך: פרשת במדבר לחשבננו אין בפרשה הזו מצווה.

 

מבאר המנחת חינוך:

כי לפי בעל ההלכות גדולות יש מצווה. בסיום הפרשה מצווה הקב"ה את בני לוי לשאת המשכן. מררי – המשכן, גרשון – יריעות, קהת – כלי הקודש

כל כלי היו מכסים בתכלת ועליהם מכסה עור תחש. למעט הארון שאותו היו מכסים בשלשה כיסויים:

 

  1. הפרוכת    2. עליו מכסה עור תחש    3. עליו כיסוי תכלת.

 

התורה מזהירה את בני קהת שיעשו זאת במדויק: "ולא יבואו לראות כי בלע את הקודש ומתו" אם חלילה בני קהת יראו את הארון לפני שהוא מכוסה הם ימותו…

 

אומר הבה"ג (בעל ההלכות גדולות) הנה איסור ללויים לראות את הארון לפני שמכסים אותו…

 

הרמב"ם:

המצווה הזו איננה לאו שנכתב במניין הלאווים בתרי"ג מצוות. כיוון שזו מצווה שנאמרה לשעתו בלבד.

 

הגמ' מבארת (מכות כד.):

"תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" תורה = 611 מצוות שמענו מפי משה ו2 נוספות המשלימות לתרי"ג = 613 מפי הגבורה שמענום (הקב"ה אמר "אנוכי ה'" ו"לא יהיה").

 

ומה ציווה לנו? מה שהוא מורשה – לדורות ולא מצוות שהן רק לדור מסויים.

 

נימוקו של הרמב"ם:

"מניתי וספרתי 300 מצוות שהן מצוות זמניות ואינם בכלל התרי"ג מצוות"

לדוגמא:

בעניין המן: "ולא תותירו ממנו עד בוקר" זהו לאו שלא נכלל בתרי"ג כי היא מצווה לדור של אוכלי המן.

 

כמו כן, במואב: "אל תצר את מואב" בעמון: "אל תצורם ואל תתגר בם"

 

בנחשים: "עשה לך שרף ושים אותו על נס"

 

במתן תורה: "היו נכונים לשלושת ימים", "השמר לך עלות בהר…", "גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא"…

כל מה שאיננו ירושה לדורות אינו נכלל בכלל המצוות.

והרמב"ם מסביר מדוע הבה"ג הכניס את הלאו הזה במניין המצוות: הגמ' (בסנהדרין פד.): הגונב את הקסוה והמקלל בקוסם והבועל ארמית קנאין פוגעין בו…

 

והיכא רמיזא? (במדבר ד): "ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו" הנה זו מצווה לדורות.

 

לדעת הרמב"ם הגמרא מציינת "היכא רמיזא" זה רק רמז ולא מצווה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן