“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- לדעת שקוראים לי!

תקציר המאמר:

"פרשת במדבר וורט קצר". ביאור קצר בדברי רש"י לפרשת במדבר. על ההבדל בין הקהלת העדה על ידי חצוצרות ואת הנשיאים בקריאה של שמותם...

לדעת שקוראים לי!

 

"ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות"

 

ביאר רש"י:

'אשר נקבו לו כאן בשמות'

 

נשאלת השאלה:

יש לתת תוספת ביאור מה למה כיוון רש"י בדבריו הקדושים. ניתן לומר שהוקשה לרש"י שינוי הלשון בפסוקים:

לגבי העדה כתוב "ואת כל העדה הקהילו", משמעותו על ידי חצוצרות, ואילו לגבי הנשיאים נאמר "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות", שהמשמעות הפשוטה היא על ידי קריאה.

 

לגבי מצוות החצוצרות נאמר: "ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים", הרי שגם את הנשיאים יש להקהיל על ידי החצוצרות?

 

ועל כן כתב רש"י: "אשר נקבו – לו כאן בשמות"

כלומר: עד אז עדיין לא ידעו מי הם הנשיאים, ורק כעת נקב הקב"ה בשמותיהם ואז נודע מי הם, ואם כן ברור מדוע לא הקהילו אותם על ידי החצוצרות, שהרי תקיעת החצוצרות לא הייתה מועילה אז, כי איש מהם לא יכול היה לדעת שהתקיעה מכוונת אליו…

 

בפעם הזו, אם כן, היה צורך לקרוא לכל אחד מהם בשמו, אולם מכאן ואילך הקהילו אותם על ידי החצוצרות!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן