“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- ייחוס ועבודה עצמית

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת במדבר". מה ההבדל בין שבט לוי לשאר השבטים? מדוע לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל שלושים שנה – בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו?! ביאור נפלא של בעל ה"שואל ומשיב"...

ייחוס ועבודה עצמית

 

"פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם"

 

אצל בני לוי אמרה התורה לפקדם מבן חודש ומעלה, ואילו אצל בני ישראל רק מגיל עשרים.

מאידך גיסא, לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל שלושים שנה – בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו.

 

מסביר בעל ה"שואל ומשיב":

שאצל בני לוי שכל חשיבותם היא מחמת ייחוסם לכן אפשר למנותם ולפקדם כבר מגיל חודש, שכן אין זה תלוי ביגיעתו העצמית…

 

מה שאין כן, אצל בני ישראל שכל חשיבותם היא מחמת עבודתם העצמית, לכן אי אפשר למנותם אלא מגיל בן עשרים.

מאידך גיסא, מי שיש לו ייחוס יש עליו יותר תביעה לכן אינו ראוי לעבודה אלא מגיל שלושים שנה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן