“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- זהירות בדרכים

תקציר המאמר:

"סיפור חסידי לפרשת במדבר". רמז נפלא שלמד הרב הקדוש רבי משה מקוברין זצ"ל מפרשת השבוע על ענייני עבודת האדם בעולמו... בנוסף "סיפור על חסיד" שרבו ניסה להזכיר לו את משנת חייו, את החסידים ואת התפילה, וכך קיווה הרבי שהוא יישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים...

זהירות בדרכים

 

"ובנסוע המשכן יורידו אותו הלווים ובחנות המשכן יקימו אותו הלווים"

 

רמז נפלא למד הרב הקדוש רבי משה מקוברין זצ"ל:

מן הפסוק שלפנינו בענייני עבודת האדם בעולמו, וכך אמר: דרכו של עולם היא שנסיעה ונדודים ממקום למקום גורמים לאדם ירידה רוחנית, ואילו חנייה במקום אחד גורמת לישוב הדעת ובעקבותיה מגיעה, בדרך כלל, עליה רוחנית.

 

רמז לדבר:

"ובנסוע המשכן" – "יורידו" אותו הלווים. "ובחנות המשכן" – "יקימו" אותו.

 

בעניין זה היה רבי נפתלי מרופשיץ זצ"ל אומר:

בא וראה, כאשר אדם פותח ב"אשרי יושבי ביתך" הוא מסיים "תהילת ה' יהלל פי",

ואילו כשמתחילים "אשרי תמימי דרך" מסיימים: "תעיתי כשה אובד"…

ואכן, לשמירה מיוחדת זקוק אדם אשר יוצא ומטלטל עצמו בדרכים.

 

מובא מעשה היה בחסיד אחד בפולין:

הוא בא לפני רבו על מנת לקבל ברכת הדרך לפני נסיעתו לרגל עסקיו לברלין.

אמר לו הרבי: "כיון שתשהה בברלין מספר חודשים בוודאי לא יקשה עליך לקנות לי שם מקטרת שנהב המיוצרת בגרמניה".

 

שמח החסיד על שיזכה לגרום הנאה לרבו ונסע לדרכו לשלום, לאחר חודשים ספורים שב, וברכו לפתע נזכר כי שכח לגמרי מעניין המקטרת.

 

התעצב על ליבו, ואז העלה בדעתו רעיון – הוא מיהר להיכנס לחנות גדולה ולאחר חיפושים אחדים מצא את אשר ביקש – מקטרת שנהב המיובאת מגרמניה.

 

הוא נכנס אל האדמו"ר והגיש לו את המקטרת בשמחה, אולם למרבה הכלימה הפך הרבי את המתנה ומצא פתקית מביכה: MADE IN GERMANY  – מיוצר בגרמניה

 

הניח הרבי מבט שואל על פני החסיד, והלה, שלא מצא כל דרך אחרת, החליט לומר את האמת: "רבי, תראה… אמנם שכחתי לקנות בגרמניה את המקטרת, אבל זה ממש אותה מקטרת!"…

 

"וכי חושב אתה שאני זקוק למקטרת משנהב ודווקא מגרמניה?!" – החזיר לו הרבי בשאלה –  "כל מה שרציתי היה, שגם בהיותך בברלין המנוכרת והרחוקה כל כך מהווי בית המדרש, תזכור את הרבי שלך ואת משנת חייך, את החסידים ואת התפילה, וכך תישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים!"….

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן