“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות

תקציר המאמר:

במדבר- דגלים = אחדות וייחודיות "דבר תורה לפרשת השבוע - במדבר". איך יתכן שלכל אחד מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?! תשובה נפלאה המביאה לתובנה כי כולנו מאוחדים בעצם זה שכל אחד ייחודי ומשלים את השני...

דגלים = אחדות וייחודיות

 

"איש על דגלו"

 

חומש הפקודים נקרא כך על שם שתי מניות אחת בפרשתנו ואחת בפרשת פינחס.

השל"ה הקדוש:

במידה ויש מועד במהלך השבוע הפרשה הקודמת למועד יש לה קשר לחג

הטור קובע בשנה פשוטה: "מנו ועיצרו" לאחר פרשת במדבר העוסקת במנייה של עם ישראל – עצרו ממלאכה = חג העצרת.

 

קשר נוסף מצאו חז"ל:

פרשת במדבר עוסקת בדגלים "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמור איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל" ובמתן תורה בני ישראל התאוו אף הם לדגלים חז"ל  מבארים את ההתרחשות שארעה בהר סיני המסבירה לנו את הקשר בין עם ישראל לדגלים (מדרש רבה, שיר השירים ב):

"כאשר ה' נגלה אל עם ישראל על הר סיני ירדו עמו כ"ב אלף רבבות מרבבות של מלאכים וכולם היו עשויים דגלים דגלים.

בני ישראל התאוו לדגלים ואמרו הלוואי ש"נעשה דגלים כמותם".

אמר להם הקב"ה, נתאוותם לדגלים של המלאכים?!

אני שמח בכם ואוהב אתכם. באותה שעה אמר למשה, לך עשה את עם ישראל לדגלים, ועל זה נאמר "איש איש על דגלו".

וזהו שנאמר: "נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול" ותשובת ה' הייתה: "ימלא ה' כל משאלותך"…

 

נשאלת השאלה

איך יתכן שלכל אחד מבני ישראל יהיה דגל משלו, היכן האחדות והאחידות?!

 

הרב סולובייצ'יק זצ"ל אומר:

"לכל יחיד סגולה משלו… שאינה נודעת לזולתו, לכל איש יש בשורה ייחודית להעבירה, צבע מיוחד להוסיפו למגוון הקהילתי….."

 

ועוד אומר הרב סולובייצ'יק כי "רק פעם אחת בנצח מתקיים האדם כיצור טיבעי", כלומר מה שאני לא אעשה – אף אחד אחר לא יוכל לעשות.

 

 

רבי צדוק הכהן משלים את הדברים:

"כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו נתיחדה נפשו בפרט, ואין לה חבר…"

 

אמר רבי ר' זושא מאניפולי:

"כאשר אעלה השמימה לא ישאלו אותו מדוע לא היה משה רבינו, אלא ישאלוני: "זושא, למה לא היית זושא?!"…

נכון

 

נדרשת האחדות. אך הדגל מצביע על הייחודיות שלי – איך אני משלים את עם ישראל ומשיג אחדות

 

נקבל החלטה:

כי אין אנו מחכים לשאלה למה לא היית? אלא שואלים: מה עליי לעשות כדי להיות?!…

 

נסיים באימרה של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל:

"אם אני אני כי אתה אתה, ואתה אתה כי אני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני אני ואתה אתה"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן