“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- אש מים ומדבר

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת במדבר". ביאורו של ה"כתב סופר" על שלשת הדברים שהתורה נמשלה אליהם: "אש מים ומדבר" שהם למעשה "שלושת היסודות בקבלת התורה"... סיפור יפה על מאמר חז"ל בפרקי אבות: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל.."

אש מים ומדבר

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד"

 

המדרש (מדרש רבה) מבאר מדוע התורה ניתנה דווקא במדבר?

 

שנו חכמים בשלושה דברים ניתנה התורה: באש, במים, במדבר… ולמה דווקא בשלושה דברים אלו? אלא מה אלו חינם לכל באי עולם כך דברי תורה חינם הם שנאמר "הוי כל צמא לכו למים…"

 

כמו כן, שכל מי שעושה עצמו כמדבר – הפקר, רק הוא יכול לקנות תורה וחכמה, ולכן דווקא "במדבר סיני".

 

שואל ה"כתב סופר":

 אם חז"ל רצו ללמדנו שדברי תורה הם בחינם, מדוע יש צורך להמשיל את התורה לשלושה דברים שונים (אש, מים ומדבר) יכלו הם להסתפק במשל אחד בלבד?!

 

 והוא מסביר שיש כאן שלושה יסודות בקבלת התורה:

 

1. מים – התורה נמשלה למים שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים" לומר: כשם שהמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך דברי תורה מתקיימים במי שהוא שפל = עניו. ולא במי שהוא "גבה קומה" – גאוותן…

 

2. אש – נמשלה התורה לאש = אור שנאמר: "כי נר מצווה ותורה אור". התורה מאירה לאדם את הדרך בחייו ומנתבת אותו אל היעדים שקבע הקב"ה.

 

3. מדבר – התורה ניתנה במדבר סיני = לאוכלי המן (זיו שכינה שנתגשם) אלו שלא נדרש להם מעבר למן מאומה כשם שבמדבר הריק אין מאומה. מסיים ה"כתב סופר" תדע! שגם לקבל תורה צריכים חיי צנעה כפי שמגדירים זאת חז"ל: "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל…" (מסכת אבות פרק ו').

 

סיפור יפה ומוכר מובא בעניין זה:

 פעם אחת ביקר הנצי"ב הגאון ר' נפתלי צבי יהודה ברלין מווז'לין זצ"ל, את הגאון ר' שמואל שרטאשון זצ"ל, מווילנא בעל הגהות וחידושי הרש"ש על הש"ס. 


שאל הרש"ש את הנצי"ב על מקום קשה בדברי התוספות שלא מצא לו יישוב. 

עיין הנצ"יב בדברי התוספות וביארם על אתר בהארה קטנה וקולעת. 


הדברים מצאו חן בעיני הרש"ש, והוא מביאם בשם אומרם בהגהותיו וחידושיו למסכת יבמות, בתוספת המלים: "ושפתיים יישק".

מופתע מתשובת הנצ"יב, שאלו הרש"ש: ומדוע לי לא נתגלו הדברים?


השיבו הנצי"ב: "זהו משום שכבודו לומד תורה מתוך הרחבה, בעושר ובכבוד, ואני עמל בלימוד התורה מתוך דוחק וצמצום"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן