“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- צניעות ישראל וקדושתם

תקציר המאמר:

"פרשת בלק סיפור". סיפור על על הגאון רבי שמואל אהרון יודלביץ זצ"ל על מהי צניעות של בחורי מישראל...

צניעות ישראל וקדושתם

 

"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו"

 

מבאר רש"י:

ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו

 

מסופר על הגאון רבי שמואל אהרון יודלביץ זצ"ל:

הוא היה בחור יתום, וגדל במשך כמה שנים בביתו של הצדיק המפורסם רבי אריה לוין זצ"ל, שהיה כידוע דואג לכל המסכנים בירושלים.

בהגיעו לגיל השידוכים, חשב רבי אריה לקחתו לחתן לבתו, בהכירו את מעלותיו מקרוב. הוא ניסה לרמז על ההצעה בפני הבחור, כדי שייתן דעתו על כך, שמא יאות להיות חתנו – אך כשקלט הבחור את כוונתו, התפלא ונענה: "מה?! לא ידעתי שיש לכם בת בוגרת לפני שידוכים"…

 

בואו ותראה במה מדובר כאן:

הבחור הזה היה גר באותו בית כמה וכמה שנים כבן בית ממש, כל גודלו של הבית לא היה אלא חדר אחד ומטבחון קטן… ובכל זאת מעולם לא נודע לו שיש כאן באותו בית בת בוגרת בשידוכים…

 

ומכאן אתה למד, עד היכן הייתה צניעות ישראל וקדושתם מגעת…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן