“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- פרשה הפותחת את ימי בין המצרים

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשולחן שבת פרשת בלק". מדוע נקראת פרשה בתורה על שם גוי?! (יתרו התגייר ולכן עליו אין שאלה...) ומדוע פרשת בלק היא זו שפותחת את ימי בין המצרים? רעיון נפלא של המגלה עמוקות...

פרשה הפותחת את ימי בין המצרים

 

מדוע פרשה זו פותחת את ימי בין המצרים?

הפרשה היחידה בתורה שקרויה על שם גוי (בשונה מיתרו שהתגייר לבסוף, וגם קידש שם שמים בעצם  זה שהצטרף לישראל, לכן מגיעה לו פרשה על שמו).

הגמ' במסכת ברכות דף י"ב: אמר ר' אבהו ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה? מפני טורח הציבור. אילו זכינו אז היינו קוראים בכל יום בקריאת שמע פסוקים מפרשת השבוע שלנו (אבל בכל זאת, בכל יום אנו מזכירים את הפסוק "מה טובו אוהליך יעקב"

הרעיון לומר זאת בקריאת שמע דווקא כיון שיש את הפסוק "כרע שכב כארי (=ובשכבך) וכלביא מי יקימנו (=ובקומך)".

 

סיבה נוספת להזכרה:

כיון שבהפטרה אנו קוראים שהנביא אומר "עמי זכור נא מה יעץ בלעם לבלק". צריך לזכור "למען דעת צדקות ה'". מופיע גם בעשר זכירות בסוף התפילה.

בר"ה בסדר מלכויות אומרים "ונאמר לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו".

 

מדוע מזכירים פסוק שאמר אותו בלעם הרשע?

ה"מגלה עמוקות" מתרץ:

כשבאו המלאכים אל בלעם זה היה בתחילת אלול והוא אמר להם: לכו ותבואו בא' של ראש השנה, ששם ניתנה רשות לשטן לקטרג. וזהו שאמר "לכה ארה לי" – א' ר"ה (א' של ראש השנה)

 

כיון שראה בלעם שביום זה תוקעים בשופר שנאמר "ותרועת מלך בו" וראה שאי אפשר לכן אמר להם: "לינו פה הלילה" והיה דוחה אותם עד יוה"כ.

 

בכל אותם ימים שבלעם רצה לקלל הקב"ה לא כעס ("ואל זועם בכל יום") ולכן גם הימים הללו נקבעו לימי רחמים כיון שה' לא כעס בהם בזמן בלעם – סילק את מידת הדין. ולכן אומרים את הפסוק הזה.

מבלק יצא דוד המלך, ולכן נקראה הפרשה על שמו, וזהו שאומר בלק "לכה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני" – ממני יצא המלך, שבשכר 42 מזבחות שבנה יצאה ממנו רות המואבייה.

"ויגר מואב מפני העם כי רב הוא"- רות ובועז.

 

פרשת בלק אמנם פותחת את ימי בין המייצרים, אבל גם בה טמונה תחילת הגאולה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן