“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- כך נאה וכך יאה!

תקציר המאמר:

"פרשת בלק דבר תורה" מדוע הדגישה התורה את העובדה של "ויקח רומח בידו" ביאורו הנפלא של אדמו"ר מטולנא...

כך נאה וכך יאה!

 

"וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו"

 

שאל האדמו"ר מטולנא:

מדוע הדגישה התורה את העובדה של "ויקח רומח בידו", למאי נפקא מינא?

 

והוא השיב:

אלא, באה התורה הקדושה ללמדנו שישנם שני סוגי קנאים, יש קנאי שהולך עם הרומח ביד ומחפש את מי להרוג, זה לא הקנאי האמיתי, זה רוצח בלבוש קנאי.

 

הקנאי האמיתי הוא אחד שהולך לתורתו ועבודתו הרוחנית ולפתע רואה מעשה הקדושה שפינחס היה מהסוג השני… שמזעזע את אמות הסיפים של עולמו הרוחני, אז הוא רץ מיד לקחת רומח כדי לתקן את העוול.

ולכן הדגישה התורה שפינחס לקח רומח.

 

הרחבה לרעיון זה ניתן למצוא בעלון 'אוצרות התורה' בסיפור הבא:

חסיד קרלין הגיע לווינה. שם צריך היה להישאר עד אחרי שבת. הוא נכנס אל הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זצוק"ל, וביקש את רשותו של הצדיק להתפלל בבית מדרשו.

 

תמה הרבי למשמע בקשה מוזרה זו. "למה צריך לבקש רשות כדי להתפלל בבית המדרש? אך הדגיש בפניו: "אבקש ממך להתפלל כמנהג המקום".

 

הסביר האורח: "חסיד קרלין אני. דרכנו להתפלל ברגש ובקול זעקה. יודע אני שאצלכם רגילים להתפלל בשקט ובנחת.

נענה הרבי: "אכן, אין זו דרכנו בתפלה. אם אכן תרצה להתפלל עמנו, אתה מוזמן".

 

לשם מה יש לנו בית מדרש, אם לא כדי שהיהודים יתפללו חשב לו האורח וקבל עליו את דברי הרבי. "אתאפק בכל כחי, לא אסער ולא אצעק", החליט.

 

בשבת הגיע לתפלה. עד ל"נשמת" הצליח להתפלל בשקט, אולם כשהגיע לשם – שכח עולם ומלואו, נעלמה ממנו הבטחתו, לבו רגש לאל-חי והוא שאג במלא גרונו. "עד הנה… אברים שפלגת בנו… ורוח ונשמה שנפחת באפנו"…

 

לאחר התפלה – הבין האורח שעבר על התנאי המפורש שהתנה עמו הרבי מטשורטקוב, ועורר סערה בבית המדרש של הצדיק בתפילתו הבוערת ובשיא ההתלהבות שכח את הבטחתו…

 

נכנס אליו כדי להתנצל, להביע צער ולבקש סליחה ומחילה. רצה להסביר שלא שלט ברוחו, ומרוב שבת אמר לי הרבי כי הוא אינו מסכים שאתפלל בקול רם. בתנאי זה קבלתי רשות להתפלל, ועברתי על התנאי!"

 

שוב תמה הרבי למשמע הבקשה. "למה יהודי שמתפלל בהתלהבות צריך להתנצל על כך?" – שאל.

 

התבלבל החסיד חייך הרבי ואמר: אינך מבין? לפני שבת באת כדי להודיע מראש שאתה עומד לצעוק. קולות מזומנים איני סובל. לא זה מה שה' רוצה.

 

אבל כשבאת להתפלל והתלהבת הייתה התלהבות דקדושה עד שפרץ מקרבך הזעקות הללו – נו כך נאה וכך יאה!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן