“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- העיקר הן מידות טובות!

תקציר המאמר:

"פרשת בלק דבר תורה קצר" רעיון נפלא המובא בשיחות לספר שמות - ספר הזכרון להגרא"ז גורביץ המבאר שכל ההצלחה ברוחניות, בלימוד התורה והנחלת התורה לדור תלוי במידות טובות...

העיקר הן מידות טובות!

 

"ארץ בני עמו"

 

רש"י מבאר:

ואם תאמר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם.

 

אמר המשגיח של ישיבת קול תורה הגאון רבי גדליה אייזמן זצ"ל:

נס זה שהקב"ה השרה שכינתו על גוי טמא הינו גדול לאין ערוך מהנס שהאתון פתחה את פיה.

שכן בין דרגת "חי" ל"מדבר" ישנו הבדל דרגה אחד ואילו בין "מדבר" לדרגת נביא, ישנו הבדל גדול בהרבה.

 

אלא שצריך להבין, הלא מעתה יהיה פתחון הפה של האומות גדול יותר, למה העמיד להם הקב"ה נביאים שפרצו גדר העולם והחטיאום, ולא העמיד להם נביאים כנביאי ישראל שילמדו אותם את הדרך הטובה?!

 

ביאר הגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בלונדון:

שהגויים יטענו שאין בכוחם להוציא נביא שזכה לנבואה בכוחות עצמו על ידי שתיקן מידותיו והכשיר עצמו להיות נביא, הצעתם הייתה שהקב"ה ישפיע רוח נבואה על גוי חכם והוא יחזירם למוטב.

הראה להם הקב"ה שאדם שלא תיקן מידותיו אפילו יהיה נביא כמשה רבנו להבדיל, יישאר מושחת ולא רק שהנבואה לא תרומם אותו, היא עוד תעשה אותו לבעל גאווה גדול יותר…

 

 למדנו אם כך:

שעיקר מהותו של האדם וצמיחתו היא רק על ידי תיקון מידותיו ואין בזה שום קיצורי דרך, בלי זה אי אפשר לזכות לתורה, כי הכשרת עצמו לתורה היא כמו שאמר הגר"א ז"ל "עיקר האדם הוא שבירת המידות ואם לאו למה לו חיים".

יסוד זה שכל ההצלחה ברוחניות, בלימוד התורה והנחלת התורה לדור תלוי במידות טובות, עובר כחוט השני בכל ספרי רבותינו.

 

מסופר על הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל:

שיום אחד שאל את אחד התלמידים, מהי לדעתו סיבת הצלחתו העצומה של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל בהעמדת תלמידים?

ענה לו התלמיד שהסיבה היא משום שרבי שמואל הינו גאון גדול בתורה.

אמר לו המשגיח שלדעתו לא זו סבת הצלחתו, אלא מידותיו האציליות בהם הוא מושלם, זו היא סיבת הצלחתו!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן