“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- הגוי נועד לשרת יהודי

תקציר המאמר:

"פרשת בלק דרשה". ביאורו של ה"חתם סופר" זצ"ל לבקשת בלעם לקבל שכר ומדוע לבסוף לא רק שלא קיבל אלא פחד מאוד מבני ישראל...

הגוי נועד לשרת יהודי

 

"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו"

 

מבאר רש"י:

מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר לו הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר "וישכם אברהם בבקר ויחבוש".

 

מפרש ה"חתם סופר" זצ"ל:

ידוע שיש לאדם ללמוד זריזות לעבודת ה' מזריזות עוברי עבירה בבחינת "מאויבי תחכמני", והיה יכול להיות לבלעם הרשע פתחון פה שמגיע לו שכר על כך.

אמר לו הקב"ה שאינם צריכים ללמוד זאת ממך כי יש להם ללמוד זריזות מאברהם אביהם ואין לך זכות בזריזות שלך…

 

מסופר על הרבי ה"שר שלום" מבעלזא זצ"ל:

שכשהיה הולך לישון, ובאמצע הלילה הייתה שומעת הרבנית את הנפח הגוי בהכותו על הסדן והעירה את הרבי. בטענה פשוטה: שהיות והגוי כבר קם לעבודתו, ק"ו בן בנו של ק"ו שהוא כבר צריך לקום לעבודת בוראו…

 

והנה יום אחד קם האדמו"ר לפני שהתחיל הגוי לעבוד, ובאותו היום מת הגוי.

 

והסביר הרבי את הדבר:

"כל זמן שהגוי היה מעיר אותי לעבודת בוראי היו צריכים לו לעבודת ה', כי מאויבי תחכמני, אבל בו ברגע שאינני צריך אליו, אז נגמר תפקידו ומת.

 

ואולי ניתן להסביר בדרך צחות את הפחד של מואב:

ויקץ מואב מפני בני ישראל, הם רצו שיהיה להם חלק בעבודת ה', כך לא יצטרכו לפחד, אבל "ויקץ מואב" כשקמו מואב כבר ראו את בני ישראל, ולכן "ויגר מואב", שכבר אין בהם תכלית…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן