“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- האחדות מאיימת

תקציר המאמר:

"פרשת בלק וורט קצר". וורט של הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל על הסיבה שבלק פחד מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן...

האחדות מאיימת

 

"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי"

 

ישנם שתי שאלות על הפסוק:

מדוע פחד בלק מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן?

ועוד, מדוע נאמר בלשון יחיד "את כל אשר עשה ישראל"?  למה לא נאמר "עשו" – לשון רבים?

 

משיב הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל:

כאשר ניצחו ישראל את עוג, נאמר "ויכו אותו ויירשו את ארצו" – לשון רבים. משמע, שלא היו ישראל באחדות.

 

לעומת זאת בניצחון ישראל על האמורי נאמר: "ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו" – לשון יחיד.

זאת אומרת שניצחו אותו ע"י אחדותם.

 

הדבר הזה הטיל פחד ואימה על בלק שע"י האחדות הם ינצחו אותו. לכן אמר לזקני מדין "עתה ילחכו הקהל…" לשון התקהלות ואחדות.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן