“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- דיבורים של חמור

תקציר המאמר:

"סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד...

בלק- דיבורים של חמור

"סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד…

דיבורים של חמור

 

"ויפתח ה' את פי האתון"

 

ביאר ה'אמרי כהן':

אומות העולם שמעו שאין כוחו של משה אלא בפיו, וחשבו שכוחו בנאומיו – דברן גדול הוא, אך לא השכילו לברר ולדעת שכוחו אינו אלא בתפילה.

לכך, זה לעומת זה, הלכו ושכרו את בלעם שהיה רברבן ודברן גדול, מחרף ומגדף, כדי להכניע את כוחו של משה.

 

זוהי הסיבה "ויפתח ה' את פי האתון" – רצה הקב"ה להראות שגם אתון יכולה להיות נואמת טובה…

 

סיפור חסידי:

פעם נכנס אפיקורוס ישראל לביתו של האדמו"ר, ושטח לפניו את ספקותיו וקושיותיו על עיקרי האמונה.

בין השאלות, אמר: מצאנו בתורה על אתונו של בלעם שדיברה בלשון בני אדם, נו… באמת… וכי ניתן להעלות על הדעת שחמור ידבר בלשון בני אדם?!

 

ענה לו הרב: "למה אתה חושב שלא?! אם אדם חכם כמותך יכול לדבר בלשון חמורים. אין פלא שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן