“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכים אותו

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת בלק". סיפורו המדהים של המשגיח מישיבת קמניץ. סיפור אישי הממחיש שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו לטוב או לרע. את בלעם לאובדנו, ואת המשגיח של קמניץ לתפילה במניין...

 בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכים אותו

הגמ' במסכת מכות (דף י' ע"ב) לומדת את העיקרון של בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו מפרשתינו, מבלעם בן בעור.

 

הקב"ה לא רצה שבלעם ילך לקלל את ישראל ואמר לו: "לא תלך עמהם"

אבל כאשר השתוקק ורצה אמר לו: "קום לך איתם". כמו כן מלאך רחמים ניצב בדרך להציב בפניו מכשולים, ולא זו בלבד אלא שבלעם אומר לו: "אם רע בעיניך אשובה לי".

עונה לו המלאך: "לך עם האנשים", כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, לטוב או לרע.

את בלעם לאובדנו, ואת המשגיח של קמניץ לתפילה במניין:

 

סיפור לפרשת בלק

המשגיח של קמניץ כשהיה בגיל 8 חלה, כל התפילות של הקהל עליו לא נענו. אמר לו אביו – תעשה משהו גם אתה! מה אני אעשה?!, אמר הילד.

השיב אביו: קבל החלטה טובה, למשל- שתתפלל במניין. קיבל על עצמו והבריא.

 

לימים, נתמנה למשגיח וביקשוהו לנסוע לארה"ב לגייס תרומות. משהבין שלא יהיה לו בביטחון תפילה במטוס במניין העדיף לעשות הפסקה באמסטרדם לכמה שעות, בתקווה למצוא מניין.

 

משנחת, עמד בתחנה. עצר לידו מישהו ושאל- לאן הרב צריך?

הסתבר שגם הוא הולך להתפלל. כשהגיעו לביהכ"נ היו 8 אנשים, והם השלימו.

הרב היה מסביר בסיפורו, לא היה סיכוי שיבוא עוד מישהו, אבל מכיוון שהם רצו להתפלל במניין שלחו להם יהודי מישראל! כך היה מעורר את קהל השומעים בסיפורו האישי.

 

מכאן עלינו ללמוד כי אם נרצה להתחזק ולקיים מצוות יסייעו בידינו, כשם שאם חלילה אדם רוצה לעשות עבירה כבלעם יסייעו לו גם כן…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן