“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בין המצרים- הרהור תשובה של רגע

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לימי בין המצרים". "הסיפור על יוסף משיתא" שהגיע לדרגה שפלה שהוציא מנורת זהב מבית המקדש וברגע אחד של תשובה חזר בו והסכים להקריב את חייו למען הקב"ה... איך ברגע אחד של כניסה אל הקודש הכל נראה אחרת. "מה הפסדנו בחורבן הבית"...

הרהור תשובה של רגע

 

לאחר חורבן ירושלים, באו הרומאים להיכנס לבית המקדש ולבזוז את אוצרותיו, אך הם פחדו להיכנס שהרי ידעו שאף אחד לא יוצא משם חי…

לכן קראו ליוסף משיתא – יהודי אפיקורוס, שנלחם איתם כנגד עמו. על מנת לשכנעו, אמרו לו: "אם תיכנס פנימה אל קדש הקדשים, כל מה שתוציא ראשון יהיה שלך"…

העסקה קרצה לו, יוסף משיתא נכנס חמד את מנורת הזהב שניצבה בהדרה והוציא משם את מנורת הזהב בתקווה שזהו שכר ראוי למעשה נפשע שכזה…

כשראו הרומאים את יופייה של המנורה, אמרו לו: "אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בדבר כזה, ניתן את זה למלך – היכנס שוב וקח לך חפץ אחר"…

באותו רגע נכנס בו הרהור תשובה ואמר: "עד כאן, לא די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אכעיסנו פעם נוספת?!"

ניסו לשכנעו אמרו לו: "אם תכנס פעם נוספת, נפתור אותך שלוש שנים ממיסים ונעניק לך את דמי המיסים מכל התושבים לשלשת השנים הקרובות" יוסף משיתא עמד בשלו וסירב להיכנס למקדש.

משראו הרומאים שבטוב לא יוציאו ממנו מאומה… החליטו לייסר אותו בייסורים, השכיבוהו על שולחן נגרים וניסרו אותו לחתיכות.

בכל איבר שנחתך ממנו היה זועק: "אוי לי שהכעסתי את בוראי"… עד שיצאה נשמתו.

יצאה בת-קול מהשמים ואמרה: "רבי יוסף משיתא מזומן לחיי העולם הבא".

 

 

נשאלת השאלה:

הדבר הוא פלא גדול, הרי לפני רגע הוא היה רשע גדול, וברגע אחד קראו לו רבי?!

 

והתשובה היא:

כן. זוהי מעלת התשובה. שנייה אחת של הרהור תשובה מוחקת את כל העבר שלך ויכולה להפוך אותך לאדם אחר.

 

לכולנו יש מה לתקן, כולנו עמוסים בדברים לא טובים, גם אם אתה לא הכי בסדר, אל  תתייאש, אל תאמר: "אני כבר כל כך עמוק בבור, אין לי דרך להשתנות, עשיתי כל כך הרבה דברים לא טובים, איך אוכל לשנות?!"

 

יוסף משיתא הוא הראיה הטובה ביותר, אדם שהיה רשע גדול, שהיה הולך נגד עמו, וברגע אחד חזר אל הבורא. הקב"ה קיבלו בזרועות פתוחות כמו אבא שמחכה לבנו…

אם הוא כך, כל שכן אנו… תמיד יש לנו מקום אצל בורא עולם, לא משנה לאן נפלת, תמיד תוכל, ברגע אחד, של החלטה טובה אחת, לקום ולהגיע הכי קרוב לאבא שבשמים…

אם רק נדע מה הפסדנו איך ברגע אחד של כניסה אל הקודש הכל נראה אחרת, אזי היינו מתאבלים באמת על חורבן הבית… (ר.ק)

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן