“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בחוקותי- שבע כוחות של היצר הרע

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת השבוע בחוקותי". "מה המשמעות של המספר 7" בעניין הקללות?. איך קשור המספר 7 ליצר הרע?. מה "ההבדל בין המלאך מיכאל למלאך גבריאל?". "למה שיטת המעוף של המלאך מיכאל היא באחת ושל המלאך גבריאל בשתיים?". למה שיטת המעוף של מלאך המוות היא בשמונה?. "מדוע שכשנפרדים מן הנפטר, עושים לו שבע הקפות"?

שבע כוחות של היצר הרע

 

אומרת התורה בתחילת הקללות – "וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כָּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה"

 

מבאר רש"י להפרכם את בריתי:

כופר בעיקר הרי שבע עברות, הראשונה גוררת השניה, וכן עד השביעית ואלו הן: לא למד, ולא עשה, מאס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצות, כופר בעיקר.

רואים מכאן, שהמסלול הוא שבע מדרגות של נפילה. עבירה גוררת עבירה עד שבע.

אם ההתדרדרות באה בשבע, אז הקללות באות גם כן בכפולות של שבע, שנאמר  "וְאִם עַד אֵלֶּה לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְיָסַפְתִּי לְיַסְּרָה אֶתְכֶם שֶׁבַע עַל חַטֹּאתֵיכֶם".

 

מידה כנגד מידה – ההתדרדרות היא שבע, אז ממילא גם העונשים בכפולות של שבע.

שבע התדרדרויות,  ועל כל התדרדרות שבע עונשים – שבע כפול שבע, הגעת לארבעים ותשע.

אלה הארבעים ותשע קללות, שנמצאות כאן בפרשה

 ההתדרדרות של 'שבע':

חז"ל מגלים לנו במסכת סוכה, שליצר הרע ישנם שבע כוחות… ואף יש לו שבע שמות.

לא בכדי יש לו שבע שמות, שבע השמות שיש ליצר הרע, הם שבע כוחות שבהם הוא מחטיא את האדם… כאשר כל שם, מאפיין דרך אחרת של היצר הרע.

זאת אומרת, יצר הרע עובד על 'שבע'… ומהשבע מתחיל מהלך של תקומה, שנאמר (משלי כד, טז): "כִּי שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וָקָם וּרְשָׁעִים יִכָּשְׁלוּ בְרָעָה…" דהיינו, שבע זה כבר התחתית, זה הכי למטה! מכאן הגלגל יכול להסתובב רק לתקומה…

 

האזנים לתורה מביא ביאור נפלא:

ישנה גמרא במסכת ברכות ד, ב, שמדברת על מעופם של המלאכים. לכל מלאך יש שיטת מעוף אחרת: "מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע ומלאך המוות בשמנה ובשעת המגפה באחת".

 

נשאלת השאלה:

מה הגמרא באה ללמד אותנו כאן? את מי זה מעניין איך המלאכים עפים?!

 

אומר האזנים לתורה:

כל מלאך ממונה על משהו. המלאך מיכאל, ממונה לבשר בשורות טובות, הוא גם נקרא 'סנגורם של ישראל'.

 

דרך אגב סיפר הרב רוזנבלום:

ישנם קהילות בארה"ב, שכל צ'ק שהם נותנים לצדקה, הוא בסכום של 101 – כמניין 'מיכאל '!.

הייתי פעם בארה"ב אצל יהודי חלבי שעובד בבורסה, יש לו צ'קים מסודרים של 101$ לתרומות ומעשי חסד. כיוון שמיכאל הוא המלאך שמבשר רק טוב. הקב"ה שולח אותו רק לדברים טובים.

 

אם 'מיכאל ' הוא המלאך שמבשר רק טוב, הקב"ה מעולם לא הבטיח טובה למישהו, וחזר בו… לכן אומרת הגמרא:

 

"מיכאל באחת" – לא צריך להפסיק באמצע השליחות, כי אם הקב"ה שולח אותו לעשות טוב למישהו, הוא לא יקרא לו בחזרה, כי הקב"ה לא חוזר בו מהטובה.

 

לעומת זאת, גבריאל, שהוא מלאך שבא ממידת הגבורה… שולח אותו הקב"ה לתת מידת גבורה במישהו, אבל יכול להיות שהקב"ה יחזיר אותו בחזרה, שמא אותו אדם שהוא נישלח אליו, יחזור בתשובה, אז עוצרים את התהליך.

 

גבריאל בשתיים – הוא חייב לעשות חניית ביניים, כדי לראות, אם לא קוראים לו בחזרה, שמא השתנתה הגזירה.

אליהו בארבע – זה שייך לארבע לשונות של גאולה…

 

ומלאך המוות בשמנה

השטן, אומרת הגמרא במסכת ב"ב טז, א: "אמר ריש לקיש הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות".

 

שואל האזנים לתורה – למה השטן בשמונה?

 

והוא משיב – זה אותו מלאך, שיורד ומחטיא, עולה ומקטרג , יורד ונוטל נשמה…

המלאך הזה יורד למטה, מחטיא את האדם, אחרי זה הוא עולה למעלה לקטרג עליו, ואחרי זה הוא יורד למטה ליטול את נשמתו.

אומר האזנים לתורה –  יוצא שהוא לא יכול לקחת אותך במעוף אחד?! כי הרי ירידה ראשונה, זה כדי לדרדר אותך שבע פעמים, ורק אחרי שהוא דרדר אותך שבע פעמים, הוא עולה למעלה לקבל אישור, ללכת וליטול נשמה.

לכן השטן הוא בשמונה, כי הוא היצר הרע, הוא השטן, והוא מלאך המוות.

כי שבע פעמים זה לדרדר אותך… הוא גמר לדרדר אותך עד השלב השביעי, עכשיו הוא חוזר למעלה לקבל אישור, לקחת את הנשמה… לכן השטן בשמונה.

לכן דוד המלך, בכל יום שהיה עובר עליו בשלום, מבלי שהיצר הרע היה נוגע בו, היה אומר לקב"ה (תהילים קי"ט, קס"ד): "שֶׁבַע בַּיּוֹם הִלַּלְתִּיךָ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ" – ריבונו של עולם, תודה רבה שניצלתי מהיצר הרע, שמחטיא את האדם בשבע מדרגות.

 

מוסיף האזנים לתורה:

שלכן המנהג שנוהגים בכמה קהילות, כשנפרדים מן הנפטר, עושים לו שבע הקפות, שזה מאין התנתקות מהיצר הרע שנעשה ע"י האדם, בשבעה שלבים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן