“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בחוקותי- להתפלל על אהבת התורה

תקציר המאמר:

"פרשת בחוקותי משל ונמשל". "משל ונמשל על אהבת התורה" המבארים מדוע אדם שלא מבין סוגייה עליו להתפלל על אהבת התורה... ומה "הקשר בין אהבת התורה להבנת התורה"...

להתפלל על אהבת התורה

 

"אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם"

 

מבאר רש"י:

יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו? שתהיו עמלים בתורה".

 

בגמרא מסכת עבודה זרה (דף ה, עמוד א) מבארת:

תנו רבנן אם בחוקותי תלכו – אין אם אלא לשון תחנונים.

 

נשאלת השאלה:

מדוע נכתב כאן לשון תחנונים?

 

ישנו סיפור מופלא מרבי לייב באקשט:

לרבי לייב באקשט היה קרוב משפחה ששימש כחברותא של הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל האור שמח.

 

סיפר לו הקרוב שפעם אחת כשלמדו הם ביחד, התקשו מאוד בדברי התוספות ולא הצליחו להבין את הפשט.

אמר לו רבי מאיר שמחה זצ"ל שמכיוון שאין אנחנו מצליחים להבין אחרי כזה עמל, צריך להתפלל לה'. אבל אני אומר לך מה להתפלל: "נתפלל שה' ייתן בליבנו אהבת תורה!".

 

עמדנו והתפללנו והנה כשחזרנו ללימודנו נתבררו היטב כל דברי התוספות, והבנו אותם על בורים.

 

לאחר שסיימו ללמוד פנה אותו הקרוב אל רבי מאיר שמחה ואמר לו: "מחילה, מה שהרב אמר שצריך להתפלל – אני מבין, שכן הגמרא אומרת שכל הרוצה להחכים יבקש ממי שהחכמה שלו. אבל לכאורה היה עלינו לבקש והאר עיננו בתורתך להבין ולהשכיל, והרב לא אמר להתפלל על אלו אלא על אהבת תורה. ומה שייכת תפילה זו לאהבת תורה?!

 

ענה לו רבי מאיר שמחה, שיבאר לו במשל למה הדבר דומה:

אישה אחת הייתה צריכה לעזוב את הבית למספר שעות, והכניסה את התינוק אל שכינתה כדי שתשמור עליו. כששבה לביתה מצאה את התינוק בוכה עד שניחר גרונו, נטלה את הפעוט וטיפלה בו עד שהפסיק לבכות.

האם שאלה את השכנה: "מה קרה לו שהוא כל כך הרבה?!"

השכנה השיבה: "השתדלתי המון ולא הצלחתי להבין מדוע הילד בוכה…"…

 

אמר רבי מאיר שמחה ההבדל בין האימא לשכנה פשוט מאוד:

האימא מאוד אוהבת את בנה כאילו התינוק זה איבר מאבריה, וכשכואבת הרגל מרגיש כל הגוף היכן  הכאב…

אבל השכינה עובדת רק לפי השכל, כגוף זר, לכן לא יכלה למצוא מה כואב לפעוט המסכן…

 

המשיך רבי מאיר שמחה ואמר:

התורה וישראל הם אחד אלא שלפעמים מתרחקים ואז כבר לא בדיוק מבינים כל דבר שהרי הוא כגוף זר, ולכן צריך להתפלל על אהבת תורה ורק אז יכולים לעמוד על סודותיה ועומקיה, ולהבין היטיב מה קשה ואיך מתרצים זאת…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן