“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בחוקותי- המזל לא פוטר ממצוות!

תקציר המאמר:

"פרשת בחוקותי דרשה קצרה". מדוע כתבה התורה דימוי של הליכה בעניין חוקים? ביאור נפלא של האור החיים על פי "סיפור על רב נחמן בר יצחק" המלמד שהמזל אומנם קובע אך לא פוטר ממצוות ה'...

המזל לא פוטר ממצוות!

 

"אם בחוקותי תלכו"

 

נשאלת השאלה:

מדוע מובא עניין לימוד התורה בלשון "הליכה"?

 

ה"אור החיים" הקדוש מביא לא פחות מ-42 תירוצים,

אחד הטעמים הוא על דרך מאמר חז"ל בגמרא "מאן דאתיליד בכוכב נוגה יהיה עתיר זנאי" (שבת קנו.)

 

עוד נאמר שם שאמרו הכלדאים (חוזים בכוכבים-רש"י) לאמו של רב נחמן בר יצחק שעל פי הכוכבים בנה יהיה גנב.

האימא הקפידה שבנה לא ילך אף פעם בגלוי ראש ואמרה לו תמיד: "כסה ראשך כדי שתהיה לך יראת שמים!".

הילד לא הבין מדוע אימו אומרת לו כך, עד שיום אחד הוא ישב ללמוד תחת עץ דקל  שלא היה שייך לו. לפתע נפל ממנו כיסוי הראש וקטף אשכול תמרים בשיניו ללא רשות הבעלים.

רואים מכאן שהמזל של האדם יכול לפעול בו לעשות הרע, וחשש הקב"ה שהאדם יתייאש ויאמר שכיון שהוא נולד במזל שגורם לו להרשיע הרי שאין בידו לתקן את עצמו ויש לו דין של אנוס שהוא פטור מעונש.

 

לכן אמר הכתוב: "אם בחוקותי" שהם המזלות "תלכו", כלומר המזלות יסובבו אתכם ללכת בדרך לא טובה אין טענה זו פוטרת אתכם מעונש…

אלא "ואת מצותיי תשמרו" על כל פנים אתם מחויבים לקיים את המצוות, ויש אפשרות להתגבר על המזל, כפי שעשתה אימו של רב נחמן, וזה מה שאומר "ועשיתם אותם"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן