“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- שנת היובל משחררת את כולם!

תקציר המאמר:

למה נקראת שנת החמישים, בשם 'שנת היובל'? "מה פירוש השם יובל"?. מהי המחלוקת בין רש"י והרמב"ן לגביי המשמעות של המילה יובל?. מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?! ביאור נפלא של ספר 'הכתב והקבלה'...

שנת היובל משחררת את כולם!

 

לאחר שתוקעים בשופר בשנת היובל, אומרת התורה (ויקרא כה, י):

"וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַֽחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל-אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל-מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻֽׁבוּ".

 

 

שואלים המפרשים:

מדוע נאמר: "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ"? היה צריך לומר וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה?!

 

אף על פי שזו לא שאלה, כי הגמרא במסכת ערכין לב,ב אומרת:

"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן יכול היו עליה והן מעורבין שבט בנימין ביהודה ושבט יהודה בבנימין יהא יובל נוהג? תלמוד לומר לכל יושביה בזמן שיושביה כתיקונן ולא בזמן שהן מעורבין.

אם כך,

היא לא ממש שאלה לפי דברי הגמרא… אבל אנחנו רוצים להבין, למה לא כתוב "לכל עבדיה" שרק העבדים משתחררים…

 

למה נקראת שנת החמישים, בשם 'שנת היובל'?  מה זה השם הזה 'יובל'?

 

כותב רש"י –  יובל היא:

שנה זאת מבדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה. ומה שמה, יובל שמה, על שם תקיעת שופר.

 

 

מבטל הרמב"ן את פירוש רש"י ומסביר – יובל היא:

שנה זו נבדלת משאר השנים בנקיבת שם לבדה. ומה שמה? יובל שמה. על שם תקיעת שופר לשון רש"י, וכן דעת המפרשים מלשון במשך היובל (שמות יט יג) שופרות היובלים (יהושע וד) ואינו מחוור לי בעבור "תהיה לכם" כי מה טעם שיאמר בשנה "תקיעה היא תהיה לכם ושבתם"?!…

 

ולפי דעתי לא קראו הכתוב יובל על התקיעה, רק על הדרור. כי לא הזכיר השם הזה בכתוב הראשון שאמר והעברת שופר תרועה אבל אמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה שיהיו כולם בני חורין לדור בכל מקום שירצו ואמר יובל היא שבה יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו יובילוהו רגליו מרחוק לגור (ישעיהו כג ז) ונשתמשו בלשון הזה בענינים רבים יובל שי לה' צבאות (ישעיהו יח ז) ואמר ועל יובל ישלח שרשיו (ירמיהו יז ח) פלגים יבלי מים (ישעיהו ל כה) הם המעמקים ששם יובלו המים ונתנה הארץ יבולה (להלן כו ד) ואין יבול בגפנים (חבקוק ג יז) ענין הבאה גם כן כמו שיקרא תבואה וכן בארמית והולך מהרה (במדבר יז יא) תרגומו ואוביל בפריע ויהיה פירוש "יובל היא תהיה לכם" הבאה היא ותהיה כן לכולכם כי תבאו ותשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו וחזר ואמר "יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם" (פסוק יא) שתהיה לכם שנת החמישים שנה ליובל לא לדבר אחר ולא תזרעו ולא תקצרו אבל תהיה קדש ותשובו איש אל אחוזתו להיותה לכולכם יובל כשמה ועל דרך האמת "דרור" מלשון דור הולך ודור בא (קהלת א ד) וכן "יובל" שישוב אל היובל אשר שם שרשיו והיא תהיה לכם.

 

כותב הספר הכתב והקבלה:

עניין השם 'יובל' מלשון 'בלול' מלשון מעורבב. הוא מעורבב כיוון שביובל מתבטלים המעמדות.

 

לפני היובל, יש עבד ויש אדון. מגיעה שנת היובל, אין יותר הבדלי מעמדות, כי כולם משחררים את העבדים שלהם, אז כולם מעורבים יחד, לכן נאמר בפסוק  (ויקרא כה, ט): "וְהַֽעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה…"

 

תְּרוּעָה מלשון חבר… כמו שנאמר (במדבר כג, כא): "וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּֽוֹ"…

 

כותב רש"י – ותרועת מלך בו:

לשון חיבה ורעות כמו רעה דוד (שמואל ב' טו, לז) אוהב דוד, ויתנה למרעהו (שופטים טו, ו) וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון.

 

ספר אזנים לתורה מבאר על פי זה:

לכן לא כתוב דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-עבדיה, אלא דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ, בשעה שהאדון משחרר את העבד, אף הוא משתחרר כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין כ,א: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו".

 

באותו הרגע שהאדון משחרר את העבד, גם הוא הופך ל'חופשי', לכן נאמר דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל-יֹֽשְׁבֶיהָ, לא רק לעבדים, אלא גם לאדונים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן