“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- מלווה בריבית לא יקום!

תקציר המאמר:

"פרשת בהר וורט". "מדוע המלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים". ביאורו הנפלא של הכתב סופר לפרשת בהר

מלווה בריבית לא יקום!

 

"אל תיקח מאתו נשך ותרבית"

 

אמרו חז"ל: מי שמלווה בריבית אינו עומד בתחיית המתים!

 

ומבאר הכתב סופר זצ"ל:

שאפשר לומר שהטעם לזה הוא שהרי בפסוק הקודם כתוב "וחי אחיך עמך", כי עני חשוב כמת וע"י שנותן לו צדקה ומפרנסו הוא מחיה אותו ומקיים את נפשו.

כמו כן המלווה לעני בשעת דוחקו כדי שיוכל לפרנס את עצמו הוא גם כן מחיה אותו.

 

מה שאין כן כשלוקח מאיתו נשך (ריבית) הרי הוא נושך אותו בזה, ומגרע ממנו עד לבסוף לא נשאר מאומה בידו והוא ממיתו, תחת שהיה לו להחיותו, ולכך מי שעוזר לעני ומלווהו בשעת הצורך הוא כמחיה מתים, וזה שמלווהו בריבית ראוי לו שלא יעמוד בתחיית המתים…

 

סיפור שימחיש את הדברים:

מלווה בריבית בעיירה אחת, נפטר. חברא קדישא דרשה מהמשפחה פי 30 מעלות  הקבר.

לאחר שתבעו את החברא קדישא אצל רב העיירה, זימנם הרב לבירור.

לפליאתו, הסבירו אנשי החברא קדישא: "כשאנחנו מוכרים קבר, המכירה לזמן מוגבל עד ביאת המשיח = תחיית המתים. ומכיוון ומלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים הרי שהמכירה היא עולמית – שישלמו בהתאם!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן