“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- מלווה בריבית כופר בעיקר!

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת בהר". ביאור נפלא של הכתב סופר זצ"ל להבנת מאמר חז"ל שכל המלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל...

מלווה בריבית כופר בעיקר!

 

"אל תיקח מאתו נשך ותרבית"

 

במסכת בבא מציעא דף ע"א נאמר:

שהמלווה בריבית כאילו כותב שטר ומחתים אותו שתוכן השטר שהוא כופר באלוקי ישראל.

 

נשאלת השאלה:

מדוע התייחד דווקא איסור ריבית שהמלווה בריבית כאילו כופר בעיקר?

 

ומסביר מרן הכתב סופר זי"ע:

כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראשית השנה ועד אחרית שנה ובעצם גם ללא שהיה הולך לעבוד היה מקבל את אותו הסכום. רק הקב"ה קבע שאדם יהיה צריך להשתדל לפרנסתו, אבל בפועל האדם צריך לידע שלא ההשתדלות היא המביאה הכסף אלא הקב"ה הוא זה שמביא הכסף.

 

ואם אלה הם פני הדברים,

הרי שהמלווה בריבית (על ידיד זה שמנסה הוא להשיג כסף בדרכים לא כשרות), נראה שהוא חושב שע"י העבירה הזאת של ההלוואה בריבית ישיג יותר כסף – וזוהי כפירה!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן