“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- הונאה גזל שלא מרגישים!

תקציר המאמר:

"פרשת בהר - דבר תורה". מדוע חז"ל משבחים את האבות דווקא על עוון הגזל? הרי הם גם לא אכלו חזיר וקיימו את כל התורה?! גזל של הזולת איננו בהכרח פריצה או גניבת מכונית. גזל יכול להיות בעיקר על ידי אונאת דברים. מספר דוגמאות לאונאה שמביא הרב ברוך רוזנבלום...

הונאה גזל שלא מרגישים!

 

"וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ, כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם"

 

איסור הונאה הוא חמור והוא בא לידי ביטוי בקנייה ומכירה של דברים. לא פעם אדם נבהל מאיסור גזל, אבל יכול הוא לגזול את חברו עשרות פעמים מבלי לשים את היד בכיסו של חברו או חלילה לפרוץ לו את הבית.

בדרך של הונאה ניתן לגזול באופן פשוט יותר…

 

מסילת ישרים בפרק יא', אומר לנו דבר נורא:

אעפ"י שבכל העברות כולם, היצר הרע מנסה לשכנע את האדם, אין לך עבירה שהיצר הרע מנסה להכשיל את האדם יותר, מאשר העבירה של גזל ממון של השני.

 

כפי שהגמרא במסכת מכות כג, ב מביאה אף היא את התאווה לגזל:

גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן.

 

אומר המסילת ישרים – שלא תחשוב חס וחלילה, שיהודי מסוגל להכניס ידו לתוך כיסו של השני, ו'לסחוב' החוצה כסף…

והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם, אף על פי כן, רובם טועמים טעם גניבה במשאם ומתנם במה שיורו היתר לעצמם להשתכר איש בהפסידו של חבירו ויאמרו, להרוויח שאני.

ואולם לאווים הרבה נאמרו בגזל: לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעך.

הן כל אלה חילוקי דינים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן המדיני, ובכולם איסורים רבים. כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור.

 

כותב המסילת ישרים, שישנם אנשים שהגיעו לדרגות רוחניות גבוהות מאוד, עד שהגיעו לסולם המעלה בחסידות בנושאים מסוימים, ובנושא הממון לא עמדו בניסיון!  

וכך כותב הרמח"ל – כי רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות, ובעניין שנאת הבצע לא יכלו להגיע אל מחוז השלימות.

 

בספר פרדס יוסף לפרשת וישב הוא מעיר הערה נפלאה:

חז"ל לא מציינים לשבח את אברהם אבינו, שהוא לא התגלח בתער ואין משבחים את יעקב אבינו, שהוא לא התגלח בתער, וגם לא משבחים את ראובן שהוא לא אכל חזיר…

במה חז"ל משבחים אותם?

 

אומרת הגמרא מסכת סנהדרין צט, ב: – {בראשית ל-יד} וילך ראובן בימי קציר חטים אמר רבא בר' יצחק אמר רב מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל …

ראובן הלך לשדה, שכולה היתה הפקר … הלך ולקח דודאים …

שואל הפרדס יוסף – מה יש כאן? אז מה אם הוא הלך בימי קציר חיטים?! למה חז"ל יוצאים מגדרם, שצדיקים לא פושטים ידם בגזל?! בטח שהם לא פשוטים, הם צדיקים!

 

גם אצל אברהם אבינו הייתה פליאה – כל זמן שהיה עם לוט, לא ניגלה אליו הקב"ה ולמרות זאת אברהם לא זורק את לוט משום שהייתה לו הכרת הטוב ללוט (שלא גילה במצרים ששרה היא אישתו ולא אחותו…).

ברגע שבאים הרועים של אברהם, ואומרים לאברהם אבינו – "דע לך, הם גוזלים!"

אומר אברהם ללוט – " הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה" – לך מפה! לא רוצה לראות אותך באזור שלי!

 

אבל היכן 'הכרת הטוב'?! – 'הכרת הטוב' עד גניבה – גניבה אברהם אבינו לא סובל!

 

עוד נאמר על אברהם כשחזר מפרעה (בראשית יג, ג): "וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו… "

אומר רש"י – וילך למסעיו. כשחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. למדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניא שלו. דבר אחר בחזרתו פרע הקפותיו  – אברהם אבינו החזיר חובות!

למה הדגש הוא על 'החזרת חובות'?! תגיד שאברהם אבינו לא דיבר לשון הרע?!

 

דוגמא נוספת נמצא אצל יעקב אבינו כשהגיע לחרן:

הוא רואה רועים יושבים ליד הבאר ומטיח כלפיהם, כפי שמספרת התורה (בראשית כט, ז): "לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה הַשְׁקוּ הַצֹּאן וּלְכוּ רְעוּ"

מגיע אדם זר, מעיר זרה, רואה קבוצה של רועים מסביב לבאר, ואומר להם "רבותי, פרזיטים, לכו לעבוד!"

 

אומר רש"י – הן עוד היום גדול. לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעלת היום, ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא עת האסף המקנה וגו'.

אדם נמצא במקום זר, מה אתה מתערב?! מה אתה היחידה לתפיסת עבריינים?!

 

גם יעקב אבינו לא יכל לראות, אנשים גזלנים – אנשים שלוקחים כסף, שלא שייך להם!

 

כותב הספורנו במקום – הן עוד היום גדול. הצדיק ימאס את העול גם כן אל האחרים כאומרו תועבת צדיקים איש עול.

 

מעניין לראות גם כשיעקב אבינו בורח מלבן לאחר עשרים שנה שהוא נמצא בבית לבן. הוא אומר לנשים שלו – ראיתי את פני אביכם פניו לא כתמול שלשום… בואו נברח מפה!. הוא אוסף את נשותיו וילדיו ובורח.

 

נודע ללבן שהוא ברח, והוא מתחיל לרדוף אחריו, ומשיג אותו.

אומר לו יעקב אבינו – לבן …(בראשית לא, לו): "…מַה פִּשְׁעִי מַה חַטָּאתִי כִּי דָלַקְתָּ אַחֲרָי. כִּי מִשַּׁשְׁתָּ אֶת כָּל כֵּלַי מַה מָּצָאתָ מִכֹּל כְּלֵי בֵיתֶךָ שִׂים כֹּה נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיךָ וְיוֹכִיחוּ בֵּין שְׁנֵינוּ"

 

במדרש בראשית רבה, פרשה עד, אות י נאמר:

אָמַר רַבִּי סִימוֹן בְּנֹהַג שֶׁבָּעוֹלָם » חָתָן שֶׁהוּא דָּר אֵצֶל חָמִיו אֶפְשָׁר לוֹ שֶׁלֹא לֵיהָנוֹת אֲפִלּוּ כְּלִי אֶחָד אֲפִלּוּ סַכִּין אֶחָד, בְּרַם הָכָא מִשַּׁשְׁתָּ אֶת כָּל כֵּלַי, אֲפִלּוּ מַחַט אֲפִלּוּ צִנּוֹרָא לֹא מָצָאתָ.

אומר יעקב ללבן – אני עשרים שנה אצלך, תבדוק בחפצים שלי, תראה אם תמצא אפילו מחט!

שואל הפרדס יוסף – למה הוא אומר לו "בוא תבדוק" ?

כי חז"ל אומרים לנו במדרש {שוחר טוב בתהילים כד} – מִי יַעֲלֶה בְהַר ה' וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ – מי יעלה אל השמים? מי נישאר לעמוד שם? "נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב" – זה יעקב אבינו… עשרים שנה אצל לבן, אפילו בלי מחט ביד!

 

 

מדוע פחדו האבות דווקא מהגזל?

כי השאלה הראשונה שאדם נישאל, בבואו לבית דין של מעלה, היא – "נשאת ונתת באמונה?" (מסכת שבת לא, א)

 

אומרים חז"ל – כי מי שרוצה כרטיס כניסה לבית דין של מעלה צריך תכונה של "נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב"

 

אומר המסילת ישרים – אדם, ברוך ה' צדיק… אבל בניסיון הממון נפלו רבים!

 

באיסור אונאה, לא צריכים להיכנס לכיס של השני… הונאה היא גזל לא מורגש…

 

לדוגמה אדם שמייפה סחורה:

יש לך חנות ירקות, אתה מוכר תות-שדה. אבל נישאר לך מאתמול… מה אתה עושה עם זה?

שואל אותו הקונה – "זה טרי?"

"בטח טרי!" – עונה המוכר בטבעיות

אבל הוא ידע שאף אחד לא יקנה את זה אז מה הוא עושה? – שופכך את הישן למטה, על זה שופך את הטרי והכל בסדר!…

 

אומרים חז"ל – המייפה את פירותיו, עובר באיסור הונאה… ולא רק פירות, גם את הבית שלו זה איסור הונאה.

 

לדוגמה:

אדם הולך למכור דירה  ויש נזילה בדירה שלו. הוא יודע שאם הקונה יראה נזילה, הוא יגיד לו  "זה צריך אינסטלטור. תוריד לי מהמחיר…"

אומר בעל הבית – אם אני אגיד לו שיש נזילה, הוא יוריד לי 20,000 ₪…

מה הוא עושה?

מזמין צבעי שעולה 5,000 ₪ , ואומר לו – "תעשה את זה חלק, שלא יראו כלום!"

מגיע הקונה, ושואל – "תגיד, יש נזילות בדירה?"

"איזה נזילות?! מה קרה לך?!… אתה לא רואה, קיר חדש?!" – עונה המוכר בביטחון.

 

והנה רק מתחיל לרדת הגשם הראשון… והקונה צריך לשבת עם מטריה בבית… מכל פינה נוזל מים…

הוא חוזר לבעל-הבית בטרוניא– "מה מכרת לי? כל הבית נוזל!"

 

והמוכר בתמימות: "מה אני אעשה! מה, אני אחראי על הגשם?! בתקופתי כאן, לא ירד גשם…"

זה איסור אונאה!

 

זהו שאומר המסילת ישרים – לא צריך להיכנס לכיס של השני, אפשר לגנוב ממנו, גם בלי להיכנס לכיס שלו!

 

ואפילו צדיקים גדולים נפלו בזה – כמה זהירות צריכים…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן