“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- ההבדל בין צדיק לחסיד

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת בהר". סיפור על ה'פני יהושוע' המבאר את ההבדל בין צדיק לחסיד על פי משנתו של האדמו"ר מקוצק...

ההבדל בין צדיק לחסיד

 

"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך"

 

נשאלת השאלה:

מה ההבדל בין צדיק לחסיד?

 

ההגדרה הפשוטה:

צדיק הוא זה המקיים את ההלכה כמו שהיא, חסיד עושה גם לפנים משורת הדין.

 

 האדמו"ר מקוצק אמר בזה הגדרה נפלאה:

צדיק הוא זה שאינו מרמה את חברו, וחסיד הוא זה שאינו מרמה גם את עצמו, בפרט בנושאים של יראת שמים, שנאמר: "ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך" – אל תרמה את עצמך שהנך ירא שמים!

חז"ל אומרים: "חייב אדם לומר אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב" (ילקו"ש פרשת ואתחנן רמז תתל).

וודאי שכך צריך לומר ולשאוף, אבל מי שחושב שאכן כבר הגיע לאותה מדרגה הינו חסר דעת, מנותק מהמציאות.

 

ישנו סיפור ידוע על ה"פני יהושע" המובא בספר "ומתוק האור":

בוקר אחד יצא לתפילה מעוטר בטלית ותפילין, וראה שהרחובות ריקים. הוא לא הבין מה קרה. לפתע ראה מולו אריה, ואז הבין היטב מדוע הרחובות ריקים…

 

מה עשה?

הרים את הטלית וגילה את התפילין שעל ראשו. כשהאריה ראה את התפילין – ברח, כמו שכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (דברים כח, י).

וה"פני יהושע" ניצל. כך מספרים.

 

אני גם כן, יצאתי הבוקר לתפלה, עטור טלית ותפילין, עברתי ליד פחי האשפה, ואז קפצה משם חתולה וכשראתה אותי ברחה… באותו רגע נזכרתי במעשה עם ה"פני יהושע" וניסיתי לדמות אותו למצבי: הלא החתול הוא ממשפחת הנמרים, ואני אולי ממשפחת ה"פני יהושע", מי יודע…

 

"ולא תונו… ויראת מאלוקיך" – אל תרמה את עצמך שהנך במדרגה גבוהה כזו של יראת שמים!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן