“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- האמונה עדיפה על פחד!

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת בהר". איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? יישא וייתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה...

בהר- האמונה עדיפה על פחד!

"דרשה קצרה לפרשת בהר". איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? יישא וייתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות. שאלתו של הבאר משה מאושרוב: אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן?! ותשובתו הנפלאה…

האמונה עדיפה על פחד!

 

הגמרא במסכת תמיד כח, א מביאה:

תניא רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?

יאהב את התוכחות שכל זמן שתוכחות בעולם נחת רוח באה לעולם טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת מן העולם שנאמר (משלי כד-כה): "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב"

ויש אומרים יחזיק באמונה יתירה שנאמר (תהילים קא-ו): "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי"

 

אומר רש"י – ויש אומרים יחזיק באמונה יתירה. יישא וייתן עם בני אדם באמונה ולא יאנה את הבריות.

 

שואל הבאר משה מאוז'רוב  בפרשת בהר:

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?! – אדם שלא נושא ונותן באמונה, הוא גנב! הוא גזלן! אז על מה מדברים כאן, היעלה על הדעת שזו רק המלצה?!

 

אומר הבאר משה מאושרוב יסוד נפלא:

יש אדם שלא גונב, כי התורה אמרה "לא לגנוב"… יש אדם שלא גוזל, כי התורה אמרה "לא לגזול"… יש אדם שבמסחר לא גורם להונאה ולא גוזל את חברו, כיוון שהוא מכיר את הפסוק (תהילים קא, ו): "עֵינַי בְּנֶאֶמְנֵי אֶרֶץ לָשֶׁבֶת עִמָּדִי"  – אם האדם עושה את זה, לא בגלל שהקב"ה ציווה, ולא בגלל שהוא נבהל מהציווי…

 

אלא הוא מקיים את מצוות הממון בגלל אמונה, ש- "אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלוא נימה!"

 

הוא מאמין שמה שנגזר עליו בראש השנה – את זה הוא יקבל. ומה שלא נגזר אין סיכוי שהוא יקבל… ואף אם חלילה הוא לקח ממון שלא שלו , זה לא יעזור לו כלום… הממון יצא ממנו בטובות או ברעות!

 

לקב"ה יש מספיק דרכים להוציא ממנו את הממון הזה, ולדעת למי להחזיר אותו! הבעיה כשהקב"ה לוקח את הממון הגזול – זה מאוד כואב… (לפעמים זה דרך טיפול שיניים… והכסף שנתת לרופא שיניים, הרופא שיניים נותן למוסכניק שגנבת ממנו…)

 

כעת הפירוש מובן:

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? – ישא וייתן באמונה, לא בגלל שהקב"ה ציווה "לא תגנוב" ו"לא תגזול"… זה ודאי שאסור!

 

אלא תעשה את זה, מתוך אמונה "עיני בנאמני ארץ" – בגלל שאתה מאמין, שאגורה שלא שייכת לך, לא תישאר אצלך, ואגורה ששייכת לך – תגיע אליך! בין אם תרצה ובין אם לא תרצה היא תבוא!…

 

לקב"ה יש מספיק דרכים, להביא את הכסף כשהוא רוצה!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן