“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- אתה כאן רק אורח

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת בהר". "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" לשם מה האריכות הזו?! "משל ונמשל לפרשת בהר" שמביא המגיד מדובנא זצ"ל המבאר שאין אנו אדונים בעולם הזה...

אתה כאן רק אורח

 

"וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה"

 

שואל המגיד מדובנא:

לשם מה האריך כאן הכתוב בחשבון מספר השנים מספיק אם היה הכתוב אומר:

"וספרת לך שבע שבתות שנים"?

 

והוא מתרץ כהרגלו בדרך משל, משל למה הדבר דומה:

 

לאחד שכל ימיו עני מרוד היה, מחזר על הפתחים ומקבץ נדבות. יום אחד שמע אחד ממכריו שהוא מתפאר באוזני מתפללי בית הכנסת על הממון הרב שצבר לעצמו…

 

כאב לחבר שידידו מתפאר בשלל שאסף מרחמנות של אנשים תמימים והטיח כנגדו:

 

"במה אתה מתפאר כל כך?! הרי בסופו של דבר יש לך הרבה מטבעות קטנים – אתה בכל יום הורגלת לספור פרוטות… אך אם תצרוף את כל אלו בדינרי זהב תראה שאין לך ממון כה רב כפי שאתה מתנשא לעיננו"…

 

כך הוא גם הנמשל:

האדם חי בעולם הזה שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והוא מרגיש כבר אדון לעצמו ולביתו במספר שנים נכבד ורב כל כך…

 

אבל, אומר המגיד מדובנא – אם נספור כמה שמיטות יש לאדם בימי חייו וכל שכן אם נחשב כמה יובלות חי הוא… נראה כי הוא ממש כ- "גר" שבא לזמן מוקצב ומועט…

 

וכיצד זה יתפאר בשנותיו וירגיש שהוא אדון בארץ?!….

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן