“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהעלותך- על גאווה אין תירוצים!

תקציר המאמר:

"אימרה לפרשת בהעלותך". תוכחה נפלאה שהיה רבי רפאל מברשד זצ"ל מוכיח את עצמו בפני תלמידיו... על הכל יהיה לי תירוצים חוץ מגאווה...

על גאווה אין תירוצים!

 

"והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה"

 

רבי רפאל מברשד היה אומר:

על כל חטאי אוכל למצוא תירוצים בעולם הבא, אך לא על הגאווה!.

 

כשישאלוני בבית דין של מעלה: למה לא עסקת בתורה?.

אענה: לא ידעתי תורה, בור ועם הארץ הייתי…

 

כשישאלוני למה לא עבדת את ה' על ידי תפילות ומעשים טובים?

אענה: לא היה לי פנאי, טרוד הייתי למצוא טרף לבני ביתי.

 

וכשישאלוני שוב: למה לא סיגפת עצמך ולא ישבת בתעניות?

אענה: חלוש הייתי והיה חשש של סכנת נפשות.

 

ושישאלוני: למה לא נתת צדקה?

אענה: לא היה בידי לתת, עני ואביון הייתי.

 

אך כשישאלוני: עם הארץ קבצן וחלש שכמותך, למה התגאית כל כך, מה מקור הגאווה שלך?!

על כך לא יהיה לי תירוץ ולא אוכל לענות כל מענה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן