“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהעלותך- וורטים לפרשת בהעלותך

תקציר המאמר:

"וורטים לפרשת בהעלותך". מבחר רעיונות לפרשת בהעלותך... "וורטים קצרים לפרשת בהעלותך"...

וורטים לפרשת בהעלותך

 

"ויעש כן אהרן"

 

מבאר רש"י:

"ויעש כן אהרן" – מגיד שיבחו של אהרן שלא שינה.

 

רבים שאלו:

איזהו שבח זה שאהרן לא שינה?

 

והתשובה היא:

אלא לומר לך שכוחו של "ההרגל" דורסני הוא עד מאוד, ואינה דומה הנחת תפילין בפעם הראשונה להנחות התפילין לאחר מספר שנים.

 

ולא לחינם אמר פעם אחד הצדיקים:

שהמחלקה הכי מפותחת בעולם העליון היא "מחלקת הקפואים" המיועדת לאנשים שעבדו את ה' בקור מקפיא וללא שום התלהבות…

 

וזו הייתה מעלתו של אהרן שתמיד קיים את המצווה באותה "שלהבת קודש"

 

———————————————–

 

"ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם"

 

נשאלת השאלה:

לכאורה אין לשון זו מתאימה לעניו מכל אדם לומר כך?

 

ביאר רבי אהרן מקארלין זצ"ל:

אלא אדרבה, מזה יש ללמוד גודל ענוותנותו של משה.

כך אמר להם: "עמדו, בגללכם, בכוחכם ובזכותכם שתעמדו עמדי, ואשמעה מה יצווה ה'. כי אם תלכו מפה ותשאירו אותי לבדי, אין לי כל זכות לשמוע מה יצווה ה' לכם"…

 

————————————-

 

"והאספסוף אשר בקרבו"

 

אמר ר' אייזל חריף: ה"אספסוף" אלו בעלי אסיפות. טיפוס של עסקנים, שכל פעולותיהם וכוחם אינו אלא באסיפות.

מכנסים כינוסים ומושיבים ישיבות…

 

————————————-

 

"זכרנו את הדגה… חינם"

 בספר "חובת הלבבות" (שער הבחינה פרק ה') כתב:

שהזיכרון אחד מטובות הקב"ה, כי בלעדיו לא היה העולם יכול להתקיים, ואם הוא נכנס בפתחו של זה לא היה יודע איך יצא, וגם בשאר דברים במאכל ובמשתה, שאם אוכל פעם אחד דבר זה, זוכר הפעם שהיה במאכל כדי כשירצה לאכול פעם ב' יזכור מה טעם במאכל זה.

 

וזה שאמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם", כלומר, הזיכרון עכשיו בדגה בחינם הוא, שאין לנו דגים עכשיו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן