“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- תוצאת מעשה האב בבניו

תקציר המאמר:

"דבר תורה פרשת בא". האם מידות עוברות בירושה? למה לא כל ילד לאב צדיק איננו צדיק כמו אביו?! מה הפירוש שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן? ביאור נפלא לאור דברי משה בפרשת השבוע שלנו...

תוצאת מעשה האב בבניו

 

"ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו"

 

בספר 'ציוני תורה' מבואר הפסוק זה על פי דברי "בית הלוי":

נאמר בתהילים (קיב, א ב): "הללויה אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאוד. גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך"

 

בגמרא במסכת עבודה זרה (דף יז:) מובא:

"במצוותיו חפץ מאוד – ולא בשכר מצוותיו".

 

ומה הכוונה בדרש זה?

 

וביאר "בית הלוי", שידוע שמידות טובות עוברות בירושה מאב לבן.

אמנם לפעמים יתכן שיהיה אחד שדבוק בתורה או אוהב מצוות, ואעפ"כ לא יהיה ניכר בזרעו אחריו.

הטעם לזה:

מפני שהאב עשה את המצווה לשם כבוד או ממון, כך שמוריש לבנו במידות ותכונות נפשו את החיבה לממון או לכבוד, והן אמנם שהאב בחר להגיע לדברים אלו ע"י התורה, אבל בחירתו זו, לא עוברת בירושה, רק החיבה לממון או לכבוד זה מה שמוריש לבנו.

 

ויותר מזה, שאם האדם עושה את המצווה כיוון שהגיע למסקנה שההשקעה הטובה והמשתלמת ביותר היא עמל התורה, שכן שכרה היא נצחי, הרי, שעיקר הסיבה שלכן בחר בתורה היא משום ה"ריווחיות" שבדבר, זאת אומרת, שהוא "סוחר" טוב.

 אמנם בנו, אכן יירש ממנו את התכונה להיות "סוחר", אבל לא בהכרח שיגיע לאותה מסקנה אמיתית שלהשקיע בתורה זהו ההשקעה הטובה ביותר, ואולי בעיניו ייטב להשקיע בנדל"ן…

 

אך, אם מקיים האב את המצוות אך ורק לשם שמים ולא לשום תכלית אחרת הרי יומשך דבר זה לזרעו אחריו.

 

בזה יתבאר הפסוק:

"אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" וזה מה שמבארת הגמרא  "במצותיו – ולא בשכר מצוותיו", לאיש כזה מובטח לו: "גיבור בארץ יהיה זרעו" כגבור הכובש את יצרו, ו"דור ישרים יבורך".

 

וזה מה שאמר משה רבנו, מתי נזכה ש"בנערינו ובזקננו נלך"? – "בבנינו ובבנותינו"  דהיינו שיהיו זרענו יראי ה',

"כי חג ה' לנו" זהו רק כשכל שמחתנו מלשון "חג", שכל השמחה והמטרה בעבודת ה' היא בחינת – "ה' לנו". רק לשם השם ולא לשום כוונה אחרת…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן