“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- סוד התפילין כפיפות לה'

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת בא". למה מניחים תפילין של ראש ואחר כך של יד? קבלת עול מלכות שמים - נעשה ונשמע. נעשה זה בידיים ורק אח"כ נשמע בראש. רק עבד אומר נעשה ונשמע. מי שלא עבד אומר נשמע ונעשה אם יראה לי... עבד עושה קודם, ללא שכל.

סוד התפילין כפיפות לה'

 

"והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עינך"

 

למה מניחים של ראש ואח"כ של יד?

 

קבלת עול מלכות שמים – נעשה ונשמע. 

 

נעשה זה בידיים ורק אח"כ נשמע בראש.

 

רק עבד אומר נעשה ונשמע. מי שלא עבד אומר "נשמע ונעשה" אם יראה לי… עבד קודם מבצע, ללא שכל.

 

בית הלוי בהקשר לחטא העגל מבאר: 

בני ישראל לא רצו לעשות עגל אלא רצו לעשות רצון ה'. 

 

אבל העשייה למרות שהייתה מבורכת הם לקחו את תבנית השור ממעשה המרכבה אבל הבעיה הייתה שה' לא ביקש… 

 

ושה' לא ציווה זו לא קבלת עול מלכות שמיים ולכן על עוון העגל יש פרה אדומה והמשכן.

 

מורה נבוכים: 

במשכן נאמר "כאשר ציווה ה' את משה" שהקב"ה מצווה אז הכרובים הם על הכפורת ואם זה מחשבה ללא ציווי זה עגל…

 

לכן גם פרה אדומה זה ציווי ללא היגיון – שכל והיא והמשכן באים על עוון של עשייה ללא ציווי…

 

לקחתם דומם (זהב) הפכתם לחי (עגל). הכפרה לקחת חי (פרה אדומה) ולהפוך אותו לדומם (אפר…)

 

זהו סוד התפילין:

כמו שהמשכן זו כפיפות מוחלטת להקב"ה כך התפילין זו כפיפות מוחלטת לה'…

 

הרב שמשון דוד פינקוס מספר:

 

שרב אחד ראה מישהו מתבדח כשתפילין לו בראשו אמר לו: אתה גדול מאשמדאי מלך השדים. 

 

כשראה הרב שהוא מתפלא אמר לו הרב: אצל אשמדאי כתוב כאשר שלמה המלך רצה לתופסו שם עליו שרשת עם שם השם וכשנתפקח מיינו לא יכל לזוז. 

 

ואילו אתה, שם ה' מונח עליך ואתה עוד מצליח להתבדח?!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן