“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- מי שסובל מגיע לו שכר!

תקציר המאמר:

"סיפור מהשואה לפרשת בא". שהיה עם האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שבעטיו הצליח לתרץ את השאלה: מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שייקחו את רכוש המצרים מן הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק", ולא משום עצם ההבטחה?! בעזרת מעשה שארע לו בימי השואה האיומה

מי שסובל מגיע לו שכר!

 

"דבר נא באזני העם"

 

מבאר רש"י:

הזהירם על כך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם: 'ועבדום ועינו אותם' קיים בהם 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם…

 

נשאלת השאלה:

מפני מה מבקש הקב"ה מישראל שייקחו את רכוש המצרים מן הסיבה של "שלא יאמר אותו צדיק", ולא משום עצם ההבטחה?!

 

בספר "דרש מרדכי" של הרב מרדכי דרוק מובא כי האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל תרץ זאת בעזרת מעשה שארע לו בימי השואה האיומה:

 היה זה באחד מימי העבודה המפרכים כולם שכבו לישון על הדרגשים והרבי מצא את עצמו שוכב ליד יהודי מומר.

המומר לחש על אזנו: "אתה יודע, רבי, גם לי יהיה עולם הבא"!

 

"לך?!" התפלא האדמו"ר – "איך יתכן?! הלא אתה משומד!"

 

השיב המומר: "כשהיטלר הביא אותי לכאן הוא בדק שלשה דורות אחורנית כדי למצוא אף את אלו שיש בהם שמץ יהדות קלוש בלבד.

חשבתי, בעצם, אם אני טוב בשביל היטלר כיהודי, וסובל אתכם ביחד כיהודי, הרי שטוב אני גם בשביל העולם הבא… 

לא יתכן, שכאן אסבול בגלל היותי יהודי, ושם לא אזכה להיכנס לעולם הבא!"

 

לשמע הדברים הגיב האדמו"ר בשמחה: "יישר כחך, תרצת לי בכך קושיה גדולה שהייתה לי אודות הסיבה שאותה מונה הקב"ה להוצאתם של ישראל ברכוש גדול ממצרים.

 

הנה כי כן, הקב"ה לא חייב לתת מאומה לזרעו של אברהם, לפי שבשנות השיעבוד הם נשתקעו במ"ט שערי טומאה ועבדו עבודה זרה ממש כמו שכניהם.

 

אלא, כדי שלא יאמר אותו צדיק – אברהם אבינו:

הלא הבטחת 'כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה… ואחרי כן יצאו ברכוש גדול'.

ואם אין הם נחשבים לזרעי – מפני מה קימתם בהם 'ועבדום וענו אותם'?!

 

מכאן שאם הם טובים עבור השיעבוד, הם טובים דים גם כדי לקבל את שכר הרכוש הגדול!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן