“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- לנקות את הלב ולזכות במצווה

תקציר המאמר:

"דברי תורה לשבת פרשת בא". ביאורים נפלאים לשאלה: מה ראה הקב"ה לצוות עלינו להוציא בערמה מהמצרים מתנות? וכי חסר לקב"ה איך להעשיר את בני ישראל?! ביאורים נפלאים של חמדת ימים ואבני חן המראים כיצד אין להרהר אחר מעשה ה' כי הכל בחכמה!...

לנקות את הלב ולזכות במצווה

 

"וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"

 

נשאלת השאלה: 

מה ראה הקב"ה לצוות עלינו להוציא בערמה מהמצרים מתנות? וכי חסר לקב"ה איך להעשיר את בני ישראל?

 

תירוץ 1: 

הגמרא מביאה (מסכת סנהדרין צא, א) את סיפור התביעה שהוגשה לאלכסנדר מוקדון בגין הפסוק: "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום" ודרשו את הכסף והזהב שלקחנו. 

 

גביהא בן פסיסא ביקש ללכת ולייצג אותנו בתביעה ואמר להם: "תנו לנו כסף עבור עבודה של 430 שנה של 600,000 איש"… ולא יכלו לענות וברחו משם… 

 

יוצא איפה, בזכות קבלנו את שכרנו!.

 

תירוץ 2: 

כשפרעה גזר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו היו בנות ישראל משחדות את המצריות בתכשיטים וכלי זהב שלא יגלו למלך, כעת הגיע הזמן להחזיר וכן הגברים בעבודות הקשות (חמדת ימים).

 

תירוץ 3:  

הקב"ה לא רצה להשאיר מרירות בלבם של בני ישראל על ששיעבדו אותם ואת אבותיהם, על מנת שלא ירגישו רגשי נקם העשירם. 

 

כמו כן רצה הקב"ה לתת לבני ישראל את האפשרות לקיים את הלאו: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו", ועל כן בכוונה ציווה הקב"ה להשאיל מהם מתנות והם נתנו בשמחה וכך נפרדו כידידים ואין להרהר אחר מעשה ה' כי הכל בחכמה (אחרי חן).

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן