“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- למה לסחוב כשיש מצרי שיסחב?!

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת בא" הקב"ה מבקש ממשה לבקש מישראל בלשון "נא" לקחת את ביזת מצרים. איזה אדם שומע לקחת כסף ולא רץ?! ועוד להתחנן לפניהם שיקחו?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לשבת פרשת בא"

למה לסחוב כשיש מצרי שיסחב?!

 

"וישאלו נא איש מאת רעהו"

 

המדרש מבאר מדוע נכתבה המילה "נא": 

שלא יאמר אותו צדיק(אברהם אבינו) ועינו אותם קיים בהם והוצאתי אותם ברכוש גדול לא קיים בהם – לכן הביא ה' את מכת חושך כדי שישאלום כלי כסף וכלי זהב…

 

קושיא:  

מדוע ה' מבקש בלשון "נא" לקחת את ביזת מצרים? 

 

איזה אדם שומע לקחת כסף ולא רץ?! ועוד להתחנן?!

 

תירוץ: 

בני ישראל ידעו שהם צריכים לזכות ברכוש מצרים גם בביזת הים ולכן אמרו לשם מה עלינו לסחוב את הרכוש מכאן שהמצרים יביאו ואותו ומשם אנחנו ניקח כבר הכל…

 

משל למה הדבר דומה: 

לשתי מדינות שנלחמו זה בזה במשך שנים ולבסוף הגיעו להחלטה כי שני הצדדים הורגים אחד בשני ונשפך דם רב ולכן יעמיד כל אחד חייל והם – שני החיילים, ילחמו ביניהם והמנצח יקבע מי משתי המדינות חזקה יותר והשנייה תיכבש תחתיה ללא בעיות. 

 

ואיך יקבע המנצח? 

 

הוחלט לעשות בור ומי שיפיל את חברו לבור הנמצא כשני קילומטר מהם הוא המנצח! 

 

כל מלך בחר לו איש חסון והחל הקרב, כבר בהתחלה הפיל האחד את חברו שם אותו על כתפו וצעד 2 ק"מ לכיוון הבור. 

 

כשני מטרים לפני הבור קם המפסיד ובכמה תרגילים מאלפים חיסל את היריב והשליכו לבור… 

 

המלך המנצח ניגש ללוחם ורצה להעניק לו את הפרס המובטח אך גם כעס עליו ואמר לו: 

 

"מדוע לא עשית את התרגיל הזה בתחילה?! כל זמן שהוא סחב אותך חשבתי שאני 'הולך למות'… למה עשית את זה?!" 

 

השיב הלוחם למלך: "האם ראית באיזה גודל הוא… ומה חשבת שאני אסחב אותו 2 ק"מ?! העדפתי שהוא יסחב אותו וכשנגיע לשם אטפל בו… 

 

כן הוא נמשל: 

 

בני ישראל העדיפו שהמצרים יביאו את השלל לשם מה הם צריכים לסחוב אותו הרי הוא ממילא יגיע?!… 

 

ולכן היה צורך להתחנן אליהם כדי שאותו זקן – אברהם אבינו לא יאמר שה' לא נתן את מה שהבטיח…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן