“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא – התבוננות חוסכת סבל רב

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת בא" המביא להבנה איך הביא פרעה את עצמו למצב שגם קיבל מכות, גם שילח את בני ישראל וגם טבעו הוא וחילו בים?! האם היה יכול למנוע זאת?! "משל ונמשל לפרשת בא" המסבירים מה אנו יכולים ללמוד מכך...

התבוננות חוסכת סבל רב 

 

פרשת בא בגימטרייה 3 (ב= 2, א= 1) שלש מכות אחרונות שה' מביא על פרעה. 

 

ננסה לחשוב פרעה סבל ממכות קשות בשל סירובו לשחרר את בני ישראל, מדוע סבל כל כך?! 

 

הדבר יובן על פי משל של המגיד מדובנא: 

 

מלך ביקש מהטבח האהוב שלו להכין עבורו דג, משניגש המלך לאכול חש מיד בריח שעלה מין הדג, ריח המבשר שהוא אינו ראוי למאכל. המלך כעס על הטבח והחליט להענישו בשל כך. 

 

המלך שאהב אותו נתן לו ברירה בין שלושה עונשים: 

או שיאכל את מה שבישל, או שיקבל מאה מלקות, או שישלם מאה זהובים. 

 

הטבח היה קמצן ושכל לא היה לו, חשב לעצמו, שכדאי לו לאכול את הדג – ולפטור עצמו מהעונש. לאחר שנתנו לו לאכול את צלחת הדג הסרוח, ואכל מחציתו, חש ברע ורצה להקיא, התחרט ובקש לנסות לקבל המאה מלקות. כי לשלם, כלל לא עלה על דעתו, שהרי קמצן היה. 

 

החלו להלקותו כדבעי. וכאשר הגיעו לארבעים – חמישים מלקות, ראה שלא יוכל להחזיק עוד מעמד, אזי צעק 'הצילו' אני מוכן כבר לשלם את המאה זהובים…

 

יצא אם כן – שבסופו של דבר הוא שילם את כל שלושת העונשים, גם אכל את הדג, גם לקה את הארבעים ולבסוף שילם מאה זהובים… אולם, אילו היה לו מעט שכל בתחילה, היה משלם את הזהובים מיד ולא היה צריך לעבור את כל הצרות. 

 

כן הוא הנמשל: 

 

פרעה גם קיבל מכות, גם שילח את בני ישראל וגם טבעו הוא וחילו בים… אילו היה במכה הראשונה מבין שה' הוא האלוקים לא היה צריך לעבור ייסורים שלבסוף לא הועילו לו מלשלח את בני ישראל… 

 

הוא הדין גם לגבינו לצערי גם הרבה אנשים סובלים מאוד עד שהם מגיעים להכרה מה ה' רוצה מהם… 

כפי שמבאר השפתי צדיק זצ"ל וזה לשונו:

"דהיינו, שהאדם שמקבל את העונש, יתייסר תיכף על ידי זה, ומיד יעשה תשובה. ממילא, לא יצטרכו להענישו בכמה וכמה עונשים, עד שיבין ויעשה תשובה וכו'". 

 

הבה נחלץ את עצמינו וננסה בכל מכה שנקבל, לחשוב לרגע: "מה ה' רוצה ממני?!" וממילא זו תהיה האחרונה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן