“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אמור- שבת לשם ה'

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת אמור". הכתב סופר מבאר מפרשת השבוע שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה' ולא בגלל שאני צריך לנוח... ניתן לבחון זאת על ידי מי שנמצא בחו"ל...

שבת לשם ה' 

 

"שבת היא לה' בכל מושבתיכם"

 

שואל הכתב סופר:

מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך שאין צריך לשמור שבת בכל מקום?

 

והוא מבאר:

אלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפילו במצריים, מצינו במדרש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו יום אחד בכדי שיהא להם כוח לעבוד כל ימי השבוע…

 

ואיך נדע באם כוונת האדם בשמירת השבת היא בכדי לנוח יום אחד או שכוונתו לקיים מצוות ה'?

אם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום אחר בשבוע, ואף על פי כן מוסיף לשבות גם ביום השבת – מראה הוא שכוונתו במנוחה לקיים מצוות בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף כבר שובת ביום אחר.

 

וזה כוונת הכתוב: שבת היא לה' – שיש לקיים את השבת כי היא מצוות ה'…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן