“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אמור- "קיום מצווה לשם שמים"

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת פרשת אמור". על הפסוק: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" מהי חביבות מצווה? ואיך ניתן לקיימה שלא על מנת לקבל פרס... נלמד מהגאון אליהו מווילנא זצ"ל...

קיום מצווה לשם שמים

 

התורה מצווה בפרשתנו: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר"

 

מחבב היה רבי הגאון אליהו מווילנא מצווה זו של ארבעת המינים מדי שנה באים היו לביתו סוחרי ווילנא ומביאים לפניו ממבחר אתרוגיהם והגאון היה בוחר בעבורו את זה הנראה לו היפה ביותר.

 

פעם אחת הביא אחד הסוחרים לפני הגאון אתרוג מהודר ביופיו. שמח הגאון באתרוג וביקש לשלם עבורו את מלא מחירו.

 

"איני מבקש ממון עבור האתרוג" – אמר הסוחר – "מבקש אני את שכר מצוות ארבעת המינים שיקיים רבינו בחג זה"…

 

"מסכים אני לתנאי זה" – השיב הגאון – "אני אקח את האתרוג ולך יהיה שכר המצווה שאקיים באתרוג זה". באותה שנה ראו באי ביתו כי הגאון שמח שמחה גדולה יתירה באתרוגו המהודר.

 

לתמיהתם הסכים הגאון לבאר: כל ימי משתוקק אני לקיים את מאמר חז"ל: "הוו שמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס" אדם צריך לעבוד את ה' ללא קבלת כל שכר על מעשיו אולם תמיד יש לאדם את שכר המצווה שקיים…

 

 השנה באה הזדמנות לידי שמקיים אני מצווה ואין אני מקבל את שכרה.

 

אשרי שזכית לכך! על כך שמח אני שמחה גדולה!… (וקראת לשבת עונג)

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן