“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אמור- לימוד זכות מסנגורן של ישראל

תקציר המאמר:

"סיפור על לימוד זכות" על ידי סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים… "דבר תורה קצר לפרשת אמור"

לימוד זכות מסנגורן של ישראל

 

"יום הכפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם"

 

בגמרא מסכת יומא אמרו חז"ל:

 "כל האוכל בתשיעי נחשב לו הדבר כאילו התענה תשיעי ועשירי!"

 

מסופר על הצדיק  ר' לוי יצחק מברדיצ'ב:

 שפעם אחת בליל כל נדרי הגיע הצדיק מברדיצ'ב לבית הכנסת והנה במקום לשבת במקומו החל לחפש מתחת לספסלי בית הכנסת כאדם שאבד לו דבר מה.

 לבסוף ניגש הרבי אל לעמוד התפילה נשא עיניו למרום ואמר: 

"ריבונו של עולם הבט משמים וראה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ! 

מה היה  קורה אילו היית מצווה לאומות העולם לאכול ולשתות? כמה שיכורים היו מתגוללים ברחובות ומתחת לכל שולחן וספסל?!

 לעומתם בני ישראל עם קדושיך! צווית להם לאכול בתשיעי, ועתה עומדים הם כמלאכי מעלה עטופה בטלית באימה וביראה מפני היום הקדוש והנורא. אין אחד מהם תחת הספסל או תחת השולחן…"

 

אנא כפר לעמך ישראל!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן