“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אמור- כשהבת לא מחונכת אתה אשם!

תקציר המאמר:

"חינוך מפרשת השבוע פרשת אמור". התורה אומרת: "וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת..." מה אשם האבא שהבת שלו ירדה מהדרך?! ועוד שאומרים לו: ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו - למה רק הוא אשם היכן האימא בתמונה?! ביאור של האזנים לתורה להבנה שהבא הכהן בכל מקרה הוא האשם!

כשהבת לא מחונכת אתה אשם!

 

"אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ… וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת…"

 

שואל הספר אזנים לתורה שתי שאלות:

 

שאלה ראשונה: 

מה פירוש הדבר וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת – אין דברר כזה תֵחֵל לִזְנוֹת. או זנתה או לא זנתה… מה זה כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת?!

.

שאלה שנייה: 

"אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת" מדוע רק את אביה היא מחללת, אין כאן אימא?!

אומרים חז"ל  – כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת – יש מצוה לחלל אותו. מה פירוש הדבר?

 

מבארת הגמרא במסכת סנהדרין נב, א:

מה תלמוד לומר את אביה היא מחללת? שאם היו נוהגין בו קודש נוהגין בו חול (אם נהגו בו) כבוד נוהגין בו בזיון … 

 

ביאור הדברים:

כתוב בתורה לגביי כבודו של כהן– וְקִדַּשְׁתּֽוֹ – נותנים לו לברך ראשון, לזמן ראשון, ליטול ידיים ראשון.

מעכשיו, אומרים חז"ל, נוהגים בו חול – יותר אין לו את המעלה כמו מקודם … איפה זה כתוב?

אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת – שאם היו נוהגים בו קודש, נוהגים בו חול.

 

בנוסף הפגיעה לאב כל כך חזקה אומרים חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין נב, א: אומרין ארור שזו ילד ארור שזו גידל ארור שיצא זו מחלציו.

 

כותב הנצי"ב: שיש מצווה לומר לו – עוברים ליד האבא של האישה הזאת, ואומרים לו – ארור אתה שאת זאת גידלת, ארור שזו ילדת…

 

ונשאלת השאלה:

למה לא אומרים את זה לישראל, למה רק לכהן?   

 

האזנים לתורה מביא יסוד נפלא:

 הכוהנים מוזהרים מאוד, עם מי הם מתחתנים. לכהן אסור להתחתן עם גרושה, לכהן גדול אסור גם להתחתן עם אלמנה.

 

אומרת התורה  (ויקרא כא, ז): "אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ" – הם צריכים מאוד להיזהר, היות שמהם עתידים לצאת משפחות כהונה, מהם יתכן ויצא הכהן גדול הבא, יכולים לצאת מהם שושלת של כהונה גדולה.

אומר הקב"ה – תיזהר שלא יהיה שום נגיעה אצל ההורים מעוון של חוסר צניעות.

 

לכן הכהן  לפני שהוא מתחתן, הוא צריך לבדוק בעשר בדיקות, עם מי הוא מתחתן, שחס וחלילה לא יהיה אצל אשתו שום פגם, אצל ישראל הוא לא צריך לעשות כאלה בדיקות.

 

נכון שאף אחד לא מקבל המלצה, רח"ל, להתחתן עם אישה שיש בה חוסר צניעות… אבל אצל כהן, התורה מזהירה אותו אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ!

 

אומר האזנים לתורה – אם אתה רואה שבת כהן התחילה לזנות – יש לזה התחלה וישנן שתי אפשרויות:

או כשהוא לקח את אשתו, היא לא עברה את "המסננת" שצריך לעבור כדי להתחתן עם כהן.

ואם היא כן עברה את אותה "מסננת", אז אתה לא חינכת את הבת שלך כמו שצריך!

לכן דווקא אצל כהן אומרים – ארור שזו גידל, ארור שזו ילד.

 

דווקא כאן נאמר וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת… לא תולים את זה באימא, אלא תולים את זה בך!

אולי לא בדקת כמו שצריך, שהאישה שאתה מתחתן איתה נקייה מאה אחוז, מבעיות של חוסר צניעות… ואם בדקת כמו שצריך גם אתה אשם כי אולי לא חינכת אותה לא כמו צריך!

 

בכל מקרה אתה אשם! 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן