“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אחרי מות- להחדיר דברי תורה אל הלב

תקציר המאמר:

"דרשה לפרשת אחרי מות". המבארת שהאדם זקוק להחדיר אל תוך ליבו את ציווי התורה כי מה שרואים בעיניים משפיע יותר על האדם, ולא מספיקה הידיעה בלבד. מעובד מתוך שיחה של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לפרשת השבוע אחרי מות

להחדיר דברי תורה אל הלב

 

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וַיָּמֻתוּ: וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת.

 

מבאר רש"י :

וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו' . מה תלמוד לומר?

היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל למה הדבר דומה:

לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב.

בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני…

זה השני זרזו יותר מן הראשון, לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן.

 

שואל הרב ניימן:

האם באמת היה צורך לומר את האזהרה הזאת לאהרן, והלא מדובר כאן באדם גדול ולא בעם הארץ?

 

עונה הרב ניימן בספר דרכי מוסר, פרשת אחרי מות:

מוסר גדול יש ללמוד מכאן, כי אפילו לאהרן הכהן הגדול משיח ה' לא מספיק מה שאומרים לו שלא יבא בכל עת אל הקדש ואם יבוא – ימות.

אלא צריכים להזהירו שלא ימות כבניו כי מה שרואים בעיניים משפיע יותר על האדם.

 

כפי שאומר שלמה המלך (בקהלת ט, י"ב):

"כי לא ידע האדם את עתו כדגים הנאחזים במצודה וכציפורים האוחזות בפח"

אף על פי שכל אחד רואה כמעט בכל יום את סוף כל האדם וכי לא ידע האדם את עתו, בכל זאת לא די בראיה זאת והחכם מכל אדם צריך לעורר על הדבר הזה בציורים המבליטים יותר מציאות זאת

ולכך דימה מצבו של אדם לדגים הנאחזים במצודה וכציפורים האחוזות בפח.

ואמרו חז"ל: כל אחד הולך לדרכו ואינו משים אחריתו מול עיניו להכין לעצמו צדה לדרך…

 

כמו שהובא בספר שערי תשובה לרבינו יונה בשער השני:

"ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המוות כדי שלא יתבטל ואל תרפינה ידיו מעבודת ה' יתברך ונדד שנתו מעיניו לעמול בתורה ולהתבונן ביראת ה' ולתקן מידת נפשו ולהשיב מעלות היראה והאהבה ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר מצות להיות לנפשו סגולה ואוצר כעניין שנאמר "חכם לב ייקח מצות".

 

כי ידע ויזכור שהימים קצרים כמו שאמרו חז"ל:

"היום קצר", ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצות אולי הגיע תור מותו ולא יקיים המצות ההם".

 

והעניין בזה כי עניני יראת שמים אינם נקנים לאדם ולא נכנסים בליבו של אדם בראיה בעלמא או בידיעה – אלא צריך לזה עבודה רבה.

כמו שאמר על זה הגאון ר' משה רוזנשטיין ז"ל משגיח בישיבת לומז'ה שמצינו בגמרא:

שר' פרידא היה לו תלמיד שלמד אותו 400 פעמים עד שידע – כך בענייני יראת שמים.

 

כל אחד דומה לתלמיד של ר' פרידא שצריך לשנן לעצמו 400 מאות פעמים עד שהדבר יגיע לליבו.

כי אפילו אנשים גאונים בשכלם דומים לתלמידו של ר' פרידא  והם זקוקים ללמוד 400 מאות פעמים כדי להכניע את לבם.

 

מספרים על הגאון מוילנא:

שלמד בלילה אחד את המסכתות של זבחים ומנחות.

ועוד מספרים על הגאון הזה שגם את המשנה "ואלו דברים שאין להם שיעור" למד כל הלילה אף על פי שתפיסתו הייתה כל כך מהירה שלמד זבחים ומנחות בלילה אחד – אבל כדי להשפיע על הגוף שיקבל את עול המשנה ואלו דברים שאין להם שיעור, היה צריך ללמוד כל הלילה עד שיכנסו הדברים בליבו.

 

מזה יוכל האדם ללמוד עד כמה צריך להתבונן ולעמול להחדיר את דברי התורה בליבו ולא להסתפק רק במה שהוא יודע בשכלו.

 

וזהו מה שאמר הכתוב (משלי כג,כו): "תנה בני לבך לי"

 

כמו שהתבטא ר' שמחה זיסל הסבא מקלם זצ"ל:

אפילו אם האדם יודע בשכלו כל התורה הוא עוד רחוק מאוד ממעשה, ואמר שזה דומה כשני בני אדם וכי אם ראובן יודע צריך שמעון לעשות?!

וזהו כל עבודה של אדם שיטהר את לבו ונפשו שלא יהיה הפסק בין שכלו לליבו.

לכן הזהירה התורה מכל שיקוצים ואמרו חז"ל: ונטמאתם – אל תקרא 'ונטמאתם' אלא 'ונטמתם', כי כל אלו הדברים מטמטמים לבו של אדם שלא יכנסו דברי תורה בליבו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן