“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אחרי מות – לבודד את הרע מן הטוב

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת אחרי מות" ביאור נפלא של השם משמואל על פרשת השבוע פרשת אחרי מות ההשוואה בין שני השעירים ביום הכיפורים לבין שני הציפורים שצריך להביא המצורע לטהרתו.

לבודד את הרע מן הטוב

"ולקח את שני השעירים… גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל"

 

לאחר שסיימנו את חג הפסח ונכנסנו לי ספירת העומר מגיעה פרשת אחרי מות.

הפרשה מדברת בעיקרה בנושא יום הכיפורים כאשר היא מצווה להביא שני שעירים לכפרה, אחד עולה לה' והשני יוצא אל מחוץ למחנה ומתרסק על מותו.

האחד מבטא את הטהרה והכפרה של עם ישראל, בעוד השני מבטא את עוונותיהם של עם ישראל.

ובסיום עבודת הכהן ביום הכיפורים אנו אומרים: "כך יימחו עוונותיהם של ישראל"

 

בשתי הפרשיות הקודמות שקראנו התורה מדברת בעניין המצורע וטהרתו. כאשר גם שם מצווה התורה מצורע להביא שתי ציפורים חיות טהורות, האחת נועדה לשמש את לכפרה בעוד השנייה נשלחת לחופשי.

 

השם משמואל מבאר:

כי בשני המקומות גם בשעירי יום הכיפורים וגם בשני הציפורים, חייבים להיות שווים בקומה ובדמים.

מסכת יומא ו,א:

"שני שעירי יום הכיפורים, מצוותן שיהיו שניהן שווין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד".

מסכת נגעים פי"ד מ"ה: 

"שְׁתֵּי צִפֳּרִים מִצְוָתָן שֶׁיְּהוּ שָׁווֹת בַּמַּרְאֶה וּבַקּוֹמָה וּבַדָּמִים, וּלְקִיחָתָן כְּאֶחָת".

 

ולכן הוא עורך הקבלה בין שני הטהרות – כפרת עם ישראל וכפרת המצורע, באופן הבא:

כשם שנדרשים שני צעירים שווים בקומה ובדמים

כך נדרשות שתי ציפורים שוות בקומה ודמים

כשם ששעיר אחד נשחט לה' ושעיר אחד נשלח לעזאזל

כך ציפור אחת מוקדשת לה' והציפור האחרת משולחת לחופשי.

 

הרב בן ציון אלגאזי שליט"א מסביר שכל הרעיון הוא:

לבודד את הרע מן הטוב. לקחת את עבודותיהם של עם ישראל ולשלוח אותם מן המשכן הרחק מן המחנה. בעוד ה שעיר שנסחט לשם השם מסמל את הטוב ואת החפירה של עם ישראל.

 

אם כן כך גם אצל המצורע. לוקחים ציפור אחת ושוחטים אותה אל המים החיים כדי לכפר על נפשו של המצורע.

הלך והשתמש בה להרע לאחרים. הוא השחית את נפשו.

הכפרה נועדה לברר מהו הטוב ומהו הרע.

להפוך אותו ע"י המים החיים לאדם חדש ומתוקן, ואת הדברים הרעים לשלוח הרחק ממנו לחופשי.

 

יוצא איפוא,

שגם הכפרה ביום הכיפורים וגם טהרת המצורע משמשות הם לבירור הטוב והרע, להרחיק את הרע ולהפוך את המצורע ואת עם ישראל לייעוד שלהם – להיות טובים מתוקנים וטהורים.

 

אני נמצא אנו בימי ספירת העומר – הימים שבין פסח לחג השבועות.

בימים אלה נפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה.

היציאה מפרעה = פה – רע

הגיע למימושה בפסח = פה – סח

וכעת פנינו לחג השבועות על ידי עומר התנופה = תנו – פה

 

התיקון למותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא הוא ע"י קירוב הלבבות בן אדם לחברו, כאשר נגיע כולנו לקבלת התורה מתוך ההבנה שעלינו לעמוד "כאיש אחד בלב אחד"

 

לא בכדי אנו מתחילים לקרוא את פרקי אבות בימים הללו – כדי להטמיע בתוכנו שאין ערך לקבלת התורה ללא אחדות בינינו.

 

בידוד הטוב מן הרע, מתחיל ומסתיים בזיהוי ובהפרדה ביניהם.

ולאחר מכן נדרש מאיתנו, לשמור על הטוב לבל נכשל שוב ונזדקק לכפרה…

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן