דבר תורה > מאמרים > חגים > פרקי אבות

129800בפרקי אבות- לכל משנה יש מקור בתורה! "דבר תורה לתחילת מסכת אבות". מדוע נכתבה המשנה הראשונה "משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה הֵם אָמְרוּ..." במסכת זו ולא בפתיחה לתורה שבעל פה - מסכת ברכות?! ומנין נדע שלכל משנה בפרקי אבות, יש לה מקור בתורה!... לצפייה לצפייה
129801פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה א". "ביאור למשנה א בפרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: "סיפורו של משה רבנו על פי המדרש" הולדת משה, השהות בארמון של פרעה, הבריחה לבית פרעה, משה עולה לשמים להביא את התורה. "מי היו ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות?" שנתנבאו להם לישראל עד אנשי כנסת הגדולה. לצפייה לצפייה
129802פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון, מה ראו היהודים לקרוא לילדים שנולדו "אלכסנדר" על שמו?! הניסים שהיו במשך ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה הגדולה, פטירתו של שמעון הצדיק. לצפייה לצפייה
129803פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: אנטיגנוס איש סוכו ושני תלמידיו צדוק ובייתוס, מהיכן יצאו הצדוקים והבייתוסים?, מדוע נקרא רבי יוסי בן פזי בשם זה?, "סיפור על הגאון רבי אליהו מוילנא" והדרך בה קיים מצווה שלא על מנת לקבל פרס... לצפייה לצפייה
129804פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק א של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: קורות חייהם של יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן, מי נקרא "חסיד שבכהונה"? ומדוע נקראו הם "אנשי אשכולות"?, הסיפור עם יקום איש צרורות בן אחותו של יוסי בן יועזר, "למה נמשלו ישראל – לדגים"?. לצפייה לצפייה
129805פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מה תיקן אברהם באכילה שתייה ולוויה?, מניין שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה"? מעשה ברבי שמעון בן אנטיפטרס ורבי יהושוע, מעשה ברבי יוסי הגלילי, כיצד הצליח רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל להדריך חתן ללא מילים?, "סיפור על הגאון רבי משה פינשטיין" זצ"ל כיצד נהג עם רעייתו ואיך העדיף שמשמשו יהיה עם אשתו בבית מאשר שיעזור לו... לצפייה לצפייה
129806פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו של יהושע בן פרחיה ובריחתו מינאי המלך, כיצד החזיר שמעון בן שטח את רבו יהושע בן פרחיה לישראל?, נידויו של יש"ו ויציאתו לתרבות רעה, תובנות של יהושע בן פרחיה לפני שעלה לגדולה ואחרי שנהיה נשיא, "סיפור איך לדון לכף זכות". לצפייה לצפייה
129807פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": על רבי אלעזר בן ערך ששכח את כל תלמודו בעקבות מעבר דירה, משל ונמשל המובאים בפרקי דרבי אלעזר וממחישים את מימרתו של אביי: "אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק טוב לשכנו" לצפייה לצפייה
129808פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": איך הצליח דוד לעשות משפט וצדקה לכל עמו?!, אזהרה לדיין מדברי רב פפא, הדין של "לא תגורו מפני איש" לדעת ריש לקיש, מעשה שהיה בימי שלמה המלך שבחכמתו בדרך משל הצליח לעלות על גנב שחמד את כספם של חבריו. לצפייה לצפייה
129809פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": חכמתו של רבי שמעון בן שטח, כיצד הצליח לממן ל-300 נזירים את הקורבנות שנדרו על עצמם, בריחתו מינאי המלך ושובו לבקשת אנשים חשובים ממלכות פרס, כיצד גזר מיתה על הסנהדרין ולא פחד מינאי המלך, כיצד הצליח רבי שמעון בן שטח כשנתמנה לנשיא, להביא לחיסולן של שמונים נשים מכשפות ששהו במערה באשקלון, סיפור רבי שמעון בן שטח והאבן שנמצאה על החמור שקנו לו תלמידיו מהגוי. לצפייה לצפייה
129810פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה י". "ביאור למשנה י בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה בכהן גדול שיצא מבית המקדש ביום הכיפורים והלכו כל העם ללוותו, בדרך עברו שמעיה ואבטליון עזבו את הכהן הגדול והלכו אחרי שמעיה ואבטליון. דעות חז"ל בנוגע למלאכתו של אדם ו"מדוע העלים הקדוש ברוך הוא מלבות בני האדם את יום המיתה"? לצפייה לצפייה
129811פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע נקרא אבטליון בשם זה?, ביאורים נפלאים בדברי אבטליון לאזהרה לחכמים שיזהרו בדבריהם: הזהירות במה הם אומרים לאחרים, הזהירות לדיינים שלא יגלו סוד, הזהירות שלא לגרום לעמי הארץ לבזותם וההסבר מדוע אלו שלא נזהרים מביאים חובת גלות. לצפייה לצפייה
129812פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יב' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יב". "ביאור למשנה יב בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מסירות נפש ללימוד התורה שהייתה בהילל, הסיבה שגרמה לפרסום חכמתו ולעלייתו לנשיאות של הילל, הלל למד תורה מתוך עוני ומסירות נפש, קרוב של הילל ליהדות, הילל לא מתעצבן: "כדאי הוא הלל, שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד", 80 תלמידיו ומעלתם, אחריתו של הילל. לצפייה לצפייה
129813פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יג' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יג". "ביאור למשנה יג בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו", "מהי הסגולה לחכמה"? סיפור מופלא על מהרש"ל (הרב שלמה לוריא, מגדולי פוסקי אשכנז שחי לפני כ-430 שנה) ואברהם מוכר הירקות שהפך למחליפו בזכות צניעותו, סיפור על רבי טרפון שמעולם לא רצה ליהנות מכתרה של תורה... לצפייה לצפייה
129814פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יד' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יד". "ביאור למשנה יד בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע זכו בית הלל שהלכה נפסקה כמותם?", מהי התקנה שתיקן הילל הנקראת תקנת "הפרוזבול"?, המעשה עם רבי אלעזר בן דורדיא שחזר בתשובה עד שיצאה בת קול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא! לצפייה לצפייה
129815פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה טו' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו והנהגתו של שמאי הזקן, מיקומם של הילל ושמאי בסדר הזוגות, מעלת הקדמת שלום לכל אדם ולקבל כל אחד בסבר פנים יפות, מעשה עם רבי שמעון בן אלעזר שהייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד הרבה תורה וזילזל באיש מכוער... לצפייה לצפייה
129816פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה טז' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע נקרא רבן גמליאל בתואר רבן"?, מהם התקנות שהתקין רבן גמליאל?, שאלתו של קיסר רומי לרבן גמליאל והתשובה שענתה ביתו בדרך של משל ונמשל, תלותה של המלכה ברבן גמליאל והסיפור עם לטאה מתה בבית המטבחיים שבארמון המלך... לצפייה לצפייה
129817פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יז' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יז". "ביאור למשנה יז בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל , מדוע לוקה מדבר לשון הרע בצרעת שמתפשטת בכל גופו? ביאורו של המהר"ל, בגנות לשון הרע, מעשה על כוחה של הלשון ותשובה לשאלה: מה אומנותו של האדם בעולם הזה? לצפייה לצפייה
129818פרקי אבות- ביאור פרק א' משנה יח' "ביאור לפרקי אבות פרק א משנה יח". "ביאור למשנה יח בפרק א של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע קראו לרבי מאיר קראו בשם "אחרים"?, מדוע קראו לרבי נתן קראו בשם "יש אומרים"?, ענוותנותו של רבן שמעון בן גמליאל, מדוע נקראת העיר קושתא בשם זה?, איך להיזהר שלא ללמד את הלשון לדבר שקר, "נוח לו לאדם שתצא נשמתו מגופו, ואל יצא דבר שקר מפיו", מאמרי חז"ל נאמרו בשבח האמת ובגנות השקר, הראייה מחולדה ובור. לצפייה לצפייה
129821פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה א". "ביאור למשנה א בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": קורות חייו של רבי - רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס, רבי יהודה הנשיא מסדר את המשנה וחותם אותה. עושרו וייסוריו של רבי יהודה הנשיא, צוואתו של רבי יהודה הנשיא, פטירתו של רבי יהודה הנשיא, מאימרותיו של רבי יהודה הנשיא. לצפייה לצפייה
129822פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק ב של מסכת אבות" מתוך ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד: צוואת רבי יהודה הנשיא לבנו רבן גמליאל על הדרך בה עליו לנהוג שיורש הנשיאות, "סיפור על עשיר" שבחכמתו הצליח להחיות את בנו גם לאחר שאיבד את כל נכסיו... לצפייה לצפייה
129823פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אזהרתו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא לנבחרי הציבור - (שלא להגזים אם בכלל) בהתקרבות והתחבבות על האנשים שייתגלו לבסוף ככפויי טובה... לצפייה לצפייה
129824פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": עצתו של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא לזכייה שהקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, "סיפור על רבי חנינא בן דוסא", מעשה בהורדוס שהרג את החכמים וכדי לכפר על חטאו בנה את בית המקדש, כעצת בבא בן בוטא. לצפייה לצפייה
129825פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": איך חינך ה"חפץ חיים" את מחלל השבת"?, סיפור על רבי פרידא והסבלנות ללמד את ילדי ישראל, לצפייה לצפייה
129826פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": הנהגת הקב"ה בבריאה במידה כנגד מידה, "מה המשותף בין שמשון לאבשלום"?, "מה המשותף בין מרים הנביאה ליוסף"?, סיפור מזעזע על אכזרי שה' השיב לו במידת אכזריותו... לצפייה לצפייה
129827פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעלת הצדקה והחסד, סיפור בעניין נתינת הצדקה, כיצד הצליח גבאי צדקה במעשה חסד אחד לקרוע שטר חוב, להינצל ממיתה ולחיות עוד 22 שנה... לצפייה לצפייה
129828פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי חנינא בן דוסא "מפני מה החמירה התורה בגנב שמשלם כפל וארבעה וחמשה יותר מהגזלן"?, מימרות ועצות בשם רבי יוחנן לגביי מיתתו של האדם והזמן המומלץ... לצפייה לצפייה
129829פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "סיפור על חברות טובה" שגם המלך מעוניין להיות שותף בה, טוב שיהיה לו לאדם חברים ושכנים טובים שעל ידי כך ישפיעו עליו לטובה... לצפייה לצפייה
129830פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה י". "ביאור למשנה י בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": הרצון החזק של רבי אליעזר בן הורקנוס ללימוד התורה, שקידתו העצומה של רבי אליעזר בתורה, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בדבר תנורו של עכנאי, נידויו של רבי אלעזר בן הורקנוס, מימרות בשמו של רבי אלעזר בן הורקנוס. לצפייה לצפייה
129831פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יהושע בן חנניה הצטיין בחכמה יתירה ובמענה לשון, סיפורים על רבי יהושוע ואדריאנוס קיסר, "משמת רבי יהושע בן חנניה בטלה עצה ומחשבה". לצפייה לצפייה
129832פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יב' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה יב". "ביאור למשנה יב בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן המוכיח את גדולתן, מעשה בבלוריא הגיורת שביקשה תשובה לשאלתה מרבן גמליאל ומשל לה משל.., "הזהירות בממון חבר" "סיפור עם רב הונא שהחמיצו לו 400 חביות יין"... לצפייה לצפייה
129833פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יג' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה יג". "ביאור למשנה יג בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": התנא רבי שמעון בן נתנאל שזכה לכינוי "ירא חטא", מהי היא תפילה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא?, הסיפור על דניאל איש חמודות - "דניאל בגוב האריות"... לצפייה לצפייה
129834פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה יד' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה יד". "ביאור למשנה יד בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן ערך דורש לפני רבן יוחנן בן זכאי במעשה מרכבה. הניחומים של רבן יוחנן בן זכאי כאשר מת בנו, הסיפור עם רבי אלעזר בן ערך ששכח את כל תלמודו. לצפייה לצפייה
129835פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה טו' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי טרפון וגדולתו בתורה, מעשה באמו של רבי טרפון, עשירותו של רבי טרפון ומידת סלחנותו, רבי טרפון ורבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא ורבי טרפון, רבי טרפון היה כהן וזכה גם לעבוד בבית המקדש, ממימרות בשם רבי טרפון. לצפייה לצפייה
129836פרקי אבות- ביאור פרק ב' משנה טז' "ביאור לפרקי אבות פרק ב משנה טז". "ביאור למשנה טז בפרק ב של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור עם תלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי שנתעשר, מעשה ברבי שמעון בן חלפתא שלקח משמיים רגל זהב ונאלץ להחזירה לדרישת אשתו, ואף הודה לה רבי יהודה הנשיא על כך - "גדול הנס האחרון מן הנס הראשון"... לצפייה לצפייה
129841פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה א". "ביאור למשנה א בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": גדולתו של עקביא בן מהללאל, שמירתו על עקרונותיו עד שהעיד עליו רבי יהודה ברבי אלעאי: לא נמצא בין כולם גדול בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. אימרות חז"ל ועצתם לניצחון היצר הרע ושבח למתגבר עליו. נוהגים לומר משנה זו קודם הלווייתו של אדם לקבורה. לצפייה לצפייה
129842פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": תפקידו וסופו של רבי חנינא סגן הכוהנים, פעולותיו של רבי חנינא בן תרדיון ומסירותו ללימוד התורה, "הוצאתו להורג של רבי חנינא בן תרדיון". "כיצד ניצל רבי אלעזר בן פרטא"?. לצפייה לצפייה
129843פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רשב"י - רבי שמעון בר יוחאי ההלשנה, הבריחה, השהות במערה והיציאה ממנה. "ספר הזוהר" וספר "תיקוני הזוהר". רבי שמעון מבקש מבנו להתברך מתלמידי החכמים. "סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי". "אימרות בשם רבי שמעון בר יוחאי". לצפייה לצפייה
129844פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": שקידתו של רבי חנינא בן חכינאי ואיך בתפילתו החייה את אישתו. רבי חנינא בן חכינאי היה מתלמידי רבי עקיבא ואחד מעשרה הרוגי מלכות. רוב ימיו של רבי חנינא בן חכינאי היו בתענית ואפילו לפני הריגתו לא הסכם לטעום מאומה. לצפייה לצפייה
129845פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי נחוניא בן הקנה זכה לאריכות ימים בזכות כך שהיה חסיד גדול, נוח לבריות ומעביר על מידותיו. תפילת בית המדרש שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו. לצפייה לצפייה
129846פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חלפתא בן דוסא איש מכפר חנניה. "טובה תורה מכל סחורה" סיפור על שוויה של התורה אל מול הסחורות האחרות... "האם ללמוד לבד זה טוב או לא"?!... לצפייה לצפייה
129847פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר איש ברתותא דרשתו ומעשיו בגודל מעלת הצדקה. כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. לצפייה לצפייה
129848פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי דוסתאי ברבי ינאי מפני מה האיש מחזר אחר האישה ואין האישה מחזרת אחרי האיש?, מפני מה קולה של האישה ערב ואין קולו של האיש ערב?, מעשה בזבדי בן לוי, אימרות בשם אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי. לצפייה לצפייה
129849פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חנינא בן דוסא מופלא בחסידותו ובצדיקותו ומלומד בניסים בכוח תפילתו. רבי חנינא בן דוסא ואשתו. רבי חנינא בן דוסא וביתו. רבי חנינא בן דוסא והערוד. רבי חנינא בן דוסא והעיזים.מעשה בחמורו של רבי חנינא בן דוסא. סיפור על "פרה שומרת שבת". מעשיות על רבי חנינא בן דוסא. לצפייה לצפייה
129850פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה י". "ביאור למשנה י בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי חנינא בן דוסא: על האדם להתאמץ בכל כוחותיו למצוא חן גם בעיני הבריות. רבי דוסא בן הרכינס: כל שלשה ושלשה שעמדו בבית דין על ישראל, הרי הם כבית דינו של משה רבינו. דין "צרת הבת". לצפייה לצפייה
129851פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור הריגתו של רבי אלעזר המודעי על ידי בר כוכבא על לא עוול בכפו. מעשיות המובאות בתלמוד כיצד חכמי ישראל נזהרו בכבוד חברם. סיפור עם רבי ישראל מסלנט שטעם נפט במרק, למה גימגם רבי ישראל מסלנט כשעלה לדוכן כשליח ציבור?. מעשה בענין הזהירות בכבוד החבר עם רבי חיים חזקיהו מדיני. לצפייה לצפייה
129852פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יב' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יב". "ביאור למשנה יב בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי ופדה את רבי ישמעאל בן אלישע. מדוע בכו בנות ישראל כנפטר רבי ישמעאל?, "מי היו עשרה הרוגי מלכות"?, כיצד הרגו את רבי ישמעאל בן אלישע?, מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל בן אלישע, מאימרותיו של רבי ישמעאל. לצפייה לצפייה
129853פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יג' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יג". "ביאור למשנה יג בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור על רבי עקיבא ואשתו רחל", "כיצד הגיע עקיבא להיות רבי עקיבא"? "רבי עקיבא ומת מצווה", "עושרו של רבי עקיבא", "טרונסרופוס ורבי עקיבא", "רבי עקיבא מבקר חולים", ההוכחה של רבי עקיבא לשאלה: "מי ברא את העולם?" לצפייה לצפייה
129854פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יד' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יד". "ביאור למשנה יד בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור על רבי נחום איש גם זו", ומפני מה קראו לו "נחום איש גם זו"?, "הסיפור עם רבי עקיבא עם החמור, התרנגול והנר" - "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד", רבי עקיבא מציל אדם מהגיהנום ע"י שמלמד את בנושל הנפטר לומר קדיש. מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא שניחם אותם עד שאמרו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא ניחמתנו!. לצפייה לצפייה
129855פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה טו' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מה הפירוש: הַכֹּל צָפוּי, וְהָרְשׁוּת נְתוּנָה"?, "משה רבינו ורבי עקיבא, מיהו רבי נתן דצוציתא?, רבי עקיבא ומיתת בנו. לצפייה לצפייה
129856פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה טז' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה טז". "ביאור למשנה טז בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": העולם הזה הוא כמו חנות מכולת, למה רבי עקיבא דומה?, "ארבעה שנכנסו לפרדס", "ואהבת לרעך כמוך" רבי עקיבא אומר: זהו כלל גדול בתורה, רבי עקיבא ופפוס בן יהודה, מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, רבי עקיבא מוצא להורג על ידי הרומאים, יצאה נשמתו ב"אחד", מאימרותיו של רבי עקיבא. לצפייה לצפייה
129857פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יז' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יז". "ביאור למשנה יז בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן עזריה "הרי אני כבן שבעים שנה" שנתמלא ראשו בשערות שיבה שנראה כבן שבעים שנה. רבי אלעזר בן עזריה ממונה לנשיאות ומשנה מסדרי בית המדרש, מה הטעם שכל האומר אין לו אלא תורה – אפילו תורה אין לו. לצפייה לצפייה
129858פרקי אבות- ביאור פרק ג' משנה יח' "ביאור לפרקי אבות פרק ג משנה יח". "ביאור למשנה יח בפרק ג של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע שהיו מפליגים בספינה, השררה היא עבדות לאדם לפי שמוטל עליו עול רבים, רבי אלעזר חיסמא מהי הסיבה לכינויו "חיסמא"?. לצפייה לצפייה
129861פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה א". "ביאור למשנה א בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "אֵיזֶהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם", "אֵיזֶהוּ גִבּוֹר? הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ", "אֵיזֶהוּ עָשִׁיר? הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ", אֵיזֶהוּ מְכֻבָּד? הַמְכַבֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת". "ארבעה נכנסו לפרדס" . "מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהיה עומד על גבי מעלה בהר הבית". בן זומא הדרשן הגדול. "החולצה של האיש המאושר בעולם". מאימרותיו של בן זומא. לצפייה לצפייה
129862פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה, בן עזאי אומר: כאילו שופך דמים וממעט הדמות". מעשה בבן עזאי שהיה יושב ודורש והאש הייתה מלהטת מסביבו, "בן עזאי הציץ ומת". "מים ראשונים האכילו בשר חזיר". "איזהו עם הארץ"? "חייב אדם ללמד את בתו תורה". מאימרותיו של בן עזאי. לצפייה לצפייה
129863פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "לא לזלזל באף רומאי ואפילו קטן שבקטנים". דוד המלך מגנה את השטות ולבסוף צריך לה. דוד המלך מזלזל בצרעה ובעכביש ולימים נזקק להם. לצפייה לצפייה
129864פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ענוותנותו של לוי בר סיסי, דוד המלך והצפרדע, מי אומר יותר שירה פני הקב"ה?. העושר עלול להביא את האדם לידי מידת הגאווה. מעשה ברבי עקיבא שיצא פעם לשוק למכור מרגלית אחת... חלק מחמש עשרה דרכים (כמנין "גאוה") שעל ידם לא יבוא אדם לידי גאווה... לצפייה לצפייה
129865פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": סיפור על הרב שהוכיח את בני עירו בדרך מיוחדת על שאמרו "העיקר הוא הלב" ובכך פטרו עצמם מקיום המצוות. "הצלת רבי צדוק", רבי צדוק כובש את יצרו, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק, מעשה ברבי צדוק, שתבעתו מטרוניתא אחת לדבר עבירה. לצפייה לצפייה
129866פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי יוסי נימוקו עימו", רבי יוסי היה שונא את המחלוקת ופירוד הדעות, רבי יוסי מוכיח את מוכיחו עוד כשהיה נער, רבי יוסי והעיוור עם האבוקה ביד, מעשה ברבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי שהלכו בדרך והמארח כידור, "מים אחרונים הרגו את הנפש". רבי יוסי בן חלפתא משבח את רבי מאיר לפני אנשי ציפורי, רבי יוסי והמטרוניתא שניסתה לזווג זיווגין, "למה הקב"ה נתן חכמה לחכמים ולא לטיפשים?!", רבי יוסי נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, משמת רבי יוסי בן חלפתא פסקה הבינה, מאימרותיו של רבי יוסי. לצפייה לצפייה
129867פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי ישמעאל ברבי יוסי נזהר מאוד מאבק שוחד, רבי ישמעאל ברבי יוסי משכין שלום בן איש לאשתו ומתיר את הנדר, מהו משפט שלום? לצפייה לצפייה
129868פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעשה ברבי ישמעאל ברבי יוסי" והאיש שביקש שיטעינו עצים. "מעשה ברבי ישמעאל ברבי יוסי" שהלך להר גריזים וברח משם שלא יהרגוהו. מי שמפחד זה סימן שהוא חוטא?! לצפייה לצפייה
129869פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יונתן היה תלמידו של רבי ישמעאל, מעשה באשה אחת שהיה לה דין אצל רבי יונתן ונזהר שלא יחשדוהו שקיבל שוחד. מה היה רבי יונתן נוהג לעשות כשהיה רואה שר גדול בא לתוך העיר?, דברי האור החיים הקדוש בעניין מעלת התורה. לצפייה לצפייה
129870פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה י". "ביאור למשנה י בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי מאיר רימון מצא – תוכו אכל וקליפתו זרק", "סתם משנה – רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא", "כל הרואה את רבי מאיר בבית המדרש, כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה", לא יכלו חבריו של רבי מאיר לעמוד על סוף דעתו, אשתו של רבי מאיר הייתה ברוריה בתו של התנא רבי חנניה בן תרדיון. מותם של שני בניו של רבי מאיר. "סיפורים על רבי מאיר בעל הנס". "למה קוראים לו קוראים לרבי מאיר בעל הנס"? "אלהא דמאיר ענני"!. "סגולה מהבעל שם טוב למי שצריך לנס". "מדוע זכה התנא הקדוש, רבי מאיר, שיהיו נודרים לו נדרים ונדבות על שמו ולא על שם תנא אחר?, רבי מאיר היה אוהב שלום ורודף שלום. הבריונים שכניו של רבי מאיר. אח של רבי מאיר "כי טוב". מאימרותיו של רבי מאיר. "רבי נהוראי הוא רבי מאיר". לצפייה לצפייה
129871פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ענוותנותו של רבי אליעזר בן יעקב, מה עשה רבי אלעזר בן יעקב על מנת שייתייחסו לעיוור עני?, מה קרה לתלמידו של רבי אלעזר בן יעקב שלאחר שלש שנים שכח את תלמודו?, מאימרותיו של רבי אלעזר בן יעקב. רבי יוחנן הסנדלר. למה כונה רבי יוחנן הסנדלר בשם סנדלר?, תושייתו של רבי יוחנן הסנדלר וכיצד שאל את רבי עקיבא שאלה למרות שהיה בבית האסורים?. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר. לצפייה לצפייה
129872פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יב' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יב". "ביאור למשנה יב בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר מרבותיו של רבי יהודה הנשיא. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע שהיה מטייל על שפת הים הגדול ובזכות רחמנותו ניצלו כל בני המדינה. רבי אלעזר בן שמוע היה אחד מעשרת הרוגי מלכות ונהרג ביום הכיפורים, מאימרותיו של רבי אלעזר בן שמוע. לצפייה לצפייה
129873פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יג' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יג". "ביאור למשנה יג בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": רבי יהודה בר אלעאי - רבי יהודה נקרא ראש המדברים בכל מקום. מעשה באיש אחד שכעס על אשתו לצפייה לצפייה
129874פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יד' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יד". "ביאור למשנה יד בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מי היה רבי נהוראי?, סיפור על אליהו הנביא שהיה מצוי בבית מדרשו של רבי נהוראי, והיו לומדים ביחד תורה. מאימרותיו של רבי נהוראי. לצפייה לצפייה
129875פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה טו' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה ברבי ינאי שהיה יושב ודורש בפתח עירו,רבי ינאי היה לובש בגדיו היפים בערב שבת ואומר: בואי כלה בואי כלה, מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך והוכיחו עשיר אחד על שקרא לו כלב - "מורשה קהילת ינאי". מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לציפורי ומכר סם חיים. מעשה ברבי ינאי שהיה לו אילן נטוע בתוך שדהו ונופו נוטה לרשות הרבים ופסק הלכה לאחר שגדעו... מאימרותיו של רבי ינאי. מעשה ברבי מתיא בן חרש שעיוור את שני עיניו בשביל לא לחטוא. לצפייה לצפייה
129876פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה טז' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה טז". "ביאור למשנה טז בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": כיצד הצליח רבי יעקב בן קורשאי להציל את נשיאותו של רבן שמעון בן גמליאל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה כפי שכתב הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו בתחילת ספרו מסילת ישרים. "סיפור על החפץ חיים" שהרגיש שהוא רק אורח כאן בעולם הזה, אבל ידע מה שמור לו בעולם הבא. מה המשותף בין הכוכבים ליהודים עניים? תשובתו של הבעל שם טוב... לצפייה לצפייה
129877פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יז' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יז". "ביאור למשנה יז בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": יש אדם שזוכה וקונה את כל עולמו הבא בשעה אחת: "מעשה על רבי אלעזר בן דורדיא". מעשה ברבי חנינא בן תרדיון. לצפייה לצפייה
129878פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יח' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יח". "ביאור למשנה יח בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מעשה עם רבי שמעון בן אלעזר שהקניט מכוער אחד בשעה שדעתו הייתה גסה עליו. מאימרותיו של רבי שמעון בן אלעזר לצפייה לצפייה
129879פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה יט' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה יט". "ביאור למשנה יט בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "שמואל הקטן - מדוע נקרא קטן"?, מה ההבדל בין אויב ישראל לאויב נכרי?, יצאה בת קול מן השמים ואמרה: יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. "מי חיבר את ברכת למינים ולמלשינים"?, מעשה בשמואל הקטן שגזר תענית על עצירת גשמים. פטירתו של שמואל הקטן. בשעת מיתתו התנבא על עשרת הרוגי מלכות ועל החורבן... לצפייה לצפייה
129880פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כ' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה כ". "ביאור למשנה כ בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס ש"קיצץ בנטיעות", הטעמים השונים ליציאתו של "אַחֵר" לתרבות רעה, מעשה בְּאַחֵר (זה אלישע בן אבויה) שהיה רוכב על הסוס בשבת, מותו של אלישע בן אבויה. מעשה בבתו של אַחֵר שבאה לפני רבי יהודה הנשיא, מאימרותיו של אלישע בן אבויה. לצפייה לצפייה
129881פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כא' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה כא". "ביאור למשנה כא בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם", מעשה באנשים שהיו חופרים בשדה של רב נחמן, "מי היא האחות של הקנאה"?, "משל על הקנאה והתאווה", "משל השועל והכרם", דומה התאווה למים מלוחים ולקרן אור, "הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל החמדות והתשוקות שבעולם"... לצפייה לצפייה
129882פרקי אבות- ביאור פרק ד' משנה כב' "ביאור לפרקי אבות פרק ד משנה כב". "ביאור למשנה כב בפרק ד של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": שאלתו של הגאון מוילנא מדוע האדם יצטרך לתת דין וחשבון אם על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי?!, "משל ונמשל של המגיד מדובנא" המבאר שהמגלה את דעתו שהוא חפץ בחיים בדין הוא שישלם בעד מעשיו שעשה במשך כל ימי חייו... לצפייה לצפייה
129891פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה א". "ביאור למשנה א בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": העולם נברא בעשרה מאמרות מדוע?, "מעשה עם מין אחד שבא לרבי עקיבא", כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו..."מעשה עם רבי יהודה הלוי" כיצד הצליח רבי יהודה הלוי להוכיח לשכנו הגוי שה' ברא את העולם?, "מה הייתה המטרה של הקב"ה בבריאת העולם"? תשובתו של הרמח"ל לצפייה לצפייה
129892פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מי הם העשרה דורות מאדם ועד נח"? "מי הם העשרה דורות מנח ועד אברהם"?, תולדות חייו של אדם הראשון, תולדות חייו של נח, מידת אריכות אפיים של הקב"ה סיפור על אברהם אבינו שבסבלנות הביא עובד אלילים להכרה בה' לצפייה לצפייה
129893פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": אברהם אבינו מתנסה בעשרה ניסיונות כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. עניין הניסיון שמנסה הקב"ה את האדם הוא לתועלת האדם המנוסה... תולדות חייו של אברהם אבינו, אברהם אבינו מפרסם את שמו של ה' בעולם, אברהם ונמרוד, אברהם וכבשן האש, ספר היצירה לצפייה לצפייה
129894פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": עשרה הנסים שנעשו לאבותינו במצרים, עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים, עשרה נסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במשך הארבעים שנה שהיו במדבר, מאמרים על עשרת המכות: למה לא לקו המים על ידי משה?, למה הביא הקדוש ברוך הוא מכת דם בתחילה?, כיצד ממכת דם העשירו ישראל?, למה הביא עליהם הקב"ה את מכת החושך?, מי שמח יותר ביציאת מצרים עם ישראל או מצרים? לצפייה לצפייה
129895פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": בנייתו של בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך ע"ה, עשרה הניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, משל ונמשל המבארים: מפני מה זכה בנימין שתשרה השכינה בחלקו?, לצפייה לצפייה
129896פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "עשרה הדברים נבראו בערב שבת בין השמשות", כיצד השיג שלמה המלך את תולעת השמיר?, "סיפור על שלמה המלך ותולעת השמיר", הדו-שיח בין בניהו לאשמדאי שר השדים. "מהיכן לקח משה רבינו את המטה שבו עשה את האותות"?, "מדוע נתן יתרו את ציפורה ביתו למשה"?... לצפייה לצפייה
129897פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "שבעה דברים טובים שיש בחכם", מעלתה של החכמה והדעת באדם, "דעת קנית – מה חסרת? דעת חסרת – מה קנית?!", שאלתה של מטרוניתא אחת לרבי יוסי בן חלפתא ותשובתו בדרך של משל ונמשל. "מה יעשה אדם ויחכם"? תשובתו של רבי יהושע בן חנניה לאנשי אלכסנדריה, "מהי דרכו של תלמיד חכם"?... לצפייה לצפייה
129898פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מדוע יש שנת בצורת"? "למה יש רעב בעולם"?, "הסיפור עם חוני המעגל", פעם אחת נצרך העולם לגשמים והלכו לנכדו של חוני המעגל רבי אבא חילקיא, תפילתו של אבא חילקיא ואשתו. מיהו "חנן הנחבא"?. לצפייה לצפייה
129899פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מדוע באה חיה רעה לעולם?, על אלו דברים גלות באה על עם ישראל?, אלו שנים מועדות לפורענות ומפני מה?, חומרתה של שבועת שווא עד כדי שאפילו על אמת אין יפה לאדם להישבע... סיפור על שבועה שהרגה את בניה של הנשבעת. לצפייה לצפייה
129900פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה י". "ביאור למשנה י בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם ארבע המידות באדם"? "מה עשו אנשי סדום שנחרבה"? "מי היו ארבעת הדיינים היו בסדום"?, "אליעזר עבד אברהם בא לסדום", מנהג רע שהיו נוהגים אנשי סדום ותושייתו של אליעזר... לצפייה לצפייה
129901פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": ארבע מידות בדעות - בתכונות רוחו של האדם, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. הכעסן יכול להיכשל בעוונות חמורים לאין מספר, "עצות לאדם כדי להינצל ממידת הכעס", המתנה בשעת כעס הצילה את הילד ואימו, סיפור על תפילין שהוחלפו באתרוג, התאפקות של החפץ חיים ומידותיו הנאצלות... לצפייה לצפייה
129902פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יב' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יב". "ביאור למשנה יב בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בתלמידים", "יגעת ומצאת תאמין", הסיפור על רבי פרידא עם התלמיד שהיה קשה הבנה, לצפייה לצפייה
129903פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יג' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יג". "ביאור למשנה יג בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בנותני צדקה", בגודל מעלת הנתינה - צדקה. "שקולה צדקה כנגד כל המצוות", גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות. "הסיפור על מונבז המלך", "מהם עשרה הדברים הקשים שנבראו בעולם"? ומה הפתרון לשבר אותם?... מעשה באבא יהודה והתנאים רבי אליעזר רבי יהושע ורבי עקיבא. "הניסיון הגדול של אבא יהודה", "מי שמתאמץ - מרוויח", "ברכת חכמים מתקיימת" לצפייה לצפייה
129904פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יד' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יד". "ביאור למשנה יד בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות בהולכים לבית המדרש", "מי חייב בלימוד תורה"?, "האם ניתן לפטור את עצמו מחיוב תלמוד תורה בטענה שאין לו שכל ללמוד תורה"?, "הסיפור שהביא אליהו הנביא בספרו תנא דבי אליהו", הדייג שחשב לפתור את עצמו מלימוד תורה... לצפייה לצפייה
129905פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה טו' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה טו". "ביאור למשנה טו בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "ארבעת המידות באלו שיושבים לפני החכמים", "מעלת לימוד תינוקות של בית רבן", "כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה". מעשה ברב שנזדמן למקום אחד ולא ירדו שם גשמים וירדו בזכות היותו מלמד תשב"ר, "מי הם הערבים לנתינת התורה"?... לצפייה לצפייה
129906פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה טז' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה טז". "ביאור למשנה טז בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהי אהבה שמתקיימת"?, "דוגמה לאהבת הזולת". על ידי האהבה שיאהב האדם את חבירו, ינצל מאיסורים חמורים. ככל שהאדם מגדיל אהבתו לישראל – גם הקדוש ברוך הוא מגדיל אהבתו אליו. לצפייה לצפייה
129907פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יז' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יז". "ביאור למשנה יז בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": גדול השלום ושנואה המחלוקת בעיני הקדוש ברוך הוא. "מי הם הארבעה שנקראו רשעים"?. גדול השלום שאף העליונים צריכים שלום, "הסיפור עם רב ברוקא חוזאה ואליהו הנביא"... לצפייה לצפייה
129908פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יח' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יח". "ביאור למשנה יח בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעלתם של מזכי הרבים", "ההבדל בין משה רבינו לירבעם בו נבט". "מדוע קילל הנביא אחיה השילוני את ירבעם"? ומה הייתה ההשלכה של קללה זו?. מי גדול יותר מלאך או מזכה הרבים"? משל ונמשל שמביא רבנו בחיי... "מה יעשה אדם שאין באפשרותו לזכות את הרבים"? לצפייה לצפייה
129909פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה יט' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה יט". "ביאור למשנה יט בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מה ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע"?, "מה ההבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע"?, "במה ברך ה' את אברהם אבינו"? "משל ונמשל של רבי לוי בשם רבי יוחנן" לביאור ברכת הקב"ה לאברהם אבינו... לצפייה לצפייה
129910פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כ' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה כ". "ביאור למשנה כ בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "דרשתו של רבי יהודה בן תימא" העזות מביאה את האדם לירש גיהנם והבושת פנים מזכה אותו לירש גן עדן. כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני... שלשת הסימנים שבעם ישראל: "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים" לצפייה לצפייה
129911פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כא' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה כא". "ביאור למשנה כ בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל", "שבעת ההבלים שאמר קהלת כנגד שבעת העולמות שאדם רואה בימי חייו". "מלך שהפך לקוף" לעומת מלך שנשאר מלך"... "על מה צריך האדם להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא לכשיתבגר ויזדקן"?, "מי היה הזקן הראשון"?... לצפייה לצפייה
129912פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כב' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה כב". "ביאור למשנה כב בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הכל נמצא בתורה הקדושה"! - "הפוך בה והפוך בה דכולא בה". חכמינו זכרונם לברכה שלטו בכל חכמות המדע והטבע, לפי שכל חכמות העולם נרמזו בתורה הקדושה. דוגמאות לידיעות חז"ל שחוקרים עד היום... לצפייה לצפייה
129913פרקי אבות- ביאור פרק ה' משנה כג' "ביאור לפרקי אבות פרק ה משנה כג". "ביאור למשנה כג בפרק ה של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "לפום צערא אגרא" - "לפי גודל הצער יינתן השכר". בן הא הא ובן בג בג גרים היו - מדוע נקראו כך?, מדוע "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד"?!. "משל ונמשל המבארים את מעלתם של החוזרים בתשובה". לצפייה לצפייה
129921פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה א' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה א". "ביאור למשנה א בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "למה זוכה הלומד תורה לשמה"?, מי נקרא חבר של הקב"ה?, "מי הוא זה שה' אוהב אותו מאד"? "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"– וכי יש תורה של חסד, ויש תורה שאינה של חסד?! "מתוך שלא לשמה בא לשמה"... לצפייה לצפייה
129922פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ב' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ב". "ביאור למשנה ב בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא", "מעשה ברבי חנינא ורבי יהושע בן לוי שהלכו אל השר של העיר קיסרי", "רבי יהושע בן לוי למד תורה במסירות נפש","החשיבות לשמוע תורה מפי הבן או הנכד", רבי יהושע בן לוי זוכה לפגוש את המשיח בחייו. "רבי יהושע בן לוי זכה שלא טעם טעם מיתה ובחייו נכנס לגן עדן", "מאמרותיו של רבי יהושע בן לוי". לצפייה לצפייה
129923פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ג' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ג". "ביאור למשנה ג בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מעלת הרב והחיוב בכבודו", "כל החולק על רבו כחולק על השכינה", מהי הסיבה לכך שצריך האדם לכבד את תלמידי החכמים"?!, "כמה טיפשים אותם אנשים, שקמים מפני ספר תורה ולא קמים מפני תלמידי חכמים שהם ספר תורה חי"... לצפייה לצפייה
129924פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ד' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ד". "ביאור למשנה ד בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהי דרכה של תורה"?, "שלשת המתנות הטובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל", מהי הייחודיות של לומד התורה מתוך צער?, משה רבנו אומר: "כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו אתם למדים אותה בצער", "איזו תורה התקיימה בשלמה המלך"?, "סיפור על מסירות נפש לתתורה של רבי יוסף טאיטאצק" לצפייה לצפייה
129925פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ה' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ה". "ביאור למשנה ה בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם 48 קנייני התורה"? עשרים וארבעה קנייני תורה הראשונים, "את מי פודין קודם חכם , מלך כהן גדול או נביא"?, "התורה היא התרופה היחידה נגד היצר הרע". "מי שברא את היצר הרע ברא גם תרופה כנגדו... "האם צריך ללמד תורה בחינם"? תשובתו הנפלאה של ספר ענף עץ אבות. לצפייה לצפייה
129926פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ו' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ו". "ביאור למשנה ו בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": 24 קנייני התורה האחרונים, "סיפור עם מוסר השכל" הממחיש כי "מי שלא שמח בחלקו איננו יכול לקנות תורה!", "סיפור על המהרש"ל הממחיש כיצד אהבו גדולי ישראל את התוכחה". "כיצד הוכיח סוחר פשוט את הגאון מווילנא"? לצפייה לצפייה
129927פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ז' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ז". "ביאור למשנה ז בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "גדולה וחשובה התורה שכל מי שלומד אותה ומקיים מצותיה, זוכה לאכול מפירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא", "כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה לא מנחה לא חטאת ולא אשם", "דברי תורה נמשלו כמים", "ההשוואה בין מים לתורה", "דברי תורה נמשלו כאש", "מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה"... לצפייה לצפייה
129928פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ח' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ח". "ביאור למשנה ח בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "מהם שבעת הדברים שנאים לצדיקים ונאים לעולם"?, "מהם הדברים שנתקיימו ברבי ובבניו"?, "ההשוואה בין דברים המועילים לרשעים ומזיקים לצדיקים לבין דברים המזיקים לרשעים אך מועילים לצדיקים... "חבל על משרת גדול שאבד מן העולם". מי הוא המשרת הזה?... לצפייה לצפייה
129929פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה ט' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה ט". "ביאור למשנה ט בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הסיפור עם רבי יוסי בן קיסמא" שלא רצה לעבור ממקום של תורה בעד מליון דינרי זהב. "מדוע לא הסכים רבי יוסי בן קיסמא ללכת לעירו של אותו עשיר, והלא הוא יכל לזכות את כל תושבי המקום בלימוד התורה הקדושה"?. "רבי יוסי בן קיסמא מנבא את מותו של רבי חנינא בן תרדיון", "רבי יוסי בן קיסמא מנבא את עתידו של בית כנסת שיהפוך לבית עבודה זרה". "רבי יוסי בן קיסמא מחלץ את שני בניו מהשבי". מאימרותיו של רבי יוסי בן קיסמא: "טובים השתיים מן השלוש אוי לה לאחת שהולכת ואינה חוזרת!". לצפייה לצפייה
129930פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה י' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה י". "ביאור למשנה י בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": מהם חמשת הקניינים שיש להקב"ה בעולם?, "ישראל הם אחד מקנייניו של הקדוש ברוך הוא בעולמו", "ישראל גדולים ממלאכי השרת", "מי קודם בחשיבותו ישראל או התורה"?, "מי נברא בשביל מי: התורה בשביל ישראל, או ישראל בשביל התורה"?, "עם ישראל והאגוז", "עם ישראל והשמן", "עם ישראל והעפר", עם ישראל והכוכבים", "שלשת הסימנים שיש לבני ישראל". לצפייה לצפייה
129931פרקי אבות- ביאור פרק ו' משנה יא' "ביאור לפרקי אבות פרק ו משנה יא". "ביאור למשנה יא בפרק ו של מסכת אבות" מתוך "ספר מעשי אבות של הרב דוד חדד": "הבריאה מעידה על גדולתו ורוממותו של הקדוש ברוך הוא", "ששת המצוות שניתנו לאדם הראשון", "משל ונמשל המבארים מדוע לישראל ניתנו כל כך הרבה מצוות ואילו ואומות העולם רק מעט"... "רמ"ח מצוות עשה בתורה כנגד רמ"ח אברים שבאדם" לצפייה לצפייה
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏