דבר תורה > שאל את הרב > הלכה

טעמי המצוות  •   הלכה  •   פרשת שבוע  •   הדרכה פדגוגית  •   דיקדוק  •   כללי

שלום כבוד הרב. ראשית כל ברכות ואיחולים לרגל השקת האתר החדש, רציתי לשאול אם אחרי ל"ג בעומר נוהג איזה שהוא הלכות מיוחדות של העומר?
לאשכנזים מל"ג בעומר, לספרדים מיום ל"ד מסתיימים מנהגי האבלות. יש חסידים (כמו חב"ד) שממשיכים את מנהגי האבלות עד ערב שבועות.

שמי ירדן ורציתי לדעת האם זה נכון שאסור ללכת לבקר חולה לבד? אלא צריך ללכת עם עוד מישהו? תודה רבה
מובא בשאלות דרב אחאי גאון, שלא ילך לבקר את החולה לבדו, אלא יקח עמו לביקור עוד שנים. אולם אין זה לעיכובא(=אין זה מעכב מללכת), אלא לכתחילה עדיף ללכת עם עוד שניים. [ילקו''י אבלות סי' א' ס''ג עמו' מב]

האם מותר בשבת לפתוח ולסגור שולחן מתקפל לצורך אכילה
מותר לפתוח שולחן מתקפל הנמצא בבית, לצורך אכילה בשבת. לסגור את השולחן בשבת, ישנם אופנים שבהם מותר ואופנים שבהם יהיה אסור. הדבר תלוי במספר גורמים כגון: הדברים שמונחים עליו, לצורך מה מעוניינים לקפל את השולחן ועוד.. בכל מקרה כל עניין ידון לגופו.

שלום! מהו שיעור זמן בין בשר לחלב כשבשר הגדרתו חזה עוף והחלב משקה שמעורב בו מי גבינה [אבקת חלבון]? בתודה מראש!
יש אומרים שמה שהצריכו להמתין שש שעות בין בשר לגבינה הוא משום חשש לבשר שבין השיניים. ויש אומרים שהוא מפני שטבע הבשר למשוך טעם [בפה] עד שש שעות, ואז נראה כאוכל בשר וחלב יחד. ויש כמה נפקא מינה בהלכה בין הטעמים הללו, ולעניין השהייה בין בשר לחלב אנו תופסים להחמיר כשני הטעמים. מהתורה יתכן ומותר לאכול או לבשל חזה עוף במי גבינה אבל חז"ל אסרו זאת ולדעתם, בכל מקרה אין חילוק בבשר עוף לבשר בהמה. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד שסה]

רציתי לדעת מתי נכון לעשות את טקס הפדיון. לפני הארוחה או לאחריה? תודה
ראשית מזל טוב. לשאלתך, שו"ת יהודה יעלה כותב: "מצווה לעשות פדיון הבן לאחר ברכת המוציא ולפני הסעודה, כיוון שיש פרסום הנס גדול יותר דווקא בסעודה, ומאידך, נקראת סעודת מצווה רק לאחר שהתקיימה המצווה.

שלום כבוד הרב שאלתי בעניין מזוזה יש לנו בעבודה חדר אוכל בגודל של כ-15מ"ר בכניסה מקובעת מזוזה לאחרונה סגרנו חלק ממנו עם קיר ודלת כך שנוצר משרד קטן בגודל של כ-5.5 מ"ר אציין שכדי להיכנס למשרד חייבים להכנס ולעבור דרך חדר האוכל שאלתי היא האם יש צורך במזוזה גם בחדרון הפנימי שנוצר ? תודה מראש,אלעד
במידה ויש משקוף המקום חייב במזוזה. שיהיה ברכה והצלחה מתוך רווחה

רצינו את עזרת הרב ל- "מנהג מרוקו" לאחר תפילת מוסף של שבת לגביי "ניחום אבלים בשבת". יש נוסח מסוים שאנו מעוניינים לומר לאבלים שיתפללו עמנו השבת. כמה שידוע לנו זהו מנהג המרוקאים בלבד. תודה
אכן יש מנהג מרוקאים קדום לזיכוי האבלים ועילוי נשמה ביום שבת (בעקרון אין אבלות בפרהסיא ביום השבת ולכן אין ניחום בשבת). לכן לאחר תפילת המוסף קוראים בתנ"ך ואומרים קדיש יהא שלמא, לאחר מכן משנה ואומרים קדיש על ישראל והשכבה. להלן הפירוט: תורה- פרשת השבוע (הבא) הנקראת במנחה של אותה השבת מראשון עד שני. נביאים- הפטרת "שובה ישראל" (נמצאת בפרשת וילך - הפטרה של שבת שובה). כתובים- פרק צ"ב בתהילים: "מזמור שיר ליום השבת. ואומרים: "מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה ויעזרם ה' ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו". האבלים אומרים קדיש יהא שלמא. לאחר מכן משניות: "כל ישראל יש להם חלק.." והמשנה באבות פרק ב' משנה ט"ו ומיד אחריה קטע מהגמרא במסכת מכות כג עמוד ב' "רבי חנניה בן עקשיא אומר.." (כל הקטעים נמצאים בסמיכות בסיום תפילת המוסף ב"קווה אל ה'"). ומיד לאחר מכן אומרים האבלים קדיש על ישראל. החזן אומר השכבה לנפטר. ויש הנוהגים לומר: "השבת תנחמכם". יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות

שאלה:האם מותר להלכה לאשכנזי להתפלל במנין ספרדים ועדות המזרח ?
כל ישראל אחים הם וערבים זה לזה ואין חילוק בין עדה כזו לאחרת. יש מצוות מדאורייתא שבהם ראוי לכל אחד לשמר את מנהג אבותיו על מנת שיצא בהם ידי חובה כדבעי. לדוגמא: שבת זכור ושבת החודש שלפי רוב הפוסקים שהמצווה היא מדאורייתא ראוי לשמוע קריאתם כל אחד בהטעמה שלו ובספר תורה בכתב עדתו. סיבה נוספת כמו בימים הנוראים ובתפילות החג המנגינות המיוחדות שלהם מושכים את הלבבות ואדם מתחבר לתפילה מבית אבא יותר וכך גם כוונתו בהתאם... מעבר לזה אין שום מניעה לאשכנזי להתפלל במנין ספרדים ועדות המזרח.

שאל את הרב. האם יש הלכה שאסור לישון עם גרביים או שזה מנהג חסידות או קבלה?
אין איסור לישון עם גרבים. שמעתי פעם מהמקובל הרב לאון לוי שליט"א ששינה ללא גרבים משפיעה באופן ישיר על העיניים כאשר למעשה אוורור הרגל משפר את זמן העירנות ואיכות הראייה לאורך זמן. יש חשש שמא על ידי חימום הרגל מחמת הגרב יבוא לידי קרי אבל אין חוששים לזה.

האם יש הלכה שלא אוכלים בשר בשני ובחמישי ?
מביא הספר באר היטב (אורח חיים סימן קלד): שנוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין בימי שני וחמישי, מפני שבית דין של מעלה יושבים ודנים בהם. מה גם שיש את דברי המדרש שדווקא בימים אלו ה' קרוב לכל אחד ובפרט שפותחין בהם את ההיכל וקוראין בתורה והאסמכתא מהפסוק: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" "בהמצאו" = ב',ה'-מצאו. דהיינו הימים הללו הם ההזדמנות להתקרב לקודשא בריך הוא. כנראה משום שירדה חולשה לעולם אין נוהגין כן היום.

שלום כבוד הרב! אני רוצה לדעת, בבוקר שהולכים לעשות את צרכנו ואחר כך אומרים נטילת ידיים של שחרית. האם אפשר ליטול 12 פעם? 6 על הנטילה של בוקר של שחרית ו6 על ברכת אשר יצר האם אפשר כך? או חייב ליטול בנפרד?
מספיק ליטול פעם אחת (6 פעמים) עבור שניהם

שלום כבוד הרב מדוע חשוב כל כך להתפלל 18? ומדוע צריך ללכת 3 צעדים קדימה ואחורה? תודה רבה
עיקר התפילה היא תפילת 18 ולכן יעשה אדם השתדלות להתפלל 18 עם הציבור. (עד די כך שגם המאחר לתפילה שלא במזיד עליו לדלג הרבה מן התפילה בכדי להספיק את תפילת 18 עם הציבור ומכאן חשיבותה. המנהג לפסוע שלוש צעדים אחורה וקדימה לקראת התפילה, הוא על פי הרמ"א (צה, א): כדי לבטא את הרצון להתקרב ולעמוד לפני ה'.

מדוע האשכנזים מברכים על השופר "שהחיינו " גם ביום השני?
האשכנזים סוברים שהיום הראשון זהה ליום השני לא רק בקדושת היום אלא גם במצוות החג. לכן לשיטת האשכנזים, הברכה שברכו ביום הראשון לא מוציאה אותם ידי חובה ביום השני (משנה ברורה בסימן קס"ז).

מה אומרת ההלכה אם לגבי אם שנמצא באבל של אחותו האם יכול לעלות לתורה בחודש של האבל
החודש של האבלות נחלק לשני חלקים: שבוע אבלות ושלשת השבועות הבאים אחריו. בשבעה ימים הראשונים נהוג שלא יעלה, ביתרת הימים עד החודש יכול לעלות לתורה. ואפילו חייב לעלות פעם אחת שכן לפי רוב הפוסקים יש לעלות לתורה לפחות פעם בחודש.

שלום כבוד הרב, האם מותר לשלוח משלוח מנות בתענית אסתר? תודה פורים שמח
לשלוח מותר. אך לא יוצאים בזה ידי חובה

אני בחו"ל וקניתי בסופר של גוי יין בבקבוק סגור, האם ניתן לשתות ממנו אם אני פותח אותו והאם ניתן להכשירו
לא ברור איזה יין קנית? יש כמה פרמטרים שיש לדעת בכדי לענות לך: האם היין מפוסטר? האם הוא כשר בכלל? האם הוא סגור? ממי קנית האם הגוי הוא מוסלמי או נוצרי? לכל אלו השפעה מכרעת על התשובה. בכל מקרה לא ברור על איזה הכשר אתה מדבר

בקשר לשבת ולאחריו שבועות בישיבה תיכונית רוצים לפתור את הבעיה של הכנה על ידי גוי כגון שיכניס לתנור הדולק כבר את האוכל האם אפשרי?ומה המקור?תודה
אין מכינים משבת ליום טוב. כמו כן לא ניתן לומר לגוי לבצע מלאכה עבור היהודי (מטעם אמירה לגוי - שבות). לכן לגביי האוכל אין לחמם לפני צאת השבת ובפרט שנוהגים לאחר את התפילה בלילה זה. לגביי סידור השולחנות אין לומר לגוי אם הוא עושה זאת מעצמו אין למנוע זאת ממנו.

כמה זמן תשרת תשת ותרת
האורך של התקיעה בתשר"ת אמור להיות כאורך השברים והתרועה ביחד. האורך של התקיעה בתש"ת צריך להיות כאורך של השברים והאורך של התקיעה בתר"ת צריך להיות כאורכה של התרועה. ככל שבעל התוקע מאריך בשברים ותרועה כן עליו להאריך בתקיעה שלפניהן ואחריהן...

מה הטעם שמתחלין לומר ברך עלינו בז בחשון
בזמן שבית המקדש היה קיים העולים לרגל בסוכות צריכים היו לחזור לביתם. שלא כמו היום ההליכה נעשתה ברגל או בסוס וחמור, והאחרון היה מגיע לביתו בז' בחשוון. כדי שלא יצטרכו עולי רגלים ללכת בגשם עכבו כל עם ישראל את בקשת הגשם עד שיגיע האחרון לביתו - ז בחשוון

בס"ד שלום רב אדם שטעם רק כף אחת מרק בשרי והרגיש שהוא מקולקל . האם צריך המתין 6 שעות לאכילת חלב ? בברכה שמואל
שמואל שלום. "לעס בשר ולא בלע" לעס בשר בשיניו ולא רצה לאוכלו ופלט אותו, אף שאין חשש שנשאר טעם מהבשר בפה, ימתין שש שעות, משום החשש שנשאר בשר בין השיניים. להרחבה בנושא ראה מאמר הבא באתר: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1782

בס"ד שלום לרב, הועד מחלק מכתבים בשבת לחברי הועד ולחלק מהמתפללים, שתוכנם ועניינם ניהול בית הכנסת, כגון הזמנה לישיבות, פעולות שצריך לבצע לטובת בית הכנסת, המלצות והערות וכדומה. מאחר והמתפללים נפגשים רק בשבת, אין אפשרות לחלק להם בימי חול. האם מותר לחלק את המכתבים שכולם ענייני בית הכנסת, צרכי ציבור וטובת בית הכנסת בלבד? תודה וחודש טוב ראובן
בעיקרון מותר עיין בהרחבה במאמר הזה שבאתר: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1588

אם אני אוכלת פת פחות משיעור של ברכת המזון - איזו ברכה אחרונה עלי לברך בכל זאת?
ברכה אחרונה מברך רק מי שאכל לכל הפחות כשיעור 'זית', שכן אמרו חכמים: "אין אכילה פחותה מכזית". כלומר, האוכל פחות מכ'זית', אכילתו מועטה כל כך עד שאינה חשובה להיקרא אכילה ולכן לא ניתן לברך ברכה אחרונה בכלל

שלום כבוד הרב אישתי בחודש תשיעי להריונה ב'ה ברצוני לשאול האם מותר לנווט בעזרת הוויז כאשר יש צורך לקחתה לביה'ח בשבת\חג
שו"ע בסימן של כותב: "יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה...". לכן גם וויז הוא בכלל צרכיה. אם ניתן לעשות בשינוי או על ידי גוי - עדיף.

שלום כב' הרב!!! איך מקיימים את מצוות מוציא מצה בליל הסדר? שבת שלום וחג שמח וכשר
אם אדם אכל כזית מצה שמורה קיים המצווה מהתורה, שכל שיעורי אכילה שבתורה השיעור שלהם בכזית. ומדברי חכמים מוסיפים ואוכלים עוד כשיעור שלושה זיתים מצה. באכילה הראשונה שאחר ברכות "המוציא" "ועל אכילת מצה" אוכלים לכתחילה שיעור כשני זיתים, כזית אחד מהמצה העליונה לברכת "המוציא" וכזית אחד מהמצה האמצעית החצויה לברכת "אכילת מצה". אח"כ אוכלים עוד כזית בכורך עם המרור, ובסוף הסעודה אוכלים כזית נוסף ל'אפיקומן' (ויש אומרים שטוב לאכול ל'אפיקומן' כשיעור שני זיתים). מוסכם ששיעור כזית הוא כשליש מצת מכונה, וכגודל זה במצת יד. אם כן מיד לאחר ברכות "המוציא" ו"על אכילת מצה" אוכלים כשני שליש מצת מכונה. ולאכילת כורך אוכלים כשליש מצת מכונה, וכן לאכילת ה'אפיקומן' אוכלים כשליש מצת מכונה. ואוכלים את הכזית מצה ברציפות, ואם הפסיק באכילתו עד שאכילת הכזית ארכה יותר מזמן "אכילת פרס" לא יצא. כל מי שיאכל את המצה ברציפות, בוודאי קיים את המצווה, ואין צורך להסתכל לשם כך בשעון. שרק אם שהה כמה דקות באמצע אכילתו יתכן שמשך אכילתו ארך יותר משיעור "אכילת פרס". חג שמח

שלום כבוד הרב רציתי לשאול מה דין פרות שהפרישו מהם בשבת תרומות ומעשרות??
אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, למעט במקרה שהם דמאי (=דא מאי) ובאופן מסויים. צריך להבין באיזה מקרה מדובר

ב"ה רציתי לשאול. איפה כתוב שאסור לשמוע שירים בספירת העומר ? האם זה רק מנהג ומה המקור שלו אם יש בכלל ? ובכלל, מה כל הרעש בנוגע לשמיעת שירים עם כלי נגינה בספירת העומר. הבנתי שלפי הרמב"ם אסור לנגן בכלי זמר כל השנה מאז שנחרב בית המקדש. אז איך עם ישראל נוהג לשמוע שירים עם כלי נגינה כל השנה ? ובכלל האם יש הבדל בזה בין שיר עם יראת שמים לשיר חילוני והאם אסור לשמוע שיר של אשה ברדיו, דיסק וכדומה ? ואם היא שרה שיר קדושה האם אז יהיה מותר לי לשמוע ?
כיוון שנהגו בימי הספירה שלא להרבות בשמחות יתירות, כתבו האחרונים כמו המגן אברהם תצג, א, שבכלל זה יש לאסור ריקודים ומחולות של רשות. וכן נהגו לאסור נגינה ושמיעת כלי זמר. אכן מאז שחרב המקדש נאסרו הרבה דברים אבל דעת חכמים לא הייתה נוחה מכך. לגביי שירה חילונית או לועזית בוודאי שעדיף לשמוע שירה יהודית בעלת תוכן רוחני תורני המקרב לאבינו שבשמים. שירת נשים נאסרה משום "קול שבאישה ערווה" ואין קשר לתוכן השיר.

בס"ד שלום רב, באשר לשאלה: "אני טס בשבת ואיך אקח את התפילין"? מדוע כב' לא התייחס לאיסור החמור של חלול שבת, ורק פתרון לכוחות ההצלה שממילא פקו"נ דוחה הכל?
עם ישראל כשרים הם. יוצאים מנקודת הנחה שמבקש לטוס בשבת נוסע בהיתר משום "והוי דן את כל האדם לכף זכות"...

שלום לכב' הרב ! האים מותר לאשכנזים לברך שהחיינו בשבת שבימי בין המצרים לצורך חידוש בגדים לדוגמא או לכל דבר אחר? תודה
אשכנזים מחמירים בזה מאוד. כדאי לשאול את הרב ובהתאם למקרה לפסוק לגופו של עניין

שלום כבוד הרב!!! רציתי לשאול: איך אנו יכולים לפנות את הכלים והאוכל משולחן השבת לאחר שסיימנו לאכול הרי אנו עוברים מלאכת בורר (אנו בוררים אוכל מפסולת, בוררים ביד, אבל לא בוררים לאלתר כי אני לא מתכוונן להשתמש עוד בצלחת שפיניתי). תודה הרב
מאוד תלוי מתי הסעודה, והאם אין זה מפריע לבעלת הבית לעונג שבת

סעודת הבראה למי שקוברים היום - תשעה באב את אביו. האם צריך להביא לו ואם כן האם זה כרגיל לחם וביצים או שזה שונה לאחר הצום עוגה וכו ? תודה.
אם הוא זקוק לשתייה ומזונות בשל הצום - עדיף להביא לאחר מכן את הביצה והלחם.

שלום כבוד הרב !!! רציתי לשאול: הייתי באירוע בשבת .אם שמעתי קידוש ולא שתיתי יין אחר כך, ותוך כדי הסעודה הזדמן לי יין. האם גם זה נפטר בברכת הקידוש או שיש צורך לברך בנוסף?
אין חובה לשתות מן היין של הקידוש. אם כיוונת לצאת ידי חובה נפטרו כל המשקים בסעודה כולל היין.

שלום לכב' הרב!!! האשכנזים- כמה ימים לפני ראש השנה מתחילים לומר סליחות ? ומדוע ?
האשכנזים נוהגים לומר סליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנה, ובתנאי שיהיו לפחות ארבע ימים לפני ראש השנה. אם ראש השנה חל בימים שני או שלישי מתחילים שבוע לפני כן.

שלום כב' הרב!!! בערב יום כיפור היינו בבית חולים שערי צדק בירושלים. עם אשתי במיון. היא שוחררה באותו לילה להמשך טיפול בבית. בלילה יש הסעה לאחיות ולצוות הרפואי ע"י נהג ערבי. אני מניח שאשתי יכלה לנסוע הביתה שההסעה ממילה עוברת את הבית שלנו בגילה. האם גם לי היה מותר לעלות עליה.בהתחשב שזה כרוך בהליכה של למעלה משעה בצום ? אוסיף שגם חדר מיון היה מפוצץ
יש לשאול שאלת רב שמכיר את הסיפור

שלום כבוד הרב.. האם מותר לחמם דגים שכבר מוכנים בכלי בשרי במקרוגל?
בעיקרון אין בעיה. כדי לצאת ידי חובת כל המחמירים עדיף שהכלי יהיה לא בן יומו (=שעברו על הכלי 24 שעות מבלי שנעשה בו דבר)

מהו לעשות הפיאות עם מי סוכר
לא ברור מהי השאלה? ומהו החשש אשמח אם תוכל לפרט


כתוב שאלה לרב
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏