טעמי המצוות  •   הלכה  •   פרשת שבוע  •   הדרכה פדגוגית  •   דיקדוק  •   כללי

שלום כבוד הרב. בני עולה לתורה ואנו רוצים שילמד את הקריאה דרך האתר, ומבית הכנסת שאלו על פי איזו חלוקה הקריאה בימי שני וחמישי?
הקריאה מחולקת על פי החלוקה שבחומש "איש מצליח" של הרב מאזוז

שלום כבוד הרב. ראשית כל ברכות ואיחולים לרגל השקת האתר החדש, רציתי לשאול אם אחרי ל"ג בעומר נוהג איזה שהוא הלכות מיוחדות של העומר?
לאשכנזים מל"ג בעומר, לספרדים מיום ל"ד מסתיימים מנהגי האבלות. יש חסידים (כמו חב"ד) שממשיכים את מנהגי האבלות עד ערב שבועות.

שאלה לרב: מדוע אוכלים מאכלי חלב בשבועות?
1. יש נוהגים לאכול דבש וחלב, לרמוז על מתן תורתינו שנמשלה לדבש וחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. 2. מפני שבעשרת הדברות נתגלו לאבותינו כל חלקי התורה ומצותיה, וכמו שכתב רב סעדיה גאון, שבעשרת הדברות כלולות כל מצוות התורה, וכשירדו מאצל הר סיני אל בתיהם לא מצאו מה לאכול תיכף, זולת מאכלי חלב, כי לבשר היו צריכים הכנה רבה, לשחוט בסכין בדוק בלי פגם כאשר צוה ה', ולנקר החלב וגיד הנשה, ולמלוח הבשר ולהדיחו, ולבשל הבשר בכלים חדשים, כי הכלים שהיו להם מקודם, שבישלו בהם תוך מעת לעת, נאסרו מפני המאכלים שנתבשלו בהם קודם מתן תורה, שלא היו כשרים לאכילה לאחר מתן תורה. ובלאו הכי לכולי עלמא תורה ניתנה בשבת [המועדים בהלכה]. ולכן היו זקוקים למאכלי חלב. ואנו עושים זכר לזה. (משנה ברורה סימן תצד ס''ק יב). 3. בספר תורת חיים (לבבא מציעא פו:) כתב הטעם על פי המדרש, שכשבא הקב''ה ליתן את התורה לישראל קיטרגו עליהם המלאכים, כי רצו לקבל את התורה לעצמם, אמר להם הקב''ה בכולהו זמנין מקטרגין עליהון, ואתון בשעתא דאתיתו לגבי אברהם אכילתו בשר וחלב, שנאמר ''ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה'', ואילו תינוק של ישראל אינו אוכל בשר וחלב ביחד, מיד הלכו להם בפחי נפש. ואחר קינוח והדחה אוכלים בשר, שיראו המלאכים שאנו נזהרים יפה בדיני בשר וחלב וכו'. וכן כתב בספר בגדי שש. [וע''ע בשו''ת נודע ביהודה תנינא (חיו''ד ס''ס סד). ובילקוט הגרשוני. ובשו''ת ברכת יוסף לנדא סימן כ. ילקוט יוסף מועדים עמ' תמד]. 4. כיוון שנקרא "הר גבנונים" - גבינה=מיוצרת מחלב...

שאלה לכבוד הרב: אני מלמד בתלמוד תורה פרק אלו מציאות שאלתי: האם לדלג על סוגיית "יאוש שלא מדעת" או ללמד ומה שיבינו יבינו? תודה
בסוגייה זו יש יש קושי מכיוון וקוראים לה סוגיית יאוש "שלא מדעת" בו בזמן שכל הדוגמאות הם "יאוש מדעת". במידה ותעמוד על ההבדל הזה- יתבהר קושי הסוגייה. במידה והנך מרגיש שתלמידך לא יעמדו בזה - אין טעם ללמד ילד דבר יותר מכפי כוחו. נסה לחזור לזה לקראת סיום השנה.

רציתי לשאול מדוע מברכים על ספירת העומר בעמידה? האם יש מקור לה?
לומדים זאת מהפסוק בתורה המדבר על הקרבת העומר(דברים טז',ט):"מהחל חרמש בקמה" אל תקרי בקמה אלא בקומה (=בעמידה) טעם נוסף: האבודרהם מביא: שכל מצווה שאין בה הנאה מברכים עליה בעמידה

שמי ירדן ורציתי לדעת האם זה נכון שאסור ללכת לבקר חולה לבד? אלא צריך ללכת עם עוד מישהו? תודה רבה
מובא בשאלות דרב אחאי גאון, שלא ילך לבקר את החולה לבדו, אלא יקח עמו לביקור עוד שנים. אולם אין זה לעיכובא(=אין זה מעכב מללכת), אלא לכתחילה עדיף ללכת עם עוד שניים. [ילקו''י אבלות סי' א' ס''ג עמו' מב]

שאלה: אני מורה מתחיל ורציתי לברר האם המנהל שלי יכול להעיר לי לפני התלמידים?
אני מציע שהמנהל ישאל את השאלה הזו...

שלום רב, יש לנו ויכוח בתלמוד תורה בין המלמדים, רציתי לשאול לגבי ביטול תורה בכיתה: האם עדיף לכתוב שאלות על הלוח ושהתלמידים יעתיקו, או שחבל שיתעסקו עם הכתיבה ועל המורה חייב להכין דף שאלות מראש? יישר כח
תלוי מאד באיזו כיתה מדובר ומהי מטרת הכתיבה. אם המטרה להקנות לילד מיומנויות כתיבה והעתקה הרי זה מבורך, אך אם חלילה כדי ל"מלא את הזמן" הרי זה ביטול תורה. כל מורה צריך לשאול שאלה זו את עצמו בהכינו את מערך השיעור.

כבוד הרב אשמח לדעת מה פירוש המילה תשב"ר? חן חן
תינוקות של בית רבן

האם הרב יוכל לומר לי מהם 7 מצוות בני נח? ומתי נצטוו עליהם?
1. א בר מן החי 2. ב רכת השם 3. ג זל 4. ד ינים שלוש מצוות שייהרג ולא יעבור: 5. איסור ע"ז 6. איסור שפיכות דמים 7. איסור גילוי עריות. בעקרון שש מצוות נצטווה כבר אדם הראשון, ואילו המצווה השביעית, אבר מן החי, נצטוו נח ובניו. מכאן הביטוי 'שבע מצוות בני נח', כאשר הכוונה היא לכלל האנושות.

שלום הרב רציתי לשאול מתי צריך לעמוד בזמן תקיעת שופר? ומה הדין אם ישב?
כתבו הראשונים על פי הירושלמי, שיש לתקוע שלשים קול מיושב, ואחר כך שלשים קול בתפלת לחש של מוסף, תשר''ת תש''ת תר''ת למלכיות, וכן לזכרונות, וכן לשופרות. וחוזר התוקע כסדר הזה בחזרה שלשים קול, ובקדיש תתקבל שאחר התפלה עשרה קולות, ובסך הכל הם מאה קולות. צריך להזהיר את הקהל שיעמדו בתקיעות של החזרה, אבל בתקיעות שאחר התפלה אין צריך לעמוד [ילקו''י מועדים עמוד נג].

אני לא תמיד מדקדקת בקריאת שמע מה עלי לעשות
השיטה הטובה ביותר היא להתחיל מיום אחד שבו את מקפידה ולעלות מחיל אל חיל - בכל פעם שאת חשה שעמדת באתגר הוסיפי יום אחד בחינת: מעלין בקודש... זו הדרך הנכונה בכל התחלה של תהליך בהצלחה!!!

האם מותר בשבת לפתוח ולסגור שולחן מתקפל לצורך אכילה
מותר לפתוח שולחן מתקפל הנמצא בבית, לצורך אכילה בשבת. לסגור את השולחן בשבת, ישנם אופנים שבהם מותר ואופנים שבהם יהיה אסור. הדבר תלוי במספר גורמים כגון: הדברים שמונחים עליו, לצורך מה מעוניינים לקפל את השולחן ועוד.. בכל מקרה כל עניין ידון לגופו.

שלום כבוד הרב, ברצוני לדעת האם מותר להשתמש במכשיר המיועד לאנשים עם בעיית דום נשימה בשינה בשבת ?? תפקיד המכשיר להזרים אוויר ע"י מסיכה המחוברת לנחירי האף, ברגע שחובשים את המסיכה חיישן המכשיר מזהה את הנשימות ומדליק את המכשיר ומווסת את עוצמת האוויר באופן אוטומט. תודה, ובשורות טובות
באם מדובר במכשיר C-PAP הדבר תלוי מאד בכמות ההפסקות הנשימה במשך שעה. מן הראוי ללכת אל הרב שמכיר אותך עם הממצאים של מעבדת השינה וחוות דעת של רופא לגביי הצורך במכשיר. ראיתי מקרים בהם מורי הוראה התירו את השימוש מחשש ממשי לפיקוח נפש. בכל מקרה לאחר מתן אישור מהרב, כדאי לבדוק עם "מכון צומת" האם יש פיתרון טכנולוגי שיאפשר הדלקה וכיבוי באופן המותר בשבת.

שלום! מהו שיעור זמן בין בשר לחלב כשבשר הגדרתו חזה עוף והחלב משקה שמעורב בו מי גבינה [אבקת חלבון]? בתודה מראש!
יש אומרים שמה שהצריכו להמתין שש שעות בין בשר לגבינה הוא משום חשש לבשר שבין השיניים. ויש אומרים שהוא מפני שטבע הבשר למשוך טעם [בפה] עד שש שעות, ואז נראה כאוכל בשר וחלב יחד. ויש כמה נפקא מינה בהלכה בין הטעמים הללו, ולעניין השהייה בין בשר לחלב אנו תופסים להחמיר כשני הטעמים. מהתורה יתכן ומותר לאכול או לבשל חזה עוף במי גבינה אבל חז"ל אסרו זאת ולדעתם, בכל מקרה אין חילוק בבשר עוף לבשר בהמה. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד שסה]

האם זה נכון שמחלקים שום בפדיון הבן? ומה הטעם לזה?
נוהגים לתת שיני שום, שמעט מהם נותנים טעם המאכל. וזאת כדי לאפשר למספר רב של אורחים ובני משפחתם ליהנות משיירי סעודת המצווה, שהיא נדירה יחסית, ולמשתתפים בה מצווה רבה.

רציתי לדעת מתי נכון לעשות את טקס הפדיון. לפני הארוחה או לאחריה? תודה
ראשית מזל טוב. לשאלתך, שו"ת יהודה יעלה כותב: "מצווה לעשות פדיון הבן לאחר ברכת המוציא ולפני הסעודה, כיוון שיש פרסום הנס גדול יותר דווקא בסעודה, ומאידך, נקראת סעודת מצווה רק לאחר שהתקיימה המצווה.

שאלה לרב: במה שונה תפילת ערבית משחרית ומנחה שאמרו "תפילת ערבית רשות"? תודה
לפי המשך חכמה: תפילת ערבית הייתה תפילת רשות (בעבר), ואילו תפילת שחרית ומנחה – חובה כיוון שידוע: אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר "וישכם אברהם בבוקר", ויצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה", ויעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר "ויפגע במקום". וישכם וויצא אלו פעולות מכוונות. לעומתם ויפגע – פגיעה היא בדרך מקרה ולכן דווקא תפילת ערבית הייתה תפילת רשות (בעבר), ואילו תפילת שחרית ומנחה – חובה.

שלום רב כבוד הרב, בעקבות פטירת בן משפחה קרוב אנו עורכים מידי שבוע שיעור תורה בו אנו לומדים משניות וכן לומדים נושאים נוספים בינהם חדושים בפרשת השבוע. ברצוני לבקש את רשותו של הרב להשתמש בדברי התורה המופיעים באתר זה לצורך הפצתו ברבים. תודה מראש.
ניתן תמיד להפנות לאתר.

אני מלמד תלמדים לבר מצווה ללא שום תשלום איך אני יכול להקלט מס" חלקים מפרשת השבוע?
איננו מאשרים להקליט מהאתר. כל המטרה של האתר היא "יהדות בהישג ידך". אנו מעוניינים שיכנסו כמה שיותר אנשים על מנת להרחיב את הפעילות והתכנים. תמיד ניתן לשלוח קישור של קטע מהפרשה אל התלמיד והוא יוכל להאזין מהנייד או במחשב הביתי מכל מקום ובחינם. בכל מקרה ניתנה האפשרות להוריד את הקובץ בתשלום של 39 ש"ח. תודה

בתפילת העמידה אומרים באחת הברכות המילה "נשעננו". כיצד קוראים אותה? ולמה?
לא ברורה לי שאלתך מקווה שאכוון בתשובתי לדעתך... יש לקוראה עם שתי אותיות הנו"ן, הראשון הוא בשווא נח. והיא נקראת במלעיל (ההטעמה באות עי"ן). ראיתי כאלו שנתנו טעם וכתבו: "אם כי לפי הדקדוק צריך לומר "נשענּו".(הנו"ן דגושה, להשלמת הנו"ן החסרה). אפשר משום החשש שהמתפלל לא ידגיש את הנו"ן לכן הדפיסו "נשעננו" ואין זה נכון בכלל. כיוון שהכלל זה של האותיות הזהות נתחדש ע"י רבי אליהו בחור והוא נכון רק לאלו שקריאתם מלרע. יישר כח ויהי רצון שיתקבלו תפילותנו באהבה וברצון.

מי היו המצורעים שנזכרו בתנ"ך
בעיקרון אלו המוזכרים בפירוש: מרים הנביאה, נעמן, מצורעי שומרון, עוזיהו המלך. משה רבנו נצטרע רק בידו. (כתבנו עליהם בפרשת מצורע) ישנם מדרשי חז"ל על כאלו שקיבלו עונש צרעת אך זה לא מוזכר בפירוש בפסוקים.

הרב. רציתי לשאול מדוע רק בהילולא של רשב"י נוהגים לרקוד על הציון? בעוד אצל תנאים ואדמורים אחרים אין זה נהוג כלל?! תודה
ראיתי בשם האדמו"ר מגור: מובא סיפור על רשב"י שהגיע אליו זוג בבקשה להתגרש. אמר להם רבי שמעון כשם שהחתונה היתה בשמחה כךהפרידה תיהיה בשמחה. לכן עשו את הגירושין באולם עם תזמורת... לבסוף הם לא התגרשו... אומר האדמו"ר מגור: אם רשב"י מבקש לשמוח בפרידה גם לו ראוי להעשות כן... כשם שנשמתו הגבוהה באה לעולם וכולם שמחו ורקדו, כך כשנשמתו נפרדה מהעולם כולם שמחים ורוקדים...

שלום כבוד הרב שאלתי בעניין מזוזה יש לנו בעבודה חדר אוכל בגודל של כ-15מ"ר בכניסה מקובעת מזוזה לאחרונה סגרנו חלק ממנו עם קיר ודלת כך שנוצר משרד קטן בגודל של כ-5.5 מ"ר אציין שכדי להיכנס למשרד חייבים להכנס ולעבור דרך חדר האוכל שאלתי היא האם יש צורך במזוזה גם בחדרון הפנימי שנוצר ? תודה מראש,אלעד
במידה ויש משקוף המקום חייב במזוזה. שיהיה ברכה והצלחה מתוך רווחה

רצינו את עזרת הרב ל- "מנהג מרוקו" לאחר תפילת מוסף של שבת לגביי "ניחום אבלים בשבת". יש נוסח מסוים שאנו מעוניינים לומר לאבלים שיתפללו עמנו השבת. כמה שידוע לנו זהו מנהג המרוקאים בלבד. תודה
אכן יש מנהג מרוקאים קדום לזיכוי האבלים ועילוי נשמה ביום שבת (בעקרון אין אבלות בפרהסיא ביום השבת ולכן אין ניחום בשבת). לכן לאחר תפילת המוסף קוראים בתנ"ך ואומרים קדיש יהא שלמא, לאחר מכן משנה ואומרים קדיש על ישראל והשכבה. להלן הפירוט: תורה- פרשת השבוע (הבא) הנקראת במנחה של אותה השבת מראשון עד שני. נביאים- הפטרת "שובה ישראל" (נמצאת בפרשת וילך - הפטרה של שבת שובה). כתובים- פרק צ"ב בתהילים: "מזמור שיר ליום השבת. ואומרים: "מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה ויעזרם ה' ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו". האבלים אומרים קדיש יהא שלמא. לאחר מכן משניות: "כל ישראל יש להם חלק.." והמשנה באבות פרק ב' משנה ט"ו ומיד אחריה קטע מהגמרא במסכת מכות כג עמוד ב' "רבי חנניה בן עקשיא אומר.." (כל הקטעים נמצאים בסמיכות בסיום תפילת המוסף ב"קווה אל ה'"). ומיד לאחר מכן אומרים האבלים קדיש על ישראל. החזן אומר השכבה לנפטר. ויש הנוהגים לומר: "השבת תנחמכם". יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות

איזה טיפים מצווה ןהדרכה חשובה אתן לנכדותי התאומות בארהב שעוברות טקס ממשי של כל הכרוך בבר מצווה
נדרש לי יותר מידע על המצב הרוחני של נכדותך ויכולת ההשפעה שלך עליהם. הדרכה איננה דבר חד פעמי ודורשת ליווי מה שלמיטב הבנתי מכיוון, שהן מעבר השני של כדור הארץ לא יוכל להיעשות בצורה שתביא לשינוי משמעותי. לכן הצעתי: להביא בפניהן את החשיבות של בת ישראל, הכוחות והיכולות הנשגבות שניתנו להן "להקים את בית ישראל" לחזק ולעגן זאת על ידי דוגמאות מהאימהות הקדושות ומנהיגות שהיו והביאו להצלת עם ישראל: מרים, יעל, דבורה, אסתר המלכה ועוד... הרבה מזל טוב ונחת מכל יוצאי חלצך

אני גר בבנין של שכנים שלא שומרים שבת לצערי בזמן אחרון הם אמרו לגנן שיתחיל לעבוד בשבת אז אמרתי להם שאני לא רוצה לשלם וועד בית אז אמרו לי שאני חייב לשלם וועד בית זה כמו שהמעלית עובד בשבת רגיל ולא מפריע לך גם הגנן יעבוד ולא יפריע לך השאלה אם הם מחללים שבת בפהרסייה האם אני חייב לשלם וועד בית
שאלתך לא ברורה לי כל כך. אם אתה שואל האם מבחינה חוקית אתה חייב לשלם, כדאי לברר עם האגודה לתרבות הדיור לגביי חוק שעות עבודה ומנוחה וסמכות הוועד להחליט בעניין. מבחינה הלכתית תעלה השאלה כיצד הנך משלם על מעלית שעובדת בשבת?! ועוד מערכות המשמשות את הבניין: אינטרקום, משאבות לחץ ושער חשמלי במתחם החנייה?! עצם הבחירה לגור במקום שאינו שומר שבת יוצרת המון בעיות הלכתיות לא בכדי אמר ר' יוסי בן קסמא: "בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות שבעולם, איני גר אלא במקום תורה"...

שאלה לרב ,רציתי לברר מה המקור שנכנס יונה או צפור בבית אומרים ליונה או לציפור תודה על הבשורה טובה שאתם מבשרים לנו ?
לא מכיר את המנהג. אך בהחלט יש סבירות שמקורו במלבי"ם על הפסוק: "אִם תִּשְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַתָּיִם כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ" (תהלים סח יד) דעו כי "כנפי יונה אשר היא נחפה בכסף, אשר יפרוש שדי בה" בהיונה הזאת וכנפיה... צייר את ישראל כיונה כנגד החיות והעופות הטורפות שבאו לשלול את קינה, וכמו שהיונה עם חולשתה תלחם בכנפיה עם הזרים הבאים לשלול קינה, כן יצאה היונה הזאת ללחום נגד כל עיט וכל עוף טורף הבא על משכנה, וצייר את היונה הזאת "שהיא" עצמה "נחפה בכסף ושאברותיה מצופים בירקרק חרוץ" שהוא ציור היופי וגם החוזק, כאלו היא מחופה במתכת בל יוכלו לנשכה, ואומר כי ה' יפרוש בה בהיונה הזאת ובכנפיה, את המלכים שבאו עליה, והוא הציור של פרישת מחנה ישראל על מחנה האויב... כדאי גם לעיין במסכת שבת (דף קל עמוד א') שם הגמרא מדמה את ישראל ליונה "מה יונה זו כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן" ואולי הטעם כשבא מישהו להגנתנו נברכו בשמחה...

לרב שלום וברכה ,האם זה נכון שאחרי בריאת העולם מי שהתעטש מיד מת
הגמרא במסכת בבא מציעא דף פז עמוד א' וגם בסנהדרין קז א, פירש שם רש"י: בראשית המחלות מיום שנבראו שמים וארץ לא היה אדם חולה, אלא אם היה בדרך, או בשוק, היה עוטש, והייתה נשמתו יוצאת מנחיריו, עד שבא יעקב אבינו וחידש חולי, וביקש רחמים, שיחלה אדם לפני מותו, ויצווה לביתו (כיוון שהיו לו 12 ילדים), וכדי שיהא פנאי לבניו לבוא כל אחד ואחד ממקומו, להיות עליו בשעת מיתה, שכיוון שרואים שנפל למיטה, יודעים שימות ומתקבצים ובאים וזהו שנאמר בפעם הראשונה בתורה: "ויאמר ליוסף הנה אביך חולה" (הדבר מופיע גם במדרשי חז"ל: בראשית רבה סה ד; פדר"א נב; זוהר שמות דקע"ד). שרק נהיה בריאים...

רציתי לברר כתוב בתלמוד מי שאוכל זיתים קשה לשכחה מאידך כתוב ששמן זית טוב לזיכרון איך זה מסתדר
שנינו בגמ'(הוריות יג'): "אמר רבי יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה,כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה" בפשטות ניתן לומר שהקב"ה הקדים רפואה למכה, ותיקן עולמו כך שהזיתים עצמם יכילו שמן זית - כך שלזיכרון שנפגע תהיה תרופה... אגב לדעת רוב הפוסקים מדובר רק במי ש"רגיל" בזיתים ולא לאוכל באופן שאין זו רגילות בשבילו... ביאור נפלא מובא בספר "עבודת ישראל" של הרה"ק מקוזניץ שעורך השוואה בין בעל הנתינה - המלמד תורה לאחרים לזה שאין בו נתינה - שלומד לעצמו. זה שלומד לעצמו ולא אכפת לו שהתורה עלולה להשתכח בהמשך נענש על כך מידה כנגד מידה שגם אצלו התורה לא תתקיים. בשונה ממי שמלמד תורה לאחרים שאכפת לו שהתורה תתקיים מקבל הוא שכר מידה כנגד מידה שגם אצלו תתקיים התורה... ועל פי זה הוא משווה להבדל בין הזית לשמנו. שהזית נמשל לאדם שאוצר את תורתו בתוכו ולא מוציאו לחוץ לאחרים ולכן משכח לימוד של שבעים שנה, משא"כ שמן הזית שיוצא לחוץ שנמשל לאדם שלא אוצר שמנו בתוכו אלא משתף זאת גם את האחרים ולכן משיב לימוד של שבעים שנה...

שאלה: המזכיר בתלמיד תורה שלנו רצה לעבור את הכביש ולא שם לב שיש סיבוב מסוכן ואנחנו עמדנו מצד אחר של הכביש וראינו שמשאית מתקרבת במהירות התחלנו לצעוק למזכיר שלא יעבור הכביש וברגע האחרון הוא עצר ולא עבר הכביש ,השאלה אם הוא צריך לברך ברכת הגומל ?המזכיר אומר שלא ראה את המשאית כי זה סיבוב ואם לא צעקנו אז הוא עבר הכביש והיה קורה מה שיכול לקרות ח"ו
יש מחלוקת גדולה בזה, עד כדי כך שהאבודרהם כתב בהל' ברכות שער שמיני: וכתב ה"ר גרשום ברבי שלמה פעם אחד קם אחד מהמון העיר שאירע נס לבנו וברך בבית הכנסת הגומל ואני גערתי בו מפי שטעה ב' טעויות ובירך ברכה לבטלה. הטעות הא' כי אפילו על נס עצמו אינו חייב לברך הגומל אלא ברוך שעשה לי נס אם כן שלא כדין בירך ששנה מטבע הברכה שנתקנה לנס ובירך ברכה אחרת שלא נתקנה אלא בד' הצריכין להודות. ועוד כי אפילו הברכה ההיא שנתקנה לנס לא היה לו לברך אלא במקום נס. השו"ע בסימן ריט פוסק: יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא, היוצא מבית האסורים וכל מי שנעשה לו נס וניצל מצרה צריך לברך. יש אומרים שהניצל מצרה אינו מברך, ולכן טוב לברך ללא שם ומלכות [סע' ט]. המשנה ברורה [סקל"ב] פוסק כאחרונים, שאף הניצל מצרה מברך בשם ומלכות. הרב עובדיה יוסף בילקוט יוסף כותב בפירוש: מי שניצול מתאונת דרכים, לדידן אין לברך הגומל, אף אם היו עמו ברכב כאלה שנפצעו קשה, או ח''ו נהרגו באותה תאונה. וכן אין לברך בשם ומלכות שעשה לי נס במקום הזה, שאין מברכים אלא על נס שהוא יוצא ממנהג העולם, אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול, אינו מברך. וטוב לברך בלא שום ומלכות. ואם שהו בנסיעתם מהלך שעה ורבע, יברכו הגומל על הנסיעה, ויפטרו את נס התאונה. [עמ' תקפז].

בהמשך לשאלה בברכת גומל האם הוא צריך לעשות סעודת הודיה להשם שהציל אותו?
אין ספק שמדובר כאן בנס. וטוב לפרסמו ברבים ומה טוב ונעים משבת אחים גם יחד... הייתי מגדיל לעשות ואומר נשמת כל חי!

האם יש מנהג או איסור לאכול הקצה של הלחם כי ראיתי הרבה אנשים שחותכים את הקצה ולא אוכלים רציתי לברר למה לא אוכלים ?
רוב העם נזהרים מלאוכלו מכיוון שבשו"ת מנחת יצחק של הרב יצחק יעקב ווייס הביא שיש להיזהר בזה מטעם שכתוב בירושלמי (תרומות פרק ח' הלכה ג'), שצריכים לחוש למה שהאנשים אומרים כקבלה, ומכיוון והזהירו על כך שגורם לשכחה - גם אם אין מקור יש לחוש. הרב אברהם יוסף שליט"א - רב העיר חולון נשאל פעם: האם אכילת הקצוות האחרונים של פת הלחם קשה לשכחה? והוא ענה: לא היה ולא נברא. אדרבה בגמרא מוכח שדווקא על חלק זה ראוי לברך המוציא, כי הוא הטעים ביותר...

שאלה:האם מותר להלכה לאשכנזי להתפלל במנין ספרדים ועדות המזרח ?
כל ישראל אחים הם וערבים זה לזה ואין חילוק בין עדה כזו לאחרת. יש מצוות מדאורייתא שבהם ראוי לכל אחד לשמר את מנהג אבותיו על מנת שיצא בהם ידי חובה כדבעי. לדוגמא: שבת זכור ושבת החודש שלפי רוב הפוסקים שהמצווה היא מדאורייתא ראוי לשמוע קריאתם כל אחד בהטעמה שלו ובספר תורה בכתב עדתו. סיבה נוספת כמו בימים הנוראים ובתפילות החג המנגינות המיוחדות שלהם מושכים את הלבבות ואדם מתחבר לתפילה מבית אבא יותר וכך גם כוונתו בהתאם... מעבר לזה אין שום מניעה לאשכנזי להתפלל במנין ספרדים ועדות המזרח.

שאל את הרב. האם יש הלכה שאסור לישון עם גרביים או שזה מנהג חסידות או קבלה?
אין איסור לישון עם גרבים. שמעתי פעם מהמקובל הרב לאון לוי שליט"א ששינה ללא גרבים משפיעה באופן ישיר על העיניים כאשר למעשה אוורור הרגל משפר את זמן העירנות ואיכות הראייה לאורך זמן. יש חשש שמא על ידי חימום הרגל מחמת הגרב יבוא לידי קרי אבל אין חוששים לזה.

בצער רב אני לא יכול ללוות את גאון הדור מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מה הדברים שצריכים לעשות לעילו נשמתו הטהורה?
מובא ב'מכתב מאליהו' על דברי הגמרא: "ההוא יומא דאשכבתיה דרבי, (ביום ההלוויה של רבי = רבי יהודה הנשיא) נפקא בת קלא ואמרה (יצאה בת קול ואמרה): כל דהוה באשכבתיה דרבי(כל מי שהיה בהלוויה של רבי) מזומן לחיי העולם הבא" (כתובות קג:). ומדוע זכו לכך? כיוון שהצטערו באובדנו. עיקר הצער צריך להיות פנימי, וצריך לבכות על עצמו: על שאבד ממנו הצדיק וממי ילמד עכשיו?! וישים אל לבו מדוע לא למד כל צרכו כשהצדיק היה בחיים?! והאיך החמיץ את ההזדמנות של הימצאות הצדיק בקרבתו, שעה שהיה יכול לדלות מתורתו ולהתבונן בהליכותיו?!... מי שלא יכול להגיע ידליק נר וילמד לעילוי נשמתו ויקבל על עצמו לקבוע עיתים להגות בהלכותיו ובספריו. "וכל בני ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'"

האם יש הלכה שלא אוכלים בשר בשני ובחמישי ?
מביא הספר באר היטב (אורח חיים סימן קלד): שנוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין בימי שני וחמישי, מפני שבית דין של מעלה יושבים ודנים בהם. מה גם שיש את דברי המדרש שדווקא בימים אלו ה' קרוב לכל אחד ובפרט שפותחין בהם את ההיכל וקוראין בתורה והאסמכתא מהפסוק: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" "בהמצאו" = ב',ה'-מצאו. דהיינו הימים הללו הם ההזדמנות להתקרב לקודשא בריך הוא. כנראה משום שירדה חולשה לעולם אין נוהגין כן היום.

ביום שישי הלכתי לסופר לקניות לכבוד שבת ושמתי בעגלה יין והמשכתי לקנות פתאום אני רואה שנוזל מעגלה היין ואני מריםהמצרכיםואני רואה שיש סדק בבק בוק היין רציתי לברר הדין אם אני צריך לשלם על היין אני רק שמתי בעגלה וזה לא באשמתי מה הדין
מאוד תלוי ברמת השירות במקום והנכונות לקחת את ה"סיכון". בהרבה מקומות מתנוסס שלט: "שברת - שילמת!" המבהיר באופן ברור כי בעל הבית דורש תשלום על שבר. במקרה שלך הדבר הנכון ביותר לגשת למנהל הסניף או המשמרת ולשאול מה לעשות? בסמכותו לקבוע האם לשאת בנזק או להשית אותו על המזיק (בכוונה או שלא בכוונה)מקום שבו תודעת השירות גבוהה יאפשר לך לקחת אחר ללא תשלום...

רציתי לברר בקשר שחולה במחלת הצהבת יש סגולה שלוקחים יונה ושמים על החולה האם מותר ע"פ ההלכה לעשות כך ?
לא ברור ממה החשש? הרי מדובר בפיקוח נפש! אם החשש הוא צער בעלי חיים, מי אמר שהיונה תמות?! וגם אם כן האם יש הוכחה חד משמעית שהיונה מתה בעקבות הפעולה שלך?! אוכל להמליץ לך על דבר פשוט שעובד מאוד טוב: לאכול והרבה על מנת לאפשר יציאות והדבר מועיל לכולם ובפרט אצל תינוקות. זאת ועוד ישנן סגולות שאינן מסכנות בעלי חיים כמו לימונים וזהב אפשר לנסות אותם. רפואה שלימה!

כתוב שתינוק בבטן אמו מלאך מלמד אותו כל התורה ולפני שיוצא מבטן אמו המלאך נותן סתירה ושוכח מה שלימדו ,ושמעתי בשיעור שבזמנינו היה תינוק שהמלאך לא נתן לא סתירה ויודע כל התורה כולו האם זה נכון ?ומי הילד הנ"ל ? מעניין......
המקור הוא במסכת נדה (דף ל' ע"ב): "דרש רבי שמלאי, הולד (העובר) במעי אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה, וכיון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכיחו כל התורה" (יש אומרים שזהו השקע מתחת לאף...) עקדת יצחק, שער סח מבאר שזהו רק משל (מטאפורה): "שכל אדם נולד עם כוח לקיים את המצוות, ולזה נמשל המלאך המלמדו תורה, אלא שכשהוא בא לעולם הבלי העולם מתעים אותו, והם נמשלו למלאך הסוטרו..." יש סיפור חסידי על האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל שבא אליו תינוק שכבר היה מדבר ומפלפל בדברי תורה באופן מופלא ביותר. והוא התפלל עליו ובא מלאך וסטר לו והשכיחו אל כל התורה. יש שהגדילו לספר שלא היה לו את השקע מתחת לאף כיוון שידו הייתה על פיו כשיצא מרחם אימו... ויש שראו את השקע על אצבעו... אבל כבר ידועים דברי הבעל שם טוב: "מי שמאמין לסיפורי חסידים - פתי ומי שלא מאמין - כופר!"

איך אתה אומר מי שמאמין פתי אני מכיר את הסיפור והכל אמת לאמיתו ולא האדמור מקלוויזנבורג היה הסיפור אלא אצל הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זצ"ל
יישר כוחך - היא הנותנת מכיוון ושנינו מכירים את אותו הסיפור על רבנים שונים, ובנוסף לזה שיש דעה שזה בכלל משל... צרף את כל אלו ותסיק את מסקנתך... לא אנחנו אמרנו שמי שמאמין לסיפורי חסידים פתי אלא זה היה ציטוט. הסטייפלר כותב באגרותיו שכל מספר חסידי לוקח את הנקודה שמעניינת אותו, כך שאחרי כמה מספרים משתנה הסיפור לבלי היכר... הדבר הגיע לידי כך שהנצי"ב הורה לבנו, רבי חיים ברלין, שידע "כל מטרת הסיפורי צדיקים היא עצת היצר הרע לבטל מלימוד..." מסופר גם על רבי אלחנן וסרמן שחסידים שאלו אותו שיספר להם מופתים על רבו החפץ חיים אמר להם הרב וסרמן: "אתם מספרים איך הקב"ה עושה רצון צדיק אנו מספרים איך הצדיק עושה רצון הקב"ה"... איו ספק שסיפורי צדיקים מחזקים וטובים ואף אנו מעלים באתר מאות סיפורים כאלו. אך אין זה הכרח שכולם נכונים ומדוייקים. רבים מהאדמו"רים השתמשו בסיפורים הללו כדי להעצים את גדולתם של גדולי ישראל או כמשל על מנת להאהיב את התורה ולומדיה על אלו שהיו רחוקים מהיהדות... במילים אחרות מה שניסינו לומר: אל לך לחפש את שמו של הילד אלא נסה מהסיפור להבין מהי העוצמה הגלומה בכל אחד מאיתנו כבר ביציאתנו לאוויר העולם...

סבתא שלי מדליקה נירות לרבי מאיר בעל הנס כל שני וחמישי שאלתי אותה למה מדליקה אמרה לי שזה מנהג וחייבים להדליק רציתי לברר מה מקור המנהג ?
הבעש"ט בספר כתר תורה (חלק ב' דף נ"ב ע"ב): "אם אדם בסכנה וצריך לנס אזי יתן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רמבה"ן (=רבי מאיר בעל הנס), ויאמר בפה מלא: אני מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רמבה"ן "אלהא דמאיר ענני" שלוש פעמים, ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר ועשית לו נסים ונפלאות, כן תעשה עמדי ועם כל ישראל הצריכים לנסים נסתרות וגלויים אמן כן יהי רצון". לגביי ימי שני וחמישי יש בהם כמה מעלות: מוציאים בהם ספר תורה, מסוגלים הם להתעוררות בתשובה - אומרים בהם סליחות ומתענים בהם בימי השובבי"ם. הנח להם לנשות ישראל הצדקניות שמסורת היא להן. זכותן תגן עלינו. אמן...

שלום כבוד הרב! אני רוצה לדעת, בבוקר שהולכים לעשות את צרכנו ואחר כך אומרים נטילת ידיים של שחרית. האם אפשר ליטול 12 פעם? 6 על הנטילה של בוקר של שחרית ו6 על ברכת אשר יצר האם אפשר כך? או חייב ליטול בנפרד?
מספיק ליטול פעם אחת (6 פעמים) עבור שניהם

אני עייפה ואין לי זמן להיתפלל מה עושים
לדעת הרבה מן הפוסקים, חובת התפילה לנשים היא פעם אחת ביום ולכן נסי למצוא את הזמן בו את מרגישה במיטבך ושפכי שיח לפני בורא עולמים.

שלום כבוד הרב מדוע חשוב כל כך להתפלל 18? ומדוע צריך ללכת 3 צעדים קדימה ואחורה? תודה רבה
עיקר התפילה היא תפילת 18 ולכן יעשה אדם השתדלות להתפלל 18 עם הציבור. (עד די כך שגם המאחר לתפילה שלא במזיד עליו לדלג הרבה מן התפילה בכדי להספיק את תפילת 18 עם הציבור ומכאן חשיבותה. המנהג לפסוע שלוש צעדים אחורה וקדימה לקראת התפילה, הוא על פי הרמ"א (צה, א): כדי לבטא את הרצון להתקרב ולעמוד לפני ה'.

שלום כבוד הרב היום ראש חדש ניסן אמרו בבית הכנסת שיש לברך ברכת האילן רציתי לברר מה לברך
הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן (מברך פעם אחת בשנה) ברכת האילנות:בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא חִסַּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם וּבָרָא בּוֹ בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבִים לְהַנוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם.

שלום כבוד הרב, יש לי שאלה בנוגע להדלקת נרות לכבוד צדיקים לפני שאני מפרישה חלה. ראיתי נשים שעושות את זה וגם אני עושה כך לפני שאני מפרישה חלה אני מדליקה כמה נרות לכמה צדיקים שאני מתחברת אליהם. האם יש בזה באמת עניין? האם יש עניין להדליק גם בהזדמנויות אחרות כמו ביום הילולה של צדיק? תודה רבה מראש!
הדלקת נר לצדיק וכמוה ההתחברות לדרכיו ומשנתו טובה היא בכל עת ובכל זמן ובפרט ביום ההילולא שלו - כפי שראינו אצל רשב"י ור' מאיר בעל הנס. ייתכן שבזמן התעלות רוחנית בה מקיימת האישה מצווה כה חשובה כמו הפרשת חלה, מצאו הן לנכון בשעה של קורת רוח להקב"ה לבקש בקשות ומכיוון ואין בכוח היחיד לפעול בעצמו אנו נעזרים בצדיקים שימליצו טוב בעדנו על מנת שהבקשה תתקבל כדוגמת המבקש מהמלך וכדי לקדם את בקשתו הוא מעבירה דרך השר שאהוב על המלך...

שלום לרב היה לנו חוג בית ולמדו שצריך נטילת ידים לפני שאוכלים לחם רציתי לברר איך עושים הנטילה לא הבנתי טוב בחוג ,אם אפשר להסביר לנו איך נוטלים הידיים
נטילת ידיים לסעודה יש לבצע באופן הבא: לוקחים את הספל ביד ימין וממלאים אותו במים. מעבירים ליד שמאל ושופכים על יד ימין (מספיק פעם אחת יש הנוהגים פעמיים ומנהג חסידות 3 פעמים על כל יד - אך אין חובה בזה). ומעבירים ליד ימין ושופכים על יד שמאל. מגביהה ידיו ומברך: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים. ומנגב ידיו.

לרב שלום וברכה ,רציתי לברר על חי רויטל שצריך להביא למירון בלג בעומר מה המקור לזה וכמה זה חי רויטל והאם חייבים דוקא במירון
לדעת רבים הייתה זו הוראה של האדמו"ר מבאבוב לאחד מחסידיו ולא הוראה לכלל. היו אף שטענו שמקורה בטעות סופר. אין נכון או לא נכון בסגולות ועיקר הסגולה היא בתפילה ביום הקדוש הזה. בכל מקרה רוטל הוא כ-3 ליטר מה שאומר שח"י רוטל הם 54 ליטר. על פי הוראתו של האדמו"ר מחב"ד אם ניתן לתרום לתהלוכות ל"ג בעומר הרי שניתן לתרום לכל פעילות מצווה הנעשית בל"ג בעומר לכבוד רשב"י.

שלום כבוד הרב !!! אני חוזר בתשובה כבר כמה שנים. לאחרונה אבא שלי הוציא תעודת נישואין של ההורים שלו לאיזה עיניין וגיליתי שרשום בתעודת נישואין שסבי היה לוי התקשרתי לרבנות וביקשתי שיבדקו והם שלחו לי הצערה של לפני הנישואין שסבי רשום לוי. השאלה שלי היא האם ניתן לסמוך על זה ולהתחיל להתנהג כלוי מבחינת עליה לתורה?
פעמים ששם המשפחה אינו מעיד על המהות ולכן יש לברר בירור מעמיק. ספק לא מספיק כאן

שלום כבוד הרב ! מזה מספר שנים אני מניח תפילין כל יום ומשתדל לשמור את השבת . בחודש הבא אני יוצא לטיול של חודש ימים בחו"ל והטיסה שלי בשבת , ומפריע לי שאני לא יכול לקחת את התפילין בכדי להניח בזמן השהות שלי בחו"ל כי הטיסה בשבת . חבר שלי אמר לי שהוא שאל רב והוא אמר לו שעדיף לקחת את התפילין אפילו בשבת מאשר שלא תניח תפילין חודש ימים . מה כבוד הרב אומר על זה ?
שאלתך היא נחלתם של רופאים, פרמדיקים ואנשי כוחות ההצלה הנדרשים לטיסות דחופות מצילות חיים. ישנן פתרונות שיאפשרו לתפילין להגיע ללא חילול שבת, לדוגמה: הם שולחים את המזוודה ביום שישי בטרום טיסה ובמוצאי שבת חוזרים לשדה לקבל את המזוודה שבה נמצאים לא רק התפילין אלא יתר הדברים החיוניים הנצרכים להם. גם אם לא נלקחו תפילין בכל מקום בעולם מצויים היום יהודים שישמחו לתת לך להניח תפילין - אין סיבה לא להניח תפילין חודש ימים...

לכבוד הרב שלום , נסעתי באוטובוס והיה חסידים שדיברו אידיש אמרתי להם שהעברית זה לשון הקודש ולא אידיש אמרו לי שכתוב שלא שינו את שפתם ביציאת מצרים לכן היה הגאולה בשביל זה מדברים אידיש שלא רוצים לעשות שינו בשפתם האם זה צודק
אינני יודע את מי פגשת... אבל זה בהחלט לא הסיבה לכך. כל מה שהקפידו אדמו"רים בכל הדורות לדבר שלא בלשון הקודש היא על מנת לשמר את לשון הקודש ולייחד אותה לקדושה בלבד. ולכן את כל דברי החולין היו מדברים באידיש ודברי תורה בלשון הקודש (אלא אם הציבור לא היו מבינים והיה צורך למסור שיחה בשפת האם).

לרב שלום ,אשתי בהריון בחודש 9 האם חייבת לצום בתשעה באב ?
מעוברות ומניקות - חייבות להתענות. כמפורש בתלמוד (מסכת פסחים נד ע"ב): עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בתשעה באב, כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן תקנד ס"ה): עוברות ומניקות מתענות בתשעה באב כדרך שמתענות ומשלימות ביום כיפור, אבל בשאר הצומות פטורות מלהתענות, ואף על פי כן ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה. מעוברות ומניקות שיש להן איזה שהוא חולי, פטורות מלהתענות בתשעה באב. והוא הדין אם הרופא אומר שהתענית תגרום היזק לתינוק. (דברי יציב ועוד...)

לרב קשה לי הצום בתעה באב בלילה האם מותר לי לצום רק מהבוקר ?
לכולנו קשה התענית זה חלק מהאבלות על חורבן הבית. צריך להבין מה כוונתך במילים "קשה לי". בכל מקרה כל עניין נדון לגופו ויש להתייעץ עם רב במקרה הפרטי שלך. אציין שניתן לאכול עד השקיעה (השנה שנת תשע"ד עד 19:30) כך שהרבה מהלילה לא נשאר...

שלום הרב. "מניין שאדם צריך לברך מאה ברכות בכל יום?" תודה.
הגמרא במסכת מנחות מביאה דרשה על הפסוק: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך" - אל תקרי מה אלא מאה, מכאן שאדם "חייב לברך 100 ברכות בכל יום". תוספות מבאר שהאותיות "מה" בא"ת ב"ש הן: מ=י, ה=צ וכלן: צ+י= 10+90 =100. בעל הטורים בפרשת עקב מביא עוד שתי ראיות: יש פסוק במיכה ששם נאמר: "מה ה' אלוקיך דורש ממך" ממך בגימטרייה = 100. וראיה שנייה: אם תספור את האותיות בפסוק: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך..." תמצא 100 אותיות. "מכאן שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום". המברך יתברך מפי עליון...

למה אומרים עינוי הגפן בעינוי הגפן? ולא עינוי התותים בענוי התותים
שאלה נפלאה, מופיעה בקטגוריית "דבר תורה לאירוסין" בלשונית אירועים הנה הקישור: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1595

מדוע לא תוקעים בשופר בערב ראש השנה
הט"ז (=טורי זהב) בסימן תקפ"א סעיף קטן ד כותב: "אין תוקעים בערב ראש השנה" כדי להפסיק בין תקיעות מנהג (שנוהגים לתקוע בחודש אלול) לתקיעות מהתורה - אלו שנו חייבים בהם בראש השנה.

לרב שלום וברכה ,נולד לי בן בשעה טובה ונולד מהול האם אני צריך לעשות עוד הפעם ברית ?
מזל טוב. בעיקרון ישנם המון מצבים של הגדרת "מהול" לכן יש לפנות למוהל מומחה על מנת לוודא באיזה מקרה מדובר ברך הפעוט שלכם. שתזכו לגדלו בנחת ובשמחה

לרב שלום וברכה רציתי לברר על נתינת שם לתינוק איזה שם לתת אני לא יודע איזה שם לתתת אם יש לרב שם מהפרשה לתת, תודה
שם שנותנים לילד הוא נבואה הניתנת להוריו. שב עם רעייתך ואין לי ספק שתכוונו לשם הנכון... בהצלחה!

מדוע האשכנזים מברכים על השופר "שהחיינו " גם ביום השני?
האשכנזים סוברים שהיום הראשון זהה ליום השני לא רק בקדושת היום אלא גם במצוות החג. לכן לשיטת האשכנזים, הברכה שברכו ביום הראשון לא מוציאה אותם ידי חובה ביום השני (משנה ברורה בסימן קס"ז).

מנין למדנו גדול השלום ושנואה המחלוקת
במסכת דרך ארץ בפרק השלום מובאים כמה ראיות לגודלו של השלום. בנוסף מבואר שם שקיבלנו את התורה בזכות זה שגדול השלום ושנואה המחלוקת: "ויחן שם ישראל" (שמות יט). אמר הקב״ה הואיל ולסיני חנו חנייה אחת (כאיש אחד בלב אחד), ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת (כאיש אחד בלב אחד) הרי שהגיעה השעה שאתן להם את תורתי...

שלום לרב , הייתי היום בשוק לקנות לולב ויש לולב כשר לברכה ויש מהודרים א א האם מותר לקנות כשר לברכה ולא מהודר אא ?
לולב כשר לברכה הוא מצויין ובהחלט שמותר לקנותו. ההידורים הם בחינת "זה אלי ואנווהו" שהמשמעות העיקרית היא: שאין אנו מסתפקים במוצר הטוב אלא מחפשים את המעולה שבמעולה...

כבוד הרב שלום. רציתי לשאול: "למה מקשטים את הסוכה?"
"הסיבה לקישוט הסוכה" היא לומר להקב"ה: "לא רק שאני מקיים את המצווה שציווית אותי לשבת בסוכה, אלא אני אף עושה זאת בשמחה!..." לא פעם שנותנים מתנה למישהו אין לדעת אם זה מתוך הערכה? או מפחד?. דבר אחד ברור למוכר אם מבקשים לארוז את זה יפה ומקפידים על הסרט שיהיה ססגוני... זה אומר שהקונה אוהב את מקבל המתנה... אנו אוהבים את הקב"ה ומשתדלים להראות זאת...

לרב שלום רציתי לברר על הועשענע רבה מצד אחד זה חג ומצד שני אפשר לעשות מלאכה כגון להדליק אש כמו בחול מה זה החג הנ"ל
יוֹם הַשְּׁבִיעִי שֶׁל חַג הַסֻּכּוֹת נִקְרָא יוֹם "הוֹשַׁעְנָא רַבָּה", וּמַרְבִּים בּוֹ בְּלִמּוּד תּוֹרָה וּסְלִיחוֹת וְתַחֲנוּנִים. - הוא איננו חג אלא השלמה של הימים הנוראים. רֶמֶז אָמְרוּ: "אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא". "אַרְיֵה" רָאשֵׁי תֵּבוֹת: אֱלוּל, רֹאשׁ הַשָּׁנָה, יוֹם הַכִּפּוּרִים, הוֹשַׁעְנָא רַבָּה. שֶׁהַיָּמִים הַלָּלוּ, הֵם יְמֵי תְּשׁוּבָה וּמְחִילָה לְעַם יִשְׂרָאֵל. וְאָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ: "אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאַבְרָהָם אָבִינוּ: אֲנִי יָחִיד בְּעוֹלָמִי - וְאַתָּה יָחִיד בְּעוֹלָמְךָ. עָתִיד אֲנִי לָתֵת לְבָנֶיךָ יוֹם מְיֻחָד לְכַפֵּר בּוֹ עֲווֹנוֹתֵיהֶם, וְזֶהוּ יוֹם הוֹשַׁעְנָא רַבָּה. שֶׁאִם אֵין כַּפָּרָה לְבָנֶיךָ בְּיוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה - תִּהְיֶה לָהֶם כַּפָּרָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְאִם לָאו - תִּהְיֶה לָהֶם כַּפָּרָה בְּיוֹם הוֹשַׁעְנָא רַבָּה".

לרב מה סדר התפילה והסליחות ותחנונים להושענא רבה שחל ביום השביעי של חג הסוכות
ישנו ספר שנקרא: "קריאי מועד" ויש שם את סדר הלימוד להושענא רבה. בעיקרון קוראים את כל חומש דברים, ואחריו את מדרש 'ואת הברכה' ואדרא זוטא מן הזוהר. לאחר חצות הילילה קוראים את כל ספר התהילים ובכל ספר אומרים קטעי סליחות. לסליחות נדרש מנין ולכן טוב להשתתף ולערוך את הלימוד בבית הכנסת

שלום כבוד הרב מדוע מתעקש א"א לפגוע בבנו למרות שהקב"ה אומר לו לא לפגוע?
 מסבירים שאת הציווי להקריב את יצחק נתן הקב"ה בעצמו ומכיוון שכל הדרך היו מניעות של השטן, לא הסתפק אברהם אבינו במלאך ה' שאולי אף זה חלק מהניסיון... רק לאחר שאברהם שומע הוראה מפורשת מפי ה' הוא מבין שהיה זה ניסיון ושהוא עמד בו

שלום כבוד הרב מה אוכל לעשות כדי למחוק מראות אסורים שראיתי מהראש?
במסכת בבא בתרא (טז,א) נאמר: "ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ברא לו תורה תבלין" פירוש: לכל תקלה שנפל בה אדם ישנה דרך לכפר עליה ע"י עיסוק בתורה והלכות בעניינים אלו. אין חובה לנצח את היצר הרע מאידך יש חובה להילחם בו!. יש חלק מכריע במלחמת היצר מעבר לחרטה, והוא גם קבלה לעתיד - קבל על עצמך להימנע ממראות אלו מכאן ולהבא ויקוים בך מה שנאמר במסכת "דרך אֶרֶץ זוּטָא": הָרוֹאֶה דָּבָר עֶרְוָה לְפָנָיו וְאֵינוֹ זַן אֶת עֵינָיו מִמֶּנוּ, זוֹכֶה וְרוֹאֶה פְּנֵי שְׁכִינָה.

שלום כבוד הרב אני מאוד רוצה שההורים שלי ישמרו שבת מה עלי לעשות?
חובת שמירת שבת חלה עליך, והרצון הוא דבר טוב אך עליך להיזהר מאוד בכבוד הוריך. שני דברים שניתן לעשות מבלי לפגוע בהורים היקרים: 1. תפילה - בכוחה להפך עולמות ובוודאי שאם היא בכוונה טהורה אזי בורא עולם יתמלא ברחמים ויחזירם בתשובה. 2. דוגמא אישית - לא פעם אנשים התרחקו מיהדות כיוון שראו מסביבם אנשים דתיים הנוהגים שלא בכבוד - זה הזמן להראות להם שהם בודדים ואינם משקפים את היהדות בכלל. יישר כוח ובהצלחה

שלום חג חנוכה שמח שאלה האם יש ברכה לספינז
אם אוכל מיני דגן שאינם מעשה אפיה, כגון שאוכל עיסה מבושלת או מטוגנת כמו סופגניה, ספינג' וכדומה, עליו לברך 'מזונות' ובסיום 'על המחיה'.

מה אומרת ההלכה אם לגבי אם שנמצא באבל של אחותו האם יכול לעלות לתורה בחודש של האבל
החודש של האבלות נחלק לשני חלקים: שבוע אבלות ושלשת השבועות הבאים אחריו. בשבעה ימים הראשונים נהוג שלא יעלה, ביתרת הימים עד החודש יכול לעלות לתורה. ואפילו חייב לעלות פעם אחת שכן לפי רוב הפוסקים יש לעלות לתורה לפחות פעם בחודש.

שמעתי בשיעור שיש סגולה להוריד עין הרע עם עופרת רציתי לברר איך עושים הסגולה להוריד את עין הרע
ממש לא יודע

שלום כבוד הרב, האם מותר לשלוח משלוח מנות בתענית אסתר? תודה פורים שמח
לשלוח מותר. אך לא יוצאים בזה ידי חובה

שלום כבוד הרב רציתי לברר אם ע"פ ההלכה מותר לשתות חלב נאקה לבריאות הגוף ?
בכדי להבין את הבעיה שלשמה אתה צריך לשתות חלב כזה, יש לפנות לרב שמכיר אותך והוא יפסוק לך. בכל מקרה באם מדובר בפיקוח נפש ממש בוודאי שמותר.

לרב רציתי לברר איך מכשירים מטבח לפסח מה ההלכה?
במטבח פריטים רבים הדורשים התייחסות שונה ריכזנו את כל ההלכות בקישור הבא: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1294

שלום רב בבית הכנסת שלנו יש הרשמה לשלוש מצות שאופים בערב פסח וזה שמורה ומשתמשים לסדר רציתי להבין המצות שקניתי לפסח האם מותר לי להשתמש בסדר או שחייבים רק מהשלוש מצות שאופים לסדר ?
כל מצה כשרה טובה לליל הסדר. יש המקפידיםלאכול מצתי מצוה. זוהי מצה הנאפית בערב פסח לשם ליל הסדר. מעלתה אמנם גדולה אך הסיכון שכרוך בהכנתה הוא גדול. ולכן אם אין את הידע הנדרש הן מבחינת הידע ההלכתי והן מבחינת היכולת לשמור על הכלים והשאריות שהם בחזקת חמץ גמור עדיף להשתמש במצות שהוכנו מבעוד מועד.

לרב שלום וברכה רציתי לברר מאיזה שעה אסור לאכול חמץ

האם הרב עונה לשאלות שאלתי כבר כמה פעמים ואין תשובה
הרב עונה לשאלות שיש בהן עניין לציבור כולו. ולשאלות שיש בהן תועלת לכלל הגולשים באתר. הרב איננו עונה לשאלות פרטיות. במידה ויש שאלה אישית יש לשלוח למייל והרב משתדל לענות במידת האפשר

אני בחו"ל וקניתי בסופר של גוי יין בבקבוק סגור, האם ניתן לשתות ממנו אם אני פותח אותו והאם ניתן להכשירו
לא ברור איזה יין קנית? יש כמה פרמטרים שיש לדעת בכדי לענות לך: האם היין מפוסטר? האם הוא כשר בכלל? האם הוא סגור? ממי קנית האם הגוי הוא מוסלמי או נוצרי? לכל אלו השפעה מכרעת על התשובה. בכל מקרה לא ברור על איזה הכשר אתה מדבר

למה אומרים פסח שני אם זה היה בחודש סיוון האם היה נקרא פסח שלישי על שם החודש?
התואר שני ניתן לו בכדי להבדילו מה פסח הראשון ולא על שם החודש

לרב שלום האם מותר כבר בשבת להשתמש בחמץ ?
השנה שנת תשע"ה. אסרו חג של פסח שחל בשבת, יכול לאכול בשבת מהחמץ שמכר לגוי. וכן יהודי שקיבל בשבת זו לחם ממאפיה של גוי, רשאי גם כן לאוכלו רק עליו להיזהר עם הכלים של פסח שלא יאכל חמץ עימהם. ניתן לעיין בהרחבה באתר שלנו בדיני מוקצה: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1760

כבוד הרב לבני נולד בן בכור בתאריך י"ב בניסן בשעה 5:29 בבוקר. לפי החישובים פדיון הבן בב"ה אמור להיות ביום שישי. האם ניתן לערוך פדיון ביום שישי? האם אפשר לערוך את פידיון הבן ביום חמישי או לדחות למוצאי שבת. חג שמח
מזל טוב. התורה מצווה "ופדויו מבן חודש תפדה..." לכן לא ניתן להקדים ליום חמישי. לעשות ביום שישי זה הטוב ביותר. במידה והדבר קשה או בלתי אפשרי ניתן לדחות למוצאי שבת.

כבוד הרב תודה רבה על תשובתך לגבי פידיון הבן. האם יש זמן מסוים לערוך את הטקס ביום שישי? האם צריך להכין ארוחה בנפרד מארוחת ערב שבת תודה וחג שמח
הזמן הוא מהנץ עד כניסת שבת. יש לזכור שב פדיון הבן משתמשים במטבעות ולכן אסור לעשותו בשבת. הסעודה איננה הכרח אם ניתן לעשות את הטקס בסמוך לכניסת שבת (מבלי לגרום לאורחים חילול שבת) ניתן להשתמש בסעודת שבת כסעודת פדיון הבן.

כבוד הרב לגבי ספירת העומר כתוב בתורה שתספרו שבע שבתות תמימות חמישים יום אבל המציאות שסופרים 49 יום איך יכול להיות שלא סופרים חמישים יום?
המהר"ל מדבר על זה באריכות בספר תפארת ישראל פרק כה' הוא מסביר ש 49 יום הם מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת להגיע למתן תורה, אבל יום החמישים איננו נתון לספירה שלנו הקב"ה נותן לנו אותו במתנה. המלך מחליט למי לתת אדם יכול לעשות את מקסימום ההכנה ובאמת לא מגיע לו, מאידך - אדם אחר ללא מאמץ כראשון יכול להגיע למעלות גבוהות יותר. כדאי ללמוד אם מעוניינים להעמיק...

לרב אז למה כתוב בתורה תספרו חמישים יום ?
חז"ל מבארים על הפסוק בתהילים ח,ו: "וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹוקים וְכָבוֹד וְהָדָר תְּעַטְּרֵהוּ" כשם שמחסירים מארבעים מלקות ונותנים רק 39 למרות שהתורה כתבה בפירוש "ארבעים יכנו..", וכשם שסופרים ביובל 49 שנים ואז נכנסים לשנת ה-50 כך סופרים את העומר למטמונים (=מ"ט מונים). הרוקח בסימן תצ"ד וכן הכולבו בסימן נ"ה מביאים שביום החמישים אין צריך לספור שהרי נזכר בברכה ובתפילה. וראיה לזה: "וארוכה מארץ מדה" (מד"ה = 49).

לרב תודה רבה על התשובה הברורה בקשר לספירת העומר מתוק מדבש ושתגדיל תורה אמן

לכבוד הרב ,למה בקריאת שמע נותנים הידיים על עינים ?
הרעיון הוא שהאדם יוכל לכוון היטב וללא מסיחים בשעת קריאת שמע שהיא דאורייתא

בקשר לשבת ולאחריו שבועות בישיבה תיכונית רוצים לפתור את הבעיה של הכנה על ידי גוי כגון שיכניס לתנור הדולק כבר את האוכל האם אפשרי?ומה המקור?תודה
אין מכינים משבת ליום טוב. כמו כן לא ניתן לומר לגוי לבצע מלאכה עבור היהודי (מטעם אמירה לגוי - שבות). לכן לגביי האוכל אין לחמם לפני צאת השבת ובפרט שנוהגים לאחר את התפילה בלילה זה. לגביי סידור השולחנות אין לומר לגוי אם הוא עושה זאת מעצמו אין למנוע זאת ממנו.

לכבוד הרב ,שלום וברכה ברצוני לדעת בקשר למעלית שבת האם מותר להשתמש בשבת או לא מה דעת התורה בענין זה ?
מעלית שבת נועדה בעיקר לסייע לאנשים שמתקשים להסתדר בלעדיה, אם מבחינה רפואית או במצבי חירום. לא כל מעלית היא מעלית שבת - המותרת לשימוש במצבים שתיארנו לעיל. בכדי לוודא שהמעלית מאושרת לשבת יש לראות אישור מטעם מכון צומ"ת. במידה ואין אישור ניתן להתקשר אליהם ולברר האם המעלית נבדקה ואושרה. יש להם תיעוד מסודר לכל מעלית על פי כתובת והמיקום שלה.

לרב שלום וברכה אני הולך ברגל לכותל המערבי בשבת וחוזר עם האוטובוס הראשון במוצ"ש האם מותר לי לקחת בשבת רב קו לחזור מהכותל
אינך יכול לקחת עימך את ה'רב-קו' כיוון שזהו מוקצה עבורך. אם אינך יכול לעשות בו שימוש בשבת זה מוקצה.

לרב שבוע טוב , אתמול ברכנו ברכת הלבנה עם חסידים וראיתי שאחרי ברכת לבנה בודקים הציציות רציתי לברר על הבדיקת ציציות אחרי ברכת לבנה האם זה הלכה או מנהג של חסידים ולמה בודקים ?
המנהג הוא לנער את שולי הטלית קטן. להראות שאיננו מתפללים ללבנה, אלא עושים זאת בגלל המצווה שצווינו הקב"ה שמצוותיו מרומזות בציצית... בנוסף מובא בספר ליקוטים לקידוש לבנה גבי ציצית בקידוש לבנה - לעתיד לבוא תאיר הלבנה בלילה כשמש ואז יהיה הטלית קטן בגדר כסות יום וחייבת בציצית...

לכבוד הרב רציתי לדעת מה זה המילה אתבש ,בתודה
"את-בש" הוא סוג של צופן שהשתמשו בו חז"ל לצפונות בתורה וקודים לזכירה. הקוד בנוי מאותיות הא',ב' כאשר מצמידים או מחליפים את האות הראשונה עם האחרונה ואת השנייה עם האחת שלפני האחרונה ועל זה הסדר... כך שמקבלים את הזוגות: א-ת, ב-ש, ג-ר, ד-ק...

בס"ד שלום וברכה ! מדוע בחלק מהחלונות מופיע "אן הרשאה" ? מה צריך לעשות כדי לקרוא בכל החלונות המופיעים באתר תודה רבה !
בכל שורת מאמר ישנם שני אייקונים: כחול - דבר תורה כתוב על האתר. אדום - דבר תורה הכתוב על מסמך PDF להנגשה של המאמרים לכלל המכשירים. לצערנו בשל עומס וחוסר בכוח אדם טרם הספקנו להעביר את הדבר תורה גם למסמכי PDF וכשירחיב ה' לנו נמלא גם את הפונקציה הזו... כרגע היא מסמנת שגיאה - אין הרשאה.

שלום לרב .אתמול הייתי בשיעור והרב דיבר על ימי המצרים שחל השנה עד אחרי תשעה באב מה זה ימי המצרים
ימי בין המצרים הם שלשת השבועות שבין התאריכים: יז' בתמוז ועד ט' באב. חז"ל מבארים שהשם הזה ניתן בשל הפסוק שהנביא ירמיה במגילת איכה (א ג) מקונן: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". תקופה שהיא בין ה-מצרים = 5 צרות שאירעו לאבותינו ביום יז' בתמוז לבין ה-מצרים = 5 צרות שאירעו לאבותינו ביום תשעה באב. יתכן והרב הדגיש שזה חל השנה כיוון שטרם זכינו לביאת משיח, לכשזה יבוא יהפכו הימים הללו לששון ולשמחה...

שלום לרב, שמעתי בשיעור בקשר לאהרון הכהן שכולם שנולדו להם בנים נתנו שם אהרון איפה המקור לזה? שאלתי את הרב שמוסר השיעור ואמר לי שהוא גם מחפש המקור ,האם יש מקור לזה ?
המקור הוא באבות דרבי נתן י"ב: ועד כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן, שאלמלא אהרן לא בא זה לעולם, שהיה משים שלום בין איש לאשתו, ומזדווגין זה עם זה, והיו קורין שם הילוד על שמו.

לרב ,תודה על המקור והראיתי לרב שמוסר השיעור ומאוד נהנה ומברך אותך שתזכה להגדיל תורה מתוך בריאות הגוף והנפש וכל טוב ,,אמן

לרב ,שלום וברכה האם שנוסעים לים צריכים להגיד לפי ההלכה הברכה עושה מעשה בראשית ?
מנהגינו שלא לברך ברכת שעשה את הים הגדול על הים הגדול בשם ומלכות, כי יש ספק מה הוא הים הגדול שדיברו בו חכמינו, אם הוא ים התיכון המחובר לאוקיינוס ומגיע לארץ ישראל, או ים האוקיינוס. ולכן הרואה את הים התיכון, או את האוקיינוס, אחת לשלושים יום, אינו מברך ברכה זו בשם ומלכות. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תרכה, ועמוד תשסג].

בס"ד שלום כבוד הרב האם צריך לחשוש ולהמנע מלאכול תאנים או תות שדה גם אם מכשירים ובדקים יפה יפה מצד למה אני צריך לקחת סיכונים אפילו שלא בטוח שיהיה חרקים תודה ע.ח
לצערינו ישנן בעיות גדולות עם תאנים או תותי שדה, הן מלאים בכנימות ותולעים שקשה לעין רגילה לראותם. לכן יש לוודא שהן טריות, אין בהן חורים מבחוץ, לפתוח לבדקם היטב ולשטפם תחת זרם מים וכמובן לברך...

אני מחפש דבר חיזוק לחתן יתום בשמחת שבת החתן שלו המשפחה עדיין בשנה הראשונה. מה אומרים בכזה מצב ? אני מודה לך מאוד על התשובה בצלאל
יש לדבר על הנקודות הטובות, כגון: אמנם האבא לא זכה להיות בחתונה אך כבר אמרו חז"ל: יעקב אבינו לא מת. היתכן?! אלא מה זרעו בחיים אף הוא בחיים - האבא איננו אך היום אנו שמחים שזרעו חי ובעצם הנישואים מבטיחים בניו את חיותו...

כמה זמן יש להניח תפילין לפני הבר מצוה??
אין זמן מוגדר. מקובל להתחיל כחודשיים לפני הבר מצווה...

כמה זמן תשרת תשת ותרת
האורך של התקיעה בתשר"ת אמור להיות כאורך השברים והתרועה ביחד. האורך של התקיעה בתש"ת צריך להיות כאורך של השברים והאורך של התקיעה בתר"ת צריך להיות כאורכה של התרועה. ככל שבעל התוקע מאריך בשברים ותרועה כן עליו להאריך בתקיעה שלפניהן ואחריהן...

שלום לרב ,שכחתי לעשות פרוזבול מה עלי לעשות בענין החובות?
בשל העובדה ששמיטת כספים היא מדרבנן (לרוב הדעות), ובשל העובדה שלקיום הלוואה תקנית נדרשת פרוצדורה של שטר ועדים (מה שלא קורה היום) לכן במצב דחוק יש אפשרות לקבל אישור לגביית החוב ע"י רב מורה הוראה.

לרב שלום וברכה וגמר חתימה טובה ,האם יש ענין לעשות כפרות דווקא עם קוקוריקו ?
כפרות ניתן לעשות גם ע"י דג או כסף. כיום בשל מחלות וטיפול שאיננו ראוי עדיף לעשות בכסף. הן בשל העובדה שעניים לא יקחו עוף והן בשל כך שהם יעדיפו כסף...

לרב שלום וברכה ,בקשר לצום ליום כיפור אם יש ח"ו מחלת הסוכרת וקשה לצום האם אפשר לצום פחות ?
בעיקרון אין בהלכה צום פחות וצום יותר, או שצמים או שלא. יש פתרונות הלכתיים המאפשרים לקיים את הצום למרות הצורך בשתייה או אכילה. מחלת הסוכר קשת רחבה של דרגות קושי וסיכון. יש להיוועץ ברופא ולאחר מכן עם מורה הוראה כל מקרה נדון לגופו...

אם שכח לברך ביום טוב ראשון של סוכות שהחיינו מה הוא יעשה?
מברך ביום השני

אני מלמד, ויש לי כיתה של 26 ילדים ורק 4 מהם, הם מצויינים עילויים, ויש לי איזה קטע שהשערי יושר של הגר"ש שקופ, שרק המצויינים יבינו, האם אני ילמד את זה בהכיתה, ושהרוב הכיתה סתם יבזבזו את הזמן שלהם, או דבלימוד התורה לא אמרינן אחרי רבים להטות?
חובת המורה ללמד את כלל התלמידים כל אחד לפי השגתו. אסור "לבזבז את זמנו של התלמיד" על אלו המורים נאמר: "ארור עושה מלאכת ה' רמייה". עם זאת אין קטע יהיה הקשה ביותר שלא ניתן לפרק לחלקים וללמד בכיתה. כל שעליך לעשות אם חשקה נפשך ללמדו להעדיף את אחת משני האפשרויות הבאות: 1. ללמד את הקטע ברמה (או ברובד) הנמוך שלו ולתת למצויינים את הקטע מודפס עם שאלות מנחות לעבודה עצמית. 2. לתת לארבעת התלמידים משימות בהקשר לקטע בעוד חבריהם ילמדו איתך את הקטע הקשה. באם הילדים ברמה נמוכה מדי בקש מהם להכין שיר, הצגה על הקטע הנלמד או סיפור הקשור לקטע. אולי הם לא יבינו את הקטע אבל וודאי שלא ישכחו את המסר... בהצלחה

אם לנשים שהן מסורתיות בדרגה הראשונה של הנפטר, יכולים להשתתף בלוויות עד למקום הקבורה. 
בעיקרון אין איסור. אך עדיף שלא תגענה ובטח שלא ללכת בזמן הלוויה אחר מיטת הנפטר. אחד הנימוקים שהביאו חז"ל כיוון שהאישה מביאה חיים לעולם יש לה פוטנציאל פגיעה חזק יותר, מה גם שנפשית ורגשית קשה להן יותר מהגברים. בכל מקרה אם האישה בעלת חוסן נפשי וברור לה שלא תהיה השפעה עליה או שתהיה השפעה שלילית אם לא תפרוק את צערה מתירים לה להיכנס אך לא ללכת אחר המיטה כפי שציינתי

איזה דבר והיפוכו קים בפרשת נח והשני בזמירות שבת
בפרשתינו: "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה". בזמירות: "יונה מצאה בו מנוח..."

מה הטעם שמתחלין לומר ברך עלינו בז בחשון
בזמן שבית המקדש היה קיים העולים לרגל בסוכות צריכים היו לחזור לביתם. שלא כמו היום ההליכה נעשתה ברגל או בסוס וחמור, והאחרון היה מגיע לביתו בז' בחשוון. כדי שלא יצטרכו עולי רגלים ללכת בגשם עכבו כל עם ישראל את בקשת הגשם עד שיגיע האחרון לביתו - ז בחשוון

לרב שלום וברכה רציתי לברר בקשר לתפילון של ראש שכתוב ולטוטפות בין עיניך שצריך להיות בין עיניך וראיתי הרבה חסידים שמתפללים איתי שזה לא בדיוק בין עיניך ואמרתי להם לסדר אמרו לי שיש שיטה שהעיקר שזה על הראש ולא משנה מקומו האם ידוע לרב כזה שיטה ?
מובא בילקוט יוסף סימן כז: מקום הנחת תפילין של ראש הוא במקום שערות הראש, ואסור שיהיה אפילו חלק קטן מאד מהתפילין על המצח, אלא כולן יהיו מונחות במקום השער, ומכוונות בין העינים. וגם מי שנשרו שערותיו ידקדק מאד בזה שיניח אותן במקום שהיו לו שערות ראשו.

האם ברכת הרעמים והברקים זה דוקא אם באים ביחד או שאעפשר לברך אם בא רק ברק או רעם וכמה פעמים ביום מותר לברך הברכה
צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך אלא בסמוך לראייה או לשמיעה כשיעור זמן אמירת "שלום עליך רבי" לראיית הברקים והרעמים, ואם עבר זמן כשיעור זה, לא יברך, אלא ימתין לברק או לרעם אחרים. אין לברך על הברקים והרעמים יותר מפעם אחת ביום, אלא אם כן נתפזרו העננים לגמרי, וזרחה השמש, וחזרו ונתקשרו העננים, שאז יכול לברך שוב, אף על פי שבירך כבר באותו יום. ואם עבר הלילה, אפילו לא נתפזרו העננים כלל, חוזר ומברך על הברקים ועל הרעמים. (ואין קשר בין הברכות, שאף על פי שלא ראה ברק מברך על הרעם). בכל מקרה מכיוון שאין בקיאים אם נתפזרו או לא ראוי לברך פעם אחת ביום.

חידוש לפרשת תולדות
כנס לקישור הבא ותמצא מגוון רעיונות, חידושי ומשלים לפרשת תולדות: http://www.dvar-tora.co.il/mamar.aspx?cid=60000

מדוע בפסח מצריים הקדימו לשחיטה את הקורבן ואילו בפסח דורות לא אומרים לי הביאי את דברי ר מתיא בן חרש.
הדבר היה תלוי במצבם הרוחני של בני ישראל. התשובה מובאת ברש"י (שמות פרק יב פסוק ו'): ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, מה שלא ציוה כן בפסח דורות? היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר (יחזקאל טז): "ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים", הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר (שם) "ואת ערום ועריה". ונתן להם שתי מצות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת בדמיך (שם) בשני דמים. ואומר (זכרי' ט): "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". ושהיו שטופים באלילים. אמר להם, משכו וקחו לכם - משכו ידיכם מאלילים, וקחו לכם צאן של מצווה.

לרב שלום וברכה, רציתי לדעת ההלכה של מעשר כספים קניתי לוטו בסך 11,60 וזכיתי ב10 שקל האם צריך להוריד מעשר או שזה לא זכייה כי השקעתי 11 שקל
כשקנית את הכרטיס - תרמת 11.60 למדינה/מפעל הפיס. הזכייה היא רווח ועל כך יש לך לעשר 1 ש"ח מהם.

שלום לרב רציתי לברר בקשר למאסאז האם מותר לעשות בשבת
יש לחלק בין עיסוי מקצועי לחובבני. אסור להעניק בשבת עיסוי מקצועי למי שסובל ממיחושים בגבו או באיברים אחרים, שהואיל ויש לכאבים אלו טיפול בגלולות או משחות, הרי זה בכלל גזירת חכמים שלא לעסוק ברפואות בשבת. בנוסף לכך, עיסוי מקצועי נחשב 'עובדין דחול' = מעשה של יום חול ואסרו לעשותו בשבת. לעומתו, עיסוי חובבני מותר - שהואיל ואינו נחשב פעילות רפואית ואינו נחשב 'עובדין דחול'.

בס"ד שלום רב אדם שטעם רק כף אחת מרק בשרי והרגיש שהוא מקולקל . האם צריך המתין 6 שעות לאכילת חלב ? בברכה שמואל
שמואל שלום. "לעס בשר ולא בלע" לעס בשר בשיניו ולא רצה לאוכלו ופלט אותו, אף שאין חשש שנשאר טעם מהבשר בפה, ימתין שש שעות, משום החשש שנשאר בשר בין השיניים. להרחבה בנושא ראה מאמר הבא באתר: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1782

בס"ד שלום לרב, הועד מחלק מכתבים בשבת לחברי הועד ולחלק מהמתפללים, שתוכנם ועניינם ניהול בית הכנסת, כגון הזמנה לישיבות, פעולות שצריך לבצע לטובת בית הכנסת, המלצות והערות וכדומה. מאחר והמתפללים נפגשים רק בשבת, אין אפשרות לחלק להם בימי חול. האם מותר לחלק את המכתבים שכולם ענייני בית הכנסת, צרכי ציבור וטובת בית הכנסת בלבד? תודה וחודש טוב ראובן
בעיקרון מותר עיין בהרחבה במאמר הזה שבאתר: http://dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1588

אם אני אוכלת פת פחות משיעור של ברכת המזון - איזו ברכה אחרונה עלי לברך בכל זאת?
ברכה אחרונה מברך רק מי שאכל לכל הפחות כשיעור 'זית', שכן אמרו חכמים: "אין אכילה פחותה מכזית". כלומר, האוכל פחות מכ'זית', אכילתו מועטה כל כך עד שאינה חשובה להיקרא אכילה ולכן לא ניתן לברך ברכה אחרונה בכלל

אני לוקחת כדור זינט פעמים ביום וחיבת לאכול לפני אים אני חיבת לצום
כדאי להיוועץ ברופא ירא שמיים - כל דבר נבדק לגופו של עניין וצרכי המתענה ויכולותיו.

האם בתשעה באב מתקיימות הלוויות
בוודאי. יש המקפידים ללכת לבית הקברות בתשעה באב רק כשהדבר הוא לצורך לווית המת.

שלום כבוד הרב אישתי בחודש תשיעי להריונה ב'ה ברצוני לשאול האם מותר לנווט בעזרת הוויז כאשר יש צורך לקחתה לביה'ח בשבת\חג
שו"ע בסימן של כותב: "יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה...". לכן גם וויז הוא בכלל צרכיה. אם ניתן לעשות בשינוי או על ידי גוי - עדיף.

קראתי פעם מאמר שלך שכתבת על הנושא של "לא דומה השונה פרקו 100 לשונה פרקו 101 פעמים. ושם כתבת את העניין עם הגימטרייה. שהפער שיש בין הערך הגימטרי של שכח לבין הערך הגימטרי של זכר זה 101. ברצוני לאומרו בשמך לחידוש שאני כותב והייתי שמח לדעת מהו מקורו או האם זה חידוש שלך. תודה!
החידושים באתר מלוקטים ממגוון מקורות, ספרים דרשות, הרצאות ודברים שגולשים כותבים לנו. במידה והמקור הקיים וודאי אנו מציינים אותו בגוף המאמר. נשמח אם תפנה אנשים לאתר שלנו ונזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה. יישר כוח

שלום כבוד הרב!!! כיצד יכל אברהם אבינו לתת בשר וחלב ביחד על השולחן ? למרות שעדיין לא ניתנה התורה. אבל זה יכול פתח לכופרים ?
רבים מהפרשנים דנו בזה, התשובה הרווחת היא שאברהם נתן תחילה חלב ורק לאחר מכן הניח לפניהם בשר כפי שאומר הפסוק: "וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם..."

שלום ראיתי בכתובת http://lehem.ooil.co שאפשרי שכל הברכות המזון שלנו לבטלה בגלל ש חיטה מודרנית שונה לחלוטין מחיטה שהייתה לפני 50 שנה האם זה נכון ? תודה
האתר נכתב בעילום שם, לא שווה התייחסות...

כותב הרמב"ם בהלכות תענית, "מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור" אולי כל רב בארץ יביא כמה שהוא יכול אנשים לכותל להתפלל ולזעוק. כל רב יארגן ויביא כמה יהודים שהוא יכול בזמן המוקצב וביחד יהיה מספר גדול ונזעק ונתפלל לקב"ה. עם ישראל צריכים את הרבנים שלנו. עדי מור
אכן זכות גדולה, אם נזעק כולנו לגאולה השלימה בוודאי שהיא בא תבוא.

מאיפה לומדים שאדם צריך לאכול 2 סעודות בכל יום שרבי אליעזר אומר במסכת סוכה חייב אדם לאכול 2 סעודות ביום
כנראה הכוונה לימי חג הסוכות בהם יש חיוב על שמחה וזו מקיימים אותה סעודה.

שלום רב, רציתי לשאול את כבוד הרב: איך כותבים נכון את המושג הבא: בר מצוה או בר מצווה? יש הטוענים שיש לרשום עם אות "וו" אחת, ויש האומרים שיש לרשום 2 אותיות "וו". מה הנכון ? אני מבין שיש פירושים שונים מצווה מהשורש לצוות , ומצוה מהשורש לקיים מצוות. אשמח לתשובה מוסמכת בנושא. תודה רבה. בברכה
השורש של המילה הוא "צוה". אין שתי משמעויות אלא משמעות אחת של ציווי. כאשר כותבים עם ניקוד משתמשים עם "ו" אחת - "בר מצוה" כאשר כותבים ללא ניקוד מוסיפים "ו" - "בר מצווה" אומנם אין חובה בזה. ראיתי גם כאלה שכותבים: "בר מיצווה" כדי לומר שזה שם ולא פועל לנסתר ביחיד -מצווה.

שלום כב' הרב!!! איך מקיימים את מצוות מוציא מצה בליל הסדר? שבת שלום וחג שמח וכשר
אם אדם אכל כזית מצה שמורה קיים המצווה מהתורה, שכל שיעורי אכילה שבתורה השיעור שלהם בכזית. ומדברי חכמים מוסיפים ואוכלים עוד כשיעור שלושה זיתים מצה. באכילה הראשונה שאחר ברכות "המוציא" "ועל אכילת מצה" אוכלים לכתחילה שיעור כשני זיתים, כזית אחד מהמצה העליונה לברכת "המוציא" וכזית אחד מהמצה האמצעית החצויה לברכת "אכילת מצה". אח"כ אוכלים עוד כזית בכורך עם המרור, ובסוף הסעודה אוכלים כזית נוסף ל'אפיקומן' (ויש אומרים שטוב לאכול ל'אפיקומן' כשיעור שני זיתים). מוסכם ששיעור כזית הוא כשליש מצת מכונה, וכגודל זה במצת יד. אם כן מיד לאחר ברכות "המוציא" ו"על אכילת מצה" אוכלים כשני שליש מצת מכונה. ולאכילת כורך אוכלים כשליש מצת מכונה, וכן לאכילת ה'אפיקומן' אוכלים כשליש מצת מכונה. ואוכלים את הכזית מצה ברציפות, ואם הפסיק באכילתו עד שאכילת הכזית ארכה יותר מזמן "אכילת פרס" לא יצא. כל מי שיאכל את המצה ברציפות, בוודאי קיים את המצווה, ואין צורך להסתכל לשם כך בשעון. שרק אם שהה כמה דקות באמצע אכילתו יתכן שמשך אכילתו ארך יותר משיעור "אכילת פרס". חג שמח

שלום כבוד הרב רציתי לשאול מה דין פרות שהפרישו מהם בשבת תרומות ומעשרות??
אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, למעט במקרה שהם דמאי (=דא מאי) ובאופן מסויים. צריך להבין באיזה מקרה מדובר

ב"ה רציתי לשאול. איפה כתוב שאסור לשמוע שירים בספירת העומר ? האם זה רק מנהג ומה המקור שלו אם יש בכלל ? ובכלל, מה כל הרעש בנוגע לשמיעת שירים עם כלי נגינה בספירת העומר. הבנתי שלפי הרמב"ם אסור לנגן בכלי זמר כל השנה מאז שנחרב בית המקדש. אז איך עם ישראל נוהג לשמוע שירים עם כלי נגינה כל השנה ? ובכלל האם יש הבדל בזה בין שיר עם יראת שמים לשיר חילוני והאם אסור לשמוע שיר של אשה ברדיו, דיסק וכדומה ? ואם היא שרה שיר קדושה האם אז יהיה מותר לי לשמוע ?
כיוון שנהגו בימי הספירה שלא להרבות בשמחות יתירות, כתבו האחרונים כמו המגן אברהם תצג, א, שבכלל זה יש לאסור ריקודים ומחולות של רשות. וכן נהגו לאסור נגינה ושמיעת כלי זמר. אכן מאז שחרב המקדש נאסרו הרבה דברים אבל דעת חכמים לא הייתה נוחה מכך. לגביי שירה חילונית או לועזית בוודאי שעדיף לשמוע שירה יהודית בעלת תוכן רוחני תורני המקרב לאבינו שבשמים. שירת נשים נאסרה משום "קול שבאישה ערווה" ואין קשר לתוכן השיר.

שלום כבוד הרב !!! רציתי לשאול : מדוע התורה מפרטת בעיניני הצרעת. יחסית לשאר המצוות היא מסתפקת בציון תמציתי בלבד, ואת השאר לומדים מהמשניות או מהגמרא. כאן יש 2 פרשות מאוד מפורטות בעניין. בפרט שזה בכלל לכוהנים ולא לכלל ישראל ?!!
"אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: על שבעה דברים נגעים באין, על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין" (סוטה, טו.). נראה לי שההרחבה נוגעת לכולנו, לצערנו כולנו נגועים באחד משבעת הדברים שהביא רבי יוחנן...

בס"ד שלום רב, באשר לשאלה: "אני טס בשבת ואיך אקח את התפילין"? מדוע כב' לא התייחס לאיסור החמור של חלול שבת, ורק פתרון לכוחות ההצלה שממילא פקו"נ דוחה הכל?
עם ישראל כשרים הם. יוצאים מנקודת הנחה שמבקש לטוס בשבת נוסע בהיתר משום "והוי דן את כל האדם לכף זכות"...

שלום הרב, קראתי את הדבר תורה בנושא קרבן העומר ומנחת הסוטה. רציתי להבין כיצד קרבן העומר מראה שעם ישראל עבדו עבודה זרה מפחד רק בחיצוניות? מה זה אומר? איך זה התבטא? האם יש לך מקורות נוספים ? תודה רבה מראש.
ה'עץ יוסף' מביא רעיון שמנחת העומר דומה למנחת סוטה בעצם הבירור שהם עושים. מנחת סוטה מבררת האם הייתה בעצם הייחוד עם אדם זר כוונה לעבירה או לא. כך מנחת העומר (הבאה מן השעורים כמו מנחת סוטה) מבררת למפרע מה הייתה כוונת עם ישראל כשירדו במצרים למ"ט שערי טומאה ועבדו עבודה זרה, עצם הקרבת העומר מתוך שמחה והתרוממות מעידה שלא הייתה סגידה לעבודת אלילים במצרים (מתוך רצון פנימי) אלא רק פחד מהמצרים הוא שגרם להם לעבוד (רק בחיצוניות) בעל כורחם.

שלום לכבוד הרב!!! רציתי לשאול, איך יכול להיות שבלעם יחשוב שהקב"ה ייתן לו לקלל את עם ישראל. מה כל ההתחכמויות האלה ?!. הרי בלעם היה אדם גדול כמו משה רבינו (בצד השלילי), הוא לא תאר לעצמו שהוא ייכשל ??!!!
חז"ל מגלים לנו את הפירוש ל- "מעלתו" של בלעם: "וְיֹדֵעַ דַּעַת עֶלְיוֹן" - שהיה יודע לחשב את הרגע שה' כועס והוא נצרך באותו חלקיק שנייה לומר את המילה: "כלם" שמשמעותה לכלות את עם ישראל. לשאלתך התשובה היא בדך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ולכן הקב"ה אומר לו: "קום לך איתם.." למרות שלני כן הזהיר אותו: "לא תלך עימהם!"

שלום לכב' הרב ! האים מותר לאשכנזים לברך שהחיינו בשבת שבימי בין המצרים לצורך חידוש בגדים לדוגמא או לכל דבר אחר? תודה
אשכנזים מחמירים בזה מאוד. כדאי לשאול את הרב ובהתאם למקרה לפסוק לגופו של עניין

שלום כבוד הרב!!! רציתי לשאול: איך אנו יכולים לפנות את הכלים והאוכל משולחן השבת לאחר שסיימנו לאכול הרי אנו עוברים מלאכת בורר (אנו בוררים אוכל מפסולת, בוררים ביד, אבל לא בוררים לאלתר כי אני לא מתכוונן להשתמש עוד בצלחת שפיניתי). תודה הרב
מאוד תלוי מתי הסעודה, והאם אין זה מפריע לבעלת הבית לעונג שבת

לכבוד הרב שליט''א אני אברך הלומד כמעט כל היום, ואין לי הצלחה אני שוכח כמעט הכל. וכמובן ענין אינו מוסף הרבה חשק בלימוד התורה הק' אם יודע כבוד מעלתכם איזה סגולה או טיפל דמועיל "ב ו ו ד א י" נא ונא להודענו ולעזרנו יישר כח
תפילה מועילה לכל דבר. כדאי במקביל להיוועץ עם רופא המשפחה לאבחנה ואולי טיפול תרופתי

סעודת הבראה למי שקוברים היום - תשעה באב את אביו. האם צריך להביא לו ואם כן האם זה כרגיל לחם וביצים או שזה שונה לאחר הצום עוגה וכו ? תודה.
אם הוא זקוק לשתייה ומזונות בשל הצום - עדיף להביא לאחר מכן את הביצה והלחם.

שלום כבוד הרב !!! רציתי לשאול: הייתי באירוע בשבת .אם שמעתי קידוש ולא שתיתי יין אחר כך, ותוך כדי הסעודה הזדמן לי יין. האם גם זה נפטר בברכת הקידוש או שיש צורך לברך בנוסף?
אין חובה לשתות מן היין של הקידוש. אם כיוונת לצאת ידי חובה נפטרו כל המשקים בסעודה כולל היין.

שלום לכב' הרב!!! האשכנזים- כמה ימים לפני ראש השנה מתחילים לומר סליחות ? ומדוע ?
האשכנזים נוהגים לומר סליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנה, ובתנאי שיהיו לפחות ארבע ימים לפני ראש השנה. אם ראש השנה חל בימים שני או שלישי מתחילים שבוע לפני כן.

שלום כב' הרב!!! בערב יום כיפור היינו בבית חולים שערי צדק בירושלים. עם אשתי במיון. היא שוחררה באותו לילה להמשך טיפול בבית. בלילה יש הסעה לאחיות ולצוות הרפואי ע"י נהג ערבי. אני מניח שאשתי יכלה לנסוע הביתה שההסעה ממילה עוברת את הבית שלנו בגילה. האם גם לי היה מותר לעלות עליה.בהתחשב שזה כרוך בהליכה של למעלה משעה בצום ? אוסיף שגם חדר מיון היה מפוצץ
יש לשאול שאלת רב שמכיר את הסיפור

אני לומד כבר תקופה ארוכה דף יומי במהדורת 'גמרא סדורה'(הרב דניאל ברק ווינט), שאלתי: האם יש מקור באחרונים כלשהוא לדיון על צורת הדף? האם מכובד שדף הגמרא מעומד מפוסק ומנוקד, שלא כמו בדפוס וילנא אותו לומדים בישיבות כבר 500 שנה
כמובן שיש חשיבות לצורת הדף. לצערנו אנו חשים שיותר ויותר תלמידים מתקשים בהבנת הדף וצורתו איננה מתאימה לקשיים איתם הם מתמודדים. ראינו שרבי יהודה הנשיא וכן רבינא ורב אשי חרגו מהנורמות המקובלות על מנת להנגיש את התורה לכלל התלמידים. האם צריך להשאיר את צורת הדף כמות שהיא התשובה היא: כן. אם יש תלמיד שאיננו מסוגל ללמוד וצורה אחרת עם ניקוד ובצבעים תעזור לו להבין בוודאי שיש לעשות את הכל בכדי שיזכה אף הוא להבין להשכיל לשמוע ללמוד ובעזרת ה' גם ללמד.

למה קוראים לשבת הגדול שבת הגדול ולא שבת הגדולה?
מעבר לכך שאחד הטעמים הוא בגלל הפסוק המופיע בהפטרה: "לפני בוא יו ה' הגדול..." בעיקרון אתה צודק כך היא צורתה ברוב המקורות בתנ"ך, במשנה ובגמרא הדקדוק של המילה שבת הוא נקבה: "שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם" (ויקרא טז, לא), וגם השימוש הרווח כיום במילה שבת הוא בלשון נקבה – "שבת המלכה". יש פעמים שהמילה שבת באה גם בלשון זכר כמו (ישעיה נו, ב): "שֹׁמֵר שַׁבָּת מֵחַלְּלוֹ" – ולכן המילה שבת משמשת גם בזכר, כמו בברכה "שבת שלום ומבורך" וגם "שבת הגדול".

שלום רב יקר איזה נושאים נוכל לדבר לשבועות נשמח לתשובה במהירות
שפע סיפורים משלים והלכות לחג השבועות באתר שלנו הנה הקישור: http://dvar-tora.co.il/mamar.aspx?cid=10

שלום כבוד הרב.. האם מותר לחמם דגים שכבר מוכנים בכלי בשרי במקרוגל?
בעיקרון אין בעיה. כדי לצאת ידי חובת כל המחמירים עדיף שהכלי יהיה לא בן יומו (=שעברו על הכלי 24 שעות מבלי שנעשה בו דבר)

מהו לעשות הפיאות עם מי סוכר
לא ברור מהי השאלה? ומהו החשש אשמח אם תוכל לפרט


כתוב שאלה לרב
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏