שיעור הוידאו החדש באתר

שאלות ותשובות לפרשת חיי-שרה
שאלות ותשובות לפרשת חיי-שרה" שאלות ותשובות פשט ורש"י לשינון וחזרה או כ- "פעילות לשולחן השבת"

קורא בתורה חיי-שרה? אתה חייב לקרוא!
כל המילים בפרשת חיי-שרה שצריכות תשומת לב עם הסבר מפורט

דבר תורה לאירוסין
רעיונות לאירוסין משלים וסיפורים יפים לקריאה לחץ על הכותרת

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏